Zebrania z rodzicami

Przypominamy, że w tym tygodniu odbędą się spotkania rodziców z dyrekcją i wychowawcami  – w dniu 16 września (czwartek) będą to klasy I stopnia (I – VI) i wyjątkowo klasa VII, zaś w piątek, 17 września, klasy starsze, VIII – XII. Zebrania rozpoczną się o godzinie 17.00 w Sali Koncertowej, po czym rodzice udadzą się do wyznaczonych klas.

Bardzo prosimy o liczną obecność – zwłaszcza rodziców dzieci, które w tym roku zmierzą się z egzaminami zewnętrznymi – sprawdzianem klas VI, egzaminem gimnazjalnym i maturą.

Zastępstwa 3 września 2010, piątek

Nb.: p. W. Delong- Makowska, K. Poznańska

Kl. V lekcja 3 – p. M. Łabul

Kl. VII lekcja 4 – p. J. Ćwidak

Kl. VIII lekcja 6 – p. E. Pruss

Kl. IXa lekcja 3 – czytelnia

Kl. IXb lekcja 7 – p. L. Kimmel

Kl. Xa lekcja 5 – p. E. Bisewska,

lekcja 6 – czytelnia

Kl. XIa lekcja 8 – czytelnia

Zastępstwa 9 września 2010, czwartek

Nb.: pp. A. Gładysz-Niemcow, K. Poznańska, J. Szostakiewicz

Kl. V lekcja 6 – p. M. Barabasz

Kl. VI zwolniona po lekcji 6

Kl. IXb przychodzi na 2 godzinę lekcyjną

lekcja 5 – całość – p. D. Biegaj

Kl. Xb lekcja 5 – czytelnia

Kl. XIb lekcja 3 – całość – p. D. Polewska

Kl. XIIa lekcja 5 – całość – p. H. Lauer

Etyka w naszej szkole

W odpowiedzi na częste pytania uczniów i rodziców informujemy, że lekcje etyki w naszej szkole odbywają się w trzech grupach międzyklasowych i są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. W zakładce „O szkole” znajdują się szczegółowe informacje o programie zajęć  i ich godzinach.

Rozpoczęcie roku szkolnego i kiermasz podręczników

Wakacje niestety dobiegają końca – do szkoły wracamy już za 2 tygodnie!

Zapraszamy 1 września na godzinę 9.00 do Sali Koncertowej na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – klasy I stopnia (I – VI), na godzinę 9.30 (klasy VII-XII), a następnie do klas na spotkania z wychowawcami. Przedtem, o godzinie 8.00 ksiądz Mikołaj Dacko zaprasza na mszę świętą do kościoła św. Jakuba.

Informujemy, że w pierwszych dniach lekcji, w czwartek i piątek (2 i 3 września), Samorząd Szkolny zorganizuje kiermasz używanych podręczników, do udziału w którym serdecznie zaprasza. Szczegóły przekażą nauczyciele 1 września. A tymczasem życzymy jeszcze dwóch  tygodni wspaniałego odpoczynku!

Zastępstwa 21 czerwca 2010, poniedziałek

Nb. pp: A. Kwaśniewski, J. Kłosowski, H. Serafinowicz,

P. Witkowska

Kl. VIa lekcja 5 – p. A. Bradtke

Chłopcy zwolnieni po lekcji 6

Kl. VIb lekcja 6 – p. B. Olkiewicz

Chłopcy zwolnieni po lekcji 6

Kl. VII lekcja 4 – p. J. Suchorzewska

Kl. VIIIa lekcja 3 – p. D. Irzabek

Kl. IXa lekcja 4 – p. I. Koroluk

Lekcja 5 – czytelnia

Kl. IXb Lekcja 5 – czytelnia

Kl. Xa,b lekcja 6 – p. D.Polewska

Kl. XIb zwolniona po lekcji 7

Zastępstwa 17 czerwca 2010, czwartek

Nb.: pp. J. Ćwidak, B. Orawiec, E. Pruss,

R. Pujanek,

Kl. IV lekcja 4 – p. H. Serafinowicz

Lekcja 5 – p. D. Irzabek

Kl. V lekcja 7 – p. G. Trybułowska

Kl. VIa,b chłopcy lekcja 6 – p. J. Suchorzewska

Kl. VIIIa lekcja 6 – zwolniona po lekcji 5 (poza chórem)

