Warsztaty Skrzypcowe 03.07 – 07.07.2012 r.

Dyrekcja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku informuje,

   że w dniach ( uwaga zmiana terminu)

03.07.2012 r. – 07.07.2012 r.

odbędą się

MISTRZOWSKIE WARSZTATY SKRZYPCOWE DLA LAUREATÓW OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW I WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA

pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Gdańska

Indywidualne zajęcia z uczniami poprowadzi

prof. KONSTANTY ANDRZEJ KULKA

Zgłoszenia należy składać do dnia 31.05.2012 r. na formularzu zgłoszeniowym (więcej…)

Warsztaty Pianistyczne 02.07.- 07.07.2012r.

Dyrekcja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku informuje,

że w dniach 02.07.2012 r. do 07.07.2012 r. odbędą się

pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Gdańska

XIX SPOTKANIA MUZYCZNE WARSZTATY PIANISTYCZNE DLA LAUREATÓW OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW I WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA (więcej…)

III etap przesłuchań w IX Konkursie Skrzypcowym Januszajtis

PRZESŁUCHANIA  UCZESTNIKÓW   III  ETAPU

Czwartek 24.11.2011r.

GRUPA  A

godz. 10.00 – 11.00

1. Marton Mira

2. Owsiany Kamila

3. Słomian Barbara

4. Wojtowicz Agnieszka

5. Żołnierczyk Barbara

godz. 11.15 – 12.15

6.Białostocka Wiktoria

7.Doszczak Agata

8.Gidaszewska Marta

9.Ingielewicz Antoni

PRZESŁUCHANIA UCZESTNIKÓW III ETAPU

Piątek 25.11.2011r.

GRUPA B

godz.10.00 – 11.30

1. Łaguniak Robert

2. Makuch Mateusz

3. Płaczek Katarzyna

godz.11.45 -12.45

4.Ciężarek Gwidon

5.Dziadek Weronika

godz. 13.00 – 14.00

6. Gidaszewski Mateusz

7.Heinz Magdalena

Konkurs Skrzypcowy Pamięci A. Januszajtis

 

SKŁAD  JURY  IX  KONKURSU  SKRZYPCOWEGO

prof. Izabela Ceglińska Akademia Muzyczna w Łodzi  Przewodnicząca Jury

prof. Bartosz Bryła Akademia Muzyczna w Poznaniu

prof.Paweł Radziński Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

prof. Jerzy Hazuka Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st . w Gdańsku

prof. Wiesław Kwaśny Akademia Muzyczna wKrakowie

prof. Krystyna Makowska-Ławrynowicz Uniwersytet Muzyczny w Warszawie

Uczestnicy

IX Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego

Pamięci Aleksandry Januszajtis

Gdańsk 21 – 26 listopada 2011 r.

 

Grupa A – do lat 13

 1. Białostocka Wiktoria
 2. Doszczak Agata
 3. Gidaszewska Marta
 4. Ingielewicz Antoni
 5. Marton Mira
 6. Owsiany Kamila
 7. Radziszewska Kornelia Maria
 8. Słomian Barbara
 9. Staruch Jagoda
 10. Stawiarz Barbara
 11. Szwedowska Paulina
 12. Wojtowicz Agnieszka
 13. Żołnierczyk Barbara

Grupa B – do lat 17

 1. Bałaban Jan
 2. Bałaban Wiktor
 3. Błaszczyk EmilIA
 4. Ciężarek Gwidon
 5. Dziadek Weronika
 6. Frąckowiak Aleksandra
 7. Gidaszewski Mateusz
 8. Heinz Magdalena
 9. Jarocki Radosław
 10. Łaguniak Robert
 11. Makuch Mateusz Michał
 12. Płaczek Katarzyna
 13. Pojenta Patrycja       rezygnacja
 14. Strzelecki Jakub
 15. Sutt Karolina
 16. Szczerba Malwina

 

HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ

UCZESTNIKÓW IXOGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SKRZYPCOWEGO PAMIĘCI ALEKSANDRY JANUSZAJTIS 21- 26.11.2011 r.

w formie publicznych koncertów

Organizatorzy IX Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis ustalili ,że kolejność przesłuchań w grupie A i B rozpocznie się od wylosowanej litery „J” (jot)

21.11.2011 r. (poniedziałek)

godz.9.00 Uroczysta Inauguracja Konkursu

PRZESŁUCHANIA UCZESTNIKÓW I ETAPU

GRUPA A

godz.10.00 – 11.00

1 Marton Mira

2 Owsiany Kamila

3 Radziszewska Kornelia Maria

4 Słomian Barbara

5 Staruch Jagoda

godz.11.15- 12.15

6 Stawiarz Barbara

7 Szwedowska Paulina

8 Wojtowicz Agnieszka

9 Żołnierczyk Barbara

10 Białostocka Wiktoria

godz.12.30-13.30

11 Doszczak Agata

12 Gidaszewska Marta

13 Ingielewicz Antoni

przerwa 13.30 -15.00

PRZESŁUCHANIA UCZESTNIKÓW I ETAPU

GRUPA B

godz.15.00-16.00

1 Jarocki Radosław

2 Łaguniak Robert

3 Makuch Mateusz Michał

godz.16.15 – 17.15

4 Płaczek Katarzyna

5 Pojenta Patrycja

6 Strzelecki Jakub

7 Sutt Karolina

22.11.2011 r.(wtorek)

PRZESŁUCHANIA UCZESTNIKÓW I ETAPU

GRUPA B (c.d.)

godz.10.00 – godz.11.00

8 Szczerba Malwina

9 Bałaban Jan

10 Bałaban Wiktor

godz.11.15- 12.15

11 Błaszczyk Emilia

12 Ciężarek Gwidon

13 Dziadek Weronika

godz.12.30-13.30

14 Frąckowiak Aleksandra

15 Gidaszewski Mateusz

16 Heinz Magdalena

 

