Zastępstwa 24 września 2010, piątek

Nb. p.: D. Irzabek

Kl. VII lekcja 7 – całość – p. A. Pydynkowska

Kl. VIII lekcja 3 – p. M. Drapella

Kl. IXa zwolniona po lekcji 7

Kl. XIa lekcja 6 – p. E. Pruss

Kl. XIb lekcja 5 – czytelnia

Kl. XIIa przychodzi na 3 godzinę lekcyjną

lekcja 4 – czytelnia

Zastępstwa 22 września 2010, środa

Kl. VIII przychodzi na lekcję 4 (poza zespołem)

lekcja 5 – p. J. Suchorzewska

Kl. IXb lekcja 4 – p. W. Makowska

Kl. Xb lekcja 2 – p. J. Mielniczek

Kl. XIIa przychodzi na 2 godzinę lekcyjną

Lekcja 5 – p. M. Barabasz

Lekcja 6 – p. J. Ćwidak

Kl. XIIb lekcja 2 – całość – p. J. Jadczak

lekcja 3 – p. J. Kłosowski

Zastępstwa 20 września 2010, poniedziałek


Nb.: pp. K. Kamińska, A. Rosiak, K. Żebrowska (od lekcji 5)

Kl. IV zwolniona po lekcji 6

Kl. VII lekcja 6 – p. W. Górski

Kl. VIII przychodzi na lekcję 2

lekcja 2 – p. E. Pruss

lekcja 3 – p. M. Werdon

Kl. IXa lekcja 4 – ks. M. Dacko

Lekcja 5 – p. H. Lauer

Klasa zwolniona po lekcji 7

Kl. IXb przychodzi na 3 godzinę lekcyjną

Lekcja 5- p. H. Lauer

Kl. Xb lekcja 5 – p. E. Pruss

Kl. XIa lekcja 3 – p. H. Serafinowicz

Kl. XIIa lekcja 7 – p. G. Trybułowska

Zastępstwa 3 września 2010, piątek

Nb.: p. W. Delong- Makowska, K. Poznańska

Kl. V lekcja 3 – p. M. Łabul

Kl. VII lekcja 4 – p. J. Ćwidak

Kl. VIII lekcja 6 – p. E. Pruss

Kl. IXa lekcja 3 – czytelnia

Kl. IXb lekcja 7 – p. L. Kimmel

Kl. Xa lekcja 5 – p. E. Bisewska,

lekcja 6 – czytelnia

Kl. XIa lekcja 8 – czytelnia

Zastępstwa 9 września 2010, czwartek

Nb.: pp. A. Gładysz-Niemcow, K. Poznańska, J. Szostakiewicz

Kl. V lekcja 6 – p. M. Barabasz

Kl. VI zwolniona po lekcji 6

Kl. IXb przychodzi na 2 godzinę lekcyjną

lekcja 5 – całość – p. D. Biegaj

Kl. Xb lekcja 5 – czytelnia

Kl. XIb lekcja 3 – całość – p. D. Polewska

Kl. XIIa lekcja 5 – całość – p. H. Lauer

Zastępstwa 21 czerwca 2010, poniedziałek

Nb. pp: A. Kwaśniewski, J. Kłosowski, H. Serafinowicz,

P. Witkowska

Kl. VIa lekcja 5 – p. A. Bradtke

Chłopcy zwolnieni po lekcji 6

Kl. VIb lekcja 6 – p. B. Olkiewicz

Chłopcy zwolnieni po lekcji 6

Kl. VII lekcja 4 – p. J. Suchorzewska

Kl. VIIIa lekcja 3 – p. D. Irzabek

Kl. IXa lekcja 4 – p. I. Koroluk

Lekcja 5 – czytelnia

Kl. IXb Lekcja 5 – czytelnia

Kl. Xa,b lekcja 6 – p. D.Polewska

Kl. XIb zwolniona po lekcji 7

Zastępstwa 17 czerwca 2010, czwartek

Nb.: pp. J. Ćwidak, B. Orawiec, E. Pruss,

R. Pujanek,

Kl. IV lekcja 4 – p. H. Serafinowicz

Lekcja 5 – p. D. Irzabek

Kl. V lekcja 7 – p. G. Trybułowska

Kl. VIa,b chłopcy lekcja 6 – p. J. Suchorzewska

Kl. VIIIa lekcja 6 – zwolniona po lekcji 5 (poza chórem)

Kl. VIIIb lekcja 3 – p. K. Kamińska

chłopcy zwolnieni po lekcji 6

Kl. Xb lekcja 6 – p. K. Kamińska

Kl. XIa lekcja 3 – p. W. Lauer

Kl. XIb lekcja 4 – czytelnia

Zastępstwa 16 czerwca 2010, środa

Nb.: pp. J. Ćwidak, B.Olkiewicz, B. Orawiec, E. Pruss,

R. Pujanek, J.Suchorzewska, K.Żebrowska

Kl. IV lekcja 2 – p. H. Bembenek

Lekcja 5 – p. M. Barabasz

Kl. V lekcja 6 – całość – p. D. Polewska

VIIIa lekcja 5 – p. M. Werdon

lekcja 7 – p. K. Kwater

Kl. VIIIb przychodzi na 5 godzinę (poza zespołem instr.)- całość – p. D. Polewska

Lekcja 6 – p. I. Koroluk

Kl. IXa lekcja 3 – p. M. Barabasz

Klasa zwolniona po lekcji 6 (poza orkiestrą)

Kl. Xb lekcja 5 –p. K. Kwater

Kl. XIa lekcja 2 – czytelnia

Lekcja 3 – p. H. Lauer

Kl. XIb lekcja 5 – p. G. Trybułowska

Zastępstwa 14 czerwca 2010, poniedziałek

Nb.: pp. E. Muzioł, J. Kłosowski

Kl. V przychodzi na 4 godzinę lekcyjną

Kl. VIa lekcja 2 – p. B. Olkiewicz

Kl. VIb lekcja 3 – p. I. Koroluk

Lekcja 6 – świetlica

Kl. VII lekcja 4 – p. E. Pruss

lekcja 5 – p. R. Pujanek

Kl. Xa lekcja 4 – p. J. Suchorzewska

Kl. XIa lekcja 7 – całość – p. D. Irzabek

Klasa zwolniona po lekcji 7

Kl. XIb przychodzi na 2 godzinę lekcyjną

Lekcja 6 – całość – p. J. Jadczak

Klasa zwolniona po 7 godzinie lekcyjnej

Zastępstwa 9 czerwca, środa

Nb.: pp. M. Dacko, E. Muzioł

Kl. VIa zwolniona po lekcji 7

Kl. VIb lekcja 5 – p. M. Barabasz

Kl. VII przychodzi na lekcję 3

Lekcja 7 – p. B.Orawiec

Klasa zwolniona po lekcji 7

Kl. IXb zwolniona po lekcji 6 (poza orkiestrą)

Kl. XIa lekcja 6 – czytelnia