Kl. VIIIb lekcja 3 – p. K. Kamińska

chłopcy zwolnieni po lekcji 6

Kl. Xb lekcja 6 – p. K. Kamińska

Kl. XIa lekcja 3 – p. W. Lauer

Kl. XIb lekcja 4 – czytelnia

Zastępstwa 16 czerwca 2010, środa

Nb.: pp. J. Ćwidak, B.Olkiewicz, B. Orawiec, E. Pruss,

R. Pujanek, J.Suchorzewska, K.Żebrowska

Kl. IV lekcja 2 – p. H. Bembenek

Lekcja 5 – p. M. Barabasz

Kl. V lekcja 6 – całość – p. D. Polewska

VIIIa lekcja 5 – p. M. Werdon

lekcja 7 – p. K. Kwater

Kl. VIIIb przychodzi na 5 godzinę (poza zespołem instr.)- całość – p. D. Polewska

Lekcja 6 – p. I. Koroluk

Kl. IXa lekcja 3 – p. M. Barabasz

Klasa zwolniona po lekcji 6 (poza orkiestrą)

Kl. Xb lekcja 5 –p. K. Kwater

Kl. XIa lekcja 2 – czytelnia

Lekcja 3 – p. H. Lauer

Kl. XIb lekcja 5 – p. G. Trybułowska

Zastępstwa 14 czerwca 2010, poniedziałek

Nb.: pp. E. Muzioł, J. Kłosowski

Kl. V przychodzi na 4 godzinę lekcyjną

Kl. VIa lekcja 2 – p. B. Olkiewicz

Kl. VIb lekcja 3 – p. I. Koroluk

Lekcja 6 – świetlica

Kl. VII lekcja 4 – p. E. Pruss

lekcja 5 – p. R. Pujanek

Kl. Xa lekcja 4 – p. J. Suchorzewska

Kl. XIa lekcja 7 – całość – p. D. Irzabek

Klasa zwolniona po lekcji 7

Kl. XIb przychodzi na 2 godzinę lekcyjną

Lekcja 6 – całość – p. J. Jadczak

Klasa zwolniona po 7 godzinie lekcyjnej

Udział klas w koncertach jubileuszowych„Muzyczne pokolenia” w dniu 10 czerwca 2010, czwartek

10.00
Ia –            p. H. Pilichowska
Ib –            p. M. Watkowska
IIa –             p. K. Jurczyk
IIb –             p. A. Muzolf
III –              p. B. Wrzosek
IV –             p. H. Lauer
V –             p. A. Ziółkowska
VIb –           p. J.Jadczak

14.00
VIa –           p. H. Bembenek
VII –          p. R. Pujanek
VIIIa,b –      p. M. Werdon
IXa –          p. M. Barabasz
IXb –          p. G. Trybułowska
Xa –             p. H. Serafinowicz
Xb –             p. K. Kamińska
XIa –            p. W. Lauer
XIb –            p. L. Kimmel

Poza wyznaczonymi koncertami wszystkie lekcje odbywają się normalnie, zgodnie z planem.

Zastępstwa 9 czerwca, środa

Nb.: pp. M. Dacko, E. Muzioł

Kl. VIa zwolniona po lekcji 7

Kl. VIb lekcja 5 – p. M. Barabasz

Kl. VII przychodzi na lekcję 3

Lekcja 7 – p. B.Orawiec

Klasa zwolniona po lekcji 7

Kl. IXb zwolniona po lekcji 6 (poza orkiestrą)

Kl. XIa lekcja 6 – czytelnia

Projekt edukacyjny – NUTA ZIELENI

dzień ziemiProjekt edukacyjny Nuta Zieleni jest realizowany przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Gdańsku od kwietnia do czerwca 2009.

Projekt Nuta Zieleni wpisuje się w szerokie spektrum działań podejmo- wanych w mieście, a zorientowanych na ochronę środowiska oraz wyzwa- lanie aktywności proekologicznej społeczności lokalnej. Patronatem objął go Prezydent Miasta Gdańska.

Założeniem trwającej 2 miesiące akcji jest rozbudzenie w naszych uczniach świadomości ekologicznej, wskazanie im pożądanych zachowań i postaw oraz stworzenie okazji do praktycznego działania i obserwowania jego skutków.

Cały projekt obejmuje tak różne formy działania, jak ogólnoszkolny konkurs na projekt boiska marzeń, obchody Dnia Ziemi połączone z sadzeniem drzew na terenie szkolnym, inscenizację o tematyce morskiej przygotowaną w ramach współpracy z młodzieżą akademicką z USA oraz koncert Karnawał zwierząt Camille Saint-Saënsa z udziałem dyrektora gdańskiego Ogrodu Zoologicznego jako prelegenta.

Jak widać, celem działań jest stworzenie szerokiej płaszczyzny działań połączonych ideą dbałości o przyrodę, ze zwróceniem uwagi na specyfikę poszczególnych zagadnień – zieleń – płuca wielkiego miasta, morze – bogaty ekosystem istotny w funkcjonowaniu zarówno miasta portowego, kraju, jak i całej przyrody, świat zwierząt, zwłaszcza gatunków zagrożonych wyginięciem, jego bogactwo i obowiązek ochrony.

W trakcie trwania projektu uczniowie (a także ich rodziny, gdyż każde z wydarzeń adresowane jest do publiczności szerszej niż sama społeczność szkoły) będą mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy o ochronie przyrody, do podjęcia aktywności proekologicznej i wyrobienia prawidłowych nawyków, które pozostaną po zakończeniu projektu jako jej trwały skutek.

Planowane efekty:

 • Skonsolidowanie społeczności szkolnej i lokalnej wokół tematyki związanej ze środowiskiem naturalnym
 • Przekonanie uczestników o znaczeniu terenów zielonych w funkcjonowaniu przestrzeni miejskiej, wyrobienie nawyku troski o te obszary
 • Wzbogacenie wiedzy uczestników o najpopularniejszych w Polsce północnej gatunkach drzew
 • Zasadzenie drzew wokół ogrodzenia szkoły
 • Stworzenie na boisku przestrzeni zdrowej rekreacji i wypoczynku
 • Przekonanie uczestników do jazdy na rowerze jako alternatywny dla komunikacji samochodowej
 • Przywrócenie należytego miejsca w świadomości uczestników morzu jako wyjątkowemu bogactwu naszego regionu
 • Adopcja wybranego przez młodzież zwierzęcia z gdańskiego ZOO – wyrobienie poczucia odpowiedzialności i troski o istoty słabsze, zależne od pomocy człowieka

Realizowane przedsięwzięcia:

 • Obchody Dnia Ziemi – 25 kwietnia 2009. Festyn na boisku szkolnym. Sadzenie drzew wokół ogrodzenia, zakończenie konkursu plastycznego „Boisko naszych marzeń”, konkurs na slogan ekologiczny, znakowanie rowerów przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, slalom rowerowy – kurs bezpiecznej jazy. Zabawie towarzyszy Big-Band uczniów i absolwentów szkoły. Uczestnicy otrzymują gorący posiłek.
 • Koncert Under the sea – 8 maja 2009 – zakończenie i ukoronowanie trzydniowego pobytu w naszej szkole młodzieży akademickiej z Memphis, wykonującej wspólnie z uczniami klas starszych prace porządkowe na szkolnym boisku oraz zwiedzającej Gdańsk. Koncert jest wspólnym przedsięwzięciem, jego motywem przewodnim jest morze i legendy gdańskie.
 • Karnawał zwierząt Camille’a Saint-Saënsa – 17 czerwca 2009 – koncert specjalnie na tę okazję utworzonej orkiestry szkolnej towarzyszący wystąpieniu Michała Targowskiego, dyrektora Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. W czasie tygodni poprzedzających koncert dzieci wybierają zwierzę z gdańskiego ZOO, które chcą adoptować, wpłacając regularnie środki na jego utrzymanie.

Formy pracy:

 • Konkurs plastyczny „Boisko naszych marzeń”
 • Konkurs na slogan ekologiczny
 • Kurs bezpiecznej jazdy na rowerze
 • Nauka prawidłowego sadzenia i utrzymania drzew
 • Prace porządkowe na boisku szkolnym
 • Pogadanki (w ramach lekcji przyrody, godzin wychowawczych, koncertów) na temat prawidłowych nawyków ekologicznych, dbałości o czystość powietrza, wody, gleby, zrównoważonego gospodarowania energią, zbiórki surowców wtórnych i recyclingu
 • Kontynuacja akcji zbiórki baterii
 • Wszystkie działania ściśle połączone będą z muzyką, która jest najważniejszym spoiwem szkolnej społeczności a także podstawowym sposobem istnienia szkoły w środowisku lokalnym. Koncert jest głównym bądź towarzyszącym elementem każdego wydarzenia szkolnego, podobnie w projekcie ekologicznym Nuta zieleni.