Program Operacyjny

Zakończyliśmy  remont parteru szkoły (klas, korytarzy, sali gimnastycznej), który przeprowadziliśmy dzięki środkom pozyskanym z Programu Operacyjnego – Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkolnictwa Artystycznego oraz budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wymieniliśmy okna, drzwi, podłogi, oświetlenie; zakupiliśmy część nowych mebli do wyremontowanych sal.

[simpleviewer id=”3″ width=”600″ height=”850″ link=””]


Jubileusz 60-lecia szkoły

60 – LECIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA

IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU

P R O G R A M O B C H O D Ó W

J U B I L E U S Z U

Koncerty pedagogów, absolwentów i uczniów

MUZYCZNE POKOLENIA”

oraz spotkanie z pierwszymi absolwentami szkoły10.06.2010r. godz.10.00 i 14.00

~ Sala Koncertowa OSM ~

Niewidzialne dziecko”

inscenizacja według

Opowiadań z Doliny Muminków

11.06.2010r. godz.10.00

~ Sala koncertowa OSM ~

Koncert galowy- recital

Leszka Możdżera i Włodzimierza Nahornego

11.06.2010r. godz.17.00

~Sala Koncertowa OSM ~

Msza Święta w intencji całej społeczności

OSM I i II st. w Gdańsku

12.06.2010r. godz.11.00

oraz koncert muzyki sakralnej

~ Kościół Św. Brygidy w Gdańsku ~

po mszy w budynku szkoły

ZJAZD ABSOLWENTÓW

spotkania w poszczególnych klasach

B a l A b s o l w e n t ó w , Pracowników i Przyjaciół Szkoły

12.06.2010r. godz. 20:00

~ Gospoda Gdańska NOT~ul. Rajska 6

Bal Absolwentów – koszt: 180 zł./osoba,

wpłaty do 31 maja 2010r. na konto:

28 1010 1140 0109 5313 9150 0000

z dopiskiem Bal Absolwentów

Informacje szczegółowe w sprawie zjazdu absolwentów i balu:

Janina Brach – janabrach@wp.pl lub

Małgorzata Skorupa – malgorzata.violin@gmail.com

Uczniowie przyjęci do OSM I i II st. w roku szkolnym 2010/2011

klasa I

 1. Balczunas Julia Anna, skrzypce
 2. Bąbelek Ida, klarnet
 3. Braun Anna, fortepian
 4. Buja Natasza Leokadia, fortepian
 5. Czajka Stanisław Maciej, wiolonczela
 6. Czerwiński Piotr Zbigniew, gitara
 7. Dobrowolska Julia Helena, fortepian
 8. Dobrzyńska Aleksandra Eleonora, skrzypce
 9. Gwardyś Amelia Klara, fortepian
 10. Gwardyś Lena Antonina, fortepian
 11. Hudeman Tamara, skrzypce
 12. Juras Jagna Maria, skrzypce
 13. Kiełkucki Maciej Jarosław, gitara
 14. Konicer Izabella Justyna, wiolonczela
 15. Koperski Filip, fortepian
 16. Kraszewski Mateusz Jerzy, klarnet
 17. Lampkowski Marcel Ignacy, róg
 18. Lejderman Nela Barbara, skrzypce
 19. Maciejowska Kasia Joanna, flet
 20. Maćko Magdalena Maria, wiolonczela
 21. Marczewska Karolina, fortepian
 22. Mateja Mateusz, skrzypce
 23. Model Aleksandra Alicja, skrzypce
 24. Mogielnicka Sara, fortepian
 25. Moniewski Antoni Sebastian, fortepian
 26. Nowakowski Ireneusz Karol, skrzypce
 27. Oliwia Aleksandra Mawrandza, skrzypce
 28. Pelc Weronika, skrzypce
 29. Pozorska Hanna, skrzypce
 30. Protasewicz Amelia Teresa, gitara
 31. Syrkowska Dominika Kamila, gitara
 32. Szmelter Nela Weronika, gitara
 33. Szymański Piotr, róg
 34. Tarnowska Beata, skrzypce
 35. Tynda Zuzanna Maria, skrzypce
 36. Uziałko Małgorzata Maria , fortepian
 37. Wesołowski Michał Piotr, fortepian
 38. Wierchoła Aneta, fortepian

klasa II

 1. Samoćko Dariusz, skrzypce
 2. Grzywacz Wiktor, gitara

klasa IV

 1. Grzywacz Filipina, fortepian

klasa V

 1. Olawa Cezary, akordeon

klasa VI

 1. Szymichowski Filip, fortepian

klasa VIII

 1. Czarnota Justyna, flet
 2. Kazimierczak Aneta, fortepian

klasa IX

 1. Jachimowicz Maciej, organy
 2. Lewandowski Jan, wiolonczela
 3. Chwist Rafał, saksofon

klasa X

 1. Dawidowska Karolina, fortepian
 2. Pyrdoł Alicja, altówka

klasa VII

 1. Błaszkiewicz Natalia, wiolonczela
 2. Czapiewski Artur, gitara
 3. Dębowski Aleksander, skrzypce
 4. Dudek Konrad, skrzypce
 5. Dukalska Agata, fortepian
 6. Egielman Natalia, flet
 7. Glejzer Nikola, gitara
 8. Gorczyca Arkadia, fortepian
 9. Gorczyńska Kinga, rytmika
 10. Grabiec Karolina, fortepian
 11. Hazuka Urszula, harfa
 12. Jaśko Patrycja, fortepian
 13. Kazior Julian, skrzypce
 14. Kochanek Marta, flet
 15. Kruszyńska Angelika, fortepian
 16. Łukasik Marcin, obój
 17. Pawlak Piotr, fortepian
 18. Petykiewicz Marek, trąbka
 19. Rachwalski Szymon, puzon
 20. Ratajek Paweł, akordeon
 21. Seklecka Małgorzata, skrzypce
 22. Sieradzka Kornelia, rytmika
 23. Stawicka Alicja, skrzypce
 24. Śmietanka Zuzanna, flet
 25. Świderska Dominika, fortepian
 26. Świgost Maria, obój
 27. Urbanowicz Dagmara, wiolonczela
 28. Wierchoła Tomasz, trąbka
 29. Wiśniewski Rafał, skrzypce
 30. Zaleska Natalia, fortepian

Rekrutacja 2010

ZASADY REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
 1. Do klasy I OSM I stopnia przyjmowane są dzieci po ukończeniu 7 roku
  życia (w wyjątkowych wypadkach przyjmowane są na wniosek rodziców dzieci 6-cio letnie,
  jeżeli posiadają zaświadczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej
  o dojrzałości szkolnej i zgodzie na rozpoczęcie nauki z rocznym wyprzedzeniem –
  art. 16 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.)
 2. O przyjęciu decyduje badanie predyspozycji polegające na sprawdzeniu uzdolnień
  muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do gry na określonym instrumencie.
 3. Termin przeprowadzenia badania ustala dyrektor szkoły nie wcześniej niż na dzień 1 kwietnia.
  Badanie predyspozycji do klasy I poprzedzane jest lekcjami przygotowawczymi prowadzonymi
  przez nauczycieli rytmiki i organizowanymi w wymiarze 4 godzin.
 4. W celu przeprowadzenia badania dyrektor powołuje komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną.
 5. Z przebiegu badania komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów
  zakwalifikowanych oraz listę kandydatów niezakwalifikowanych wraz z otrzymanymi
  przez nich ocenami.
 6. W skali 25 punktowej obowiązującej w badaniach przydatności kandydat musi osiągnąć
  minimum 16 punktów. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc do szkoły
  przyjęci będą kandydaci, którzy uzyskali wyższą ilość punktów.
 7. Uczniowie zdający do klas od II do VI OSM I st. muszą osiągnąć na egzaminach
  kwalifikacyjnych z instrumentu głównego, kształcenia słuchu i rytmiki po minimum
  18 punktów w skali 25 punktowej.
ZASADY REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA
 1. Do klasy I OSM II stopnia przyjmowani są uczniowie, którzy nie
  ukończyli 14 roku życia i legitymują się świadectwem ukończenia szkoły podstawowej
  w zakresie kształcenia ogólnego i w zakresie kształcenia muzycznego. W wyjątkowych
  przypadkach ze względu na zapotrzebowanie środowiskowe szkoła może odstąpić od wymogu
  legitymowania się świadectwem ukończenia szkoły muzycznej I stopnia (dotyczy kandydatów
  zdających na instrumenty dęte, altówkę i kontrabas)
 2. Podstawą przyjęcia do szkoły jest zdanie egzaminu wstępnego.
 3. Termin egzaminu ustala dyrektor szkoły w okresie od 4 maja do 30 czerwca.
 4. W celu przeprowadzenia egzaminu dyrektor powołuje komisję rekrutacyjno –
  kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego
 5. Egzamin obejmuje:
  1. część praktyczną:
   • na wydział instrumentalny z przygotowanych utworów muzycznych
   • na wydział rytmiki z:
    • fortepianu
    • badania przydatności słuchowo – ruchowej
    • badania zdolności z zakresu improwizacji fortepianowej
  2. część teoretyczną:
   • dla kandydatów, którzy ukończyli 6-o letnią szkołę muzyczną
    I stopnia lub 4-o letni dział młodzieżowy szkoły muzycznej I stopnia:

    • egzamin pisemny z kształcenia słuchu
    • egzamin pisemny z wiadomości z zakresu teorii muzyki i audycji muzycznych
   • dla kandydatów, którzy nie ukończyli sześcio lub czteroletniej szkoły muzycznej I stopnia
    • egzamin pisemny i ustny z kształcenia słuchu
    • egzamin pisemny i ustny z wiadomości z zakresu teorii muzyki i audycji muzycznych
 6. Tematy egzaminów ustala komisja i są one objęte zasadą ochrony tajemnicy służbowej.
 7. Na egzamin pisemny przeznacza się nie więcej niż 120 minut.
 8. Czas trwania egzaminu praktycznego i ustnego ustala komisja.
 9. Na wydział instrumentalny do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy:
  • z egzaminu praktycznego z przygotowanych utworów muzycznych uzyskali minimum 18 punktów w skali 25 punktowej
  • w części teoretycznej uzyskali z każdego z egzaminów po minimum 13 punktów

  Na wydział rytmiki przyjmowani są kandydaci, którzy:

  • z każdego z egzaminów praktycznych uzyskali minimum 18 punktów
  • w części teoretycznej uzyskali z każdego z egzaminów po minimum 13 punktów

  Wymagane minimum punktacji z wszystkich egzaminów wynosi:

  • na wydziale instrumentalnym – 44
  • na wydziale rytmiki – 80

  pod warunkiem uzyskania przez kandydata minimum punktacyjnego określonego dla każdego ze zdawanych egzaminów

 10. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc uwzględnia się
  • wyższą ilość punktów uzyskanych na egzaminach wstępnych i kwalifikacyjnych
  • wyniki uzyskane na świadectwie szkolnym z zajęć ogólnokształcących
  • wyniki egzaminów zewnętrznych (przyjmuje się kandydatów mających wyższą
   średnią ocen oraz wyższą punktację na sprawdzianie – nie mniej niż 20 punktów)
 11. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół zawierający listę kandydatów
  zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych wraz z uzyskanymi ocenami.
 12. O przyjęciu do szkoły decyduje Dyrektor.
Rekrutacja uczniów do klasy I OSM I stopnia w Gdańsku
 1. Podanie należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2010 r. do sekretariatu szkoły
  w godz. od 9.00 – 15.00.
  Podanie powinno zawierać:

  • Imię i nazwisko ucznia,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • adres i numer ogólnokształcącej szkoły rejonowej,
  • (w podaniu można zasugerować instrument, na którym dziecko miałoby się uczyć)
 2. Istnieje możliwość zapisania dziecka do grupy „muzycznej zerówki”, której zajęcia
  odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki w godzinach
  od 16.00 do 16.45.
  Odpłatność ok. 60 zł. miesięcznie.
 3. Lekcje przygotowawcze dla kandydatów do klasy I odbędą się w dniach 14,17,18,19 maja 2010 r.
 4. Badanie predyspozycji kandydatów do klasy I odbędzie się w dniach 20,21 maja 2010 r.

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły pod nr 583011272 w godz. 9.00-15.00

Rekrutacja do klas II-VI OSM I stopnia oraz klas I-VI OSM II stopnia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie winni złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • podanie na wydanym przez szkołę lub pobranym na stronie internetowej kwestionariuszu
 • własnoręcznie napisany życiorys
 • świadectwo ukończenia szkoły muzycznej lub aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu do niej oraz wykaz ocen za I semestr (uczniowie, którzy aktualnie nie uczęszczają do szkoły muzycznej winni złożyć ostatnie świadectwo ze szkoły muzycznej)
 • zaświadczenie o uczęszczanie do szkoły ogólnokształcącej oraz wykaz ocen za I semestr
 • świadectwo lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym uczęszczanie do szkoły muzycznej (brak przeciwwskazań do grania na wybranym instrumencie, kandydatki na wydział rytmiki – zaświadczenie od lekarza ortopedy)
 • kserokopię skróconego aktu urodzenia lub jego odpisu
 • wykaz utworów granych w ostatnim półroczu.

Dokumenty należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2010 r.

Po dostaniu się do szkoły należy dostarczyć:

 • ksero arkusza ocen szkoły ogólnokształcącej i muzycznej
 • świadectwo zdrowia i kartę zdrowia
 • zdjęcie legitymacyjne

Świadectwa szkolne należy złożyć nie później niż w ciągu 3 dni od zakończenia nauki w szkole.

Terminy egzaminów na rok szkolny 2010/2011

Egzamin wstępny do kl. I i wyższych OSM II st. z instrumentu głównego dla
uczniów z innych szkół – 24 maja 2010 r. godz. 10.00

Egzamin wstępny do kl. I i wyższych OSM II st. na wydział rytmiki
– 24 maja 2010 r. godz. 13.00

Egzamin wstępny do kl. I i wyższych OSM II st. z kształcenia słuchu i
wiadomości ogólnomuzycznych dla uczniów z innych szkół
– 25 maja 2010 r. godz. 10.00

DO POBRANIA:

Klasa BGŻ

Zasady przyjęć do Klasy BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku

Szczegółowych informacji w sprawie Projektu Klasa BGŻ w Szkole Muzycznej w Gdańsku udziela:

 • Sekretariat Szkoły tel. 058-301-12-72, e–mail: sekretariat@osm.gdansk.pl;
 • Fundacja BGŻ ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, p. Barbara Rozmysł tel. 022-860-57-93, e–mail: fundacja@bgz.pl;
 • Bank BGŻ Centrum Regionu w Gdańsku ul. Bogusławskiego 2, 80-958 Gdańsk, p. Agnieszka Lisowska tel. 058-300-21-31, e–mail: agnieszka.lisowska@bgz.pl
Do pobrania:

Comenius

comenius

Let music speak – let’s speak of music

To Dwustronny Projekt Partnerski, w którym udział biorą Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, Polska, i Liceul de Artă Marin Sorescu w Craiova, Rumunia. Instytucją koordynującą jest strona polska, koordynatorem projektu jest p. Joanna Jadczak. Opiekunem projektu w szkole rumuńskiej jest p. Doina Sirbulescu. Projekt został zaakceptowany jako jeden z 25 na 162 zgłoszone projekty dwustronne. Jego realizacja planowana jest na dwa lata. W działania związane z projektem bezpośrednio zaangażowane są klasy dziesiąte. Działania w ramach projektu obejmują wykonywanie zaplanowanych zadań, zintegrowanych z programem nauczania oraz dodatkowo rozwijających kompetencje, a następnie wymiana przygotowanych materiałów ze stroną rumuńską. W trakcie projektu przewidziane są dwie 10-dniowe wizyty: w maju 2009 grupy polskiej w Rumunii, w kwietniu 2010 roku – grupy rumuńskiej w Polsce. W wizytach weźmie udział 20 uczniów i 4 nauczycieli z każdego kraju.

Ogólny opis projektu

Główną ideą projektu jest budzenie otwartości na inne kultury i przyswajanie języków, co ma stać się podłożem zrozumienia między narodami. Jako, że program LLP (Lifelong Learnig Programme – Uczenie się przez całe życie) koncentruje się na wymianie kulturalnej, twórczości, a także na wspomaganiu przyszłych zawodowych karier uczniów, naszym celem jest zintensyfikowanie językowych umiejętności uczniów w dziedzinie teorii i praktyki muzycznej. Jako, że przyszłość młodych muzyków może wymagać od nich studiowania i działalności artystycznej na terenie całej Europy, odpowiednie umiejętności językowe są niezbędne. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie będą mogli uświadomić sobie swoje potrzeby i trudności w uczeniu się języków obcych a także wzmocnić ich przyswajanie poprzez rozwijanie językowych umiejętności oraz świadomości kulturowej na temat innych krajów. Dzięki projektowi będą mogli dostrzec niezależną od różnic ideę jedności, która charakteryzuje Europę XXI wieku. Szczególne miejsce w projekcie zajmować będą tradycje muzyczne obu krajów. Uczniowie będą mogli wymienić się wiedzą na temat kompozytorów, utworów, instrumentów, tańców, terminologią muzyczną, wzbogacając przyszły zawodowy repertuar językowy. Będą mogli także sprawdzić nabyte językowe umiejętności w praktyce, uczestnicząc we wspólnych warsztatach, próbach i koncertach. Nauczyciele będą mieli możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z nauczycielami z kraju partnerskiego.

Cele partnerskiego projektu

W ramach projektu będą realizowane następujące tematy:

 • Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat każdego z języków, prowadzące do stworzenia słownika terminów muzycznych, zawierających te terminy, które- zarówno w polskim, jak i rumuńskim- są inne niż terminy wywodzące się z języka włoskiego. Lista ta może zawierać nazwy instrumentów narodowych, piosenek i tańców.
 • Muzyka tradycyjna i narodowa (wokalna i instrumentalna) z naciskiem