IX Konkurs Skrzypcowy im. A.Januszajtis

Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis w Gdańsku
oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku serdecznie zapraszają

 NA  PRZESŁUCHANIA   IX

               OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU SKRZYPCOWEGO
PAMIĘCI ALEKSANDRY JANUSZAJTIS

Gdańsk 21-26 listopada 2011 r. (więcej…)

Program Konkursu im. Aleksandry Januszajtis

Grupa A – uczestnicy, którzy do 30 czerwca 2011 r. nie ukończyli 13 lat

I ETAP

 1. G. Ph. Telemann – dwie kontrastujące części dowolnie wybranej Fantazji.
 2. Jedna dwudźwiękowa etiuda R. Kreutzera do wyboru spośród następujących: Nr 34, 35, 36, 37.
 3. Jedna etiuda do wyboru spośród następujących kompozytorów: P. Rode, Ch. Dancla.

II ETAP

 1. Część I i II dowolnej Sonaty G. F. Haendla lub innej sonaty barokowej.
 2. Jeden utwór dowolny, z towarzyszeniem fortepianu, którego czas trwania nie przekracza 15 minut.

III ETAP

 1. Część I lub II i III dowolnie wybranego koncertu.

Grupa B – uczestnicy, którzy do 30 czerwca 2011 r. nie ukończyli 17 lat.

I ETAP

 1. J. S. Bach – dwie kontrastujące części dowolnej Sonaty lub Partity na skrzypce solo z wyłączeniem Fug i Ciaccony. W przypadku Partity h-moll dwie dowolne części wraz z Doublee.
 2. N. Paganini – jeden Kaprys do wyboru.
 3. H. Wieniawski – op. 18, jeden Kaprys do wyboru.

II ETAP

 1. W. A. Mozart lub L. v. Beethoven – część I dowolnie wybranej Sonaty.
 2. Utwór wirtuozowski z towarzyszeniem fortepianu, którego czas trwania nie przekracza 15 minut.

III ETAP

 1. Dowolny koncert skrzypcowy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

DO POBRANIA

IX- druk regulaminu STR 1

IX -druk regulaminu STR 2

KARTA ZGŁOSZENIOWA – IX KONKURS pdf

KARTA ZGŁOSZENIOWA – IX KONKURS doc

Regulamin Konkursu im. Aleksandry Januszajtis

IX Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis organizowany jest przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku oraz Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis w Gdańsku

§1

IX Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis odbędzie się w dniach 21-26 listopada 2011 r. w Gdańsku.

§2

Konkurs jest trzyetapowy i będzie przebiegał w dwóch grupach wieku:

 • w grupie A – młodszej – mogą wziąć udział skrzypkowie, którzy do 30 czerwca 2011 r. nie ukończyli 13 lat,
 • w grupie B – starszej – mogą wziąć udział skrzypkowie, którzy do 30 czerwca 2011 r. nie ukończyli 17 lat.

§3

W przypadki dużej liczby kandydatów organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wstępnej selekcji
w porozumieniu ze szkołą kandydata.

§4

Kandydat zgłaszający się do Konkursu powinien uzyskać akceptację dyrektora szkoły, do której uczęszcza.

§5

Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności. Kolejność występów ustalona zostanie wcześniej, drogą losowania litery alfabetu.

§6

Kandydaci zakwalifikowani do Konkursu obowiązani są zgłosić się w sekretariacie szkoły najpóźniej dzień przed rozpoczęciem przesłuchań.

§7

Uczestnicy Konkursu będą oceniani przez Jury,składające się z wybitnych polskich muzyków, którego skład będzie ogłoszony w dniu otwarcia Konkursu. Decyzje Jury są nieodwołalne. Skład Jury zaproponowany przez organizatorów powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej.

§8

Zdobywcy nagród, wyróżnień i dyplomów w obu grupach wieku, otrzymują tytuł laureata IX Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku. Podziału nagród dokona Jury.

§9

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu zakończenia Konkursu, przed Koncertem laureatów.

§10

Koncert Laureatów odbędzie się w dniu 26 listopada 2011 r. o godz. 12.00.

§11

Kandydaci, akompaniatorzy i nauczyciele sami pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

§12

Zgłoszenia kandydatów do IX Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku należy przesłać na załączonym formularzu na adres:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. F. Nowowiejskiego
80-847 Gdańsk ul. Gnilna 3

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Januszajtis” w terminie do 31 maja 2011 r.

Do karty uczestnika należy dołączyć:

 1. odpis aktu urodzenia;
 2. krótki życiorys artystyczny;
 3. jedną fotografię (6 cm x 4 cm);
 4. akceptację zgłoszenia od dyrektora szkoły muzycznej, do której kandydat uczęszcza;
 5. kserokopię dowodu wpłaty wpisowego.

§13

Wpisowe na Konkurs wynosi 200 zł od uczestnika. Wpłaty należy dokonać do dnia 31 maja 2011 r.

Nazwa i nr konta:

Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków
im. Aleksandry Januszajtis w Gdańsku
Bank Millennium
14 1160 2202 0000 0000 5163 5883

Wpisowe nie podlega zwrotowi, jeśli kandydat zrezygnuje z uczestnictwa w Konkursie.

§14

Organizatorzy Konkursu powiadomią kandydata o zakwalifikowaniu się do udziału w Konkursie do 15 czerwca 2011 r.

DO POBRANIA

IX- druk regulaminu STR 1

IX -druk regulaminu STR 2

KARTA ZGŁOSZENIOWA – IX KONKURS pdf

KARTA ZGŁOSZENIOWA – IX KONKURS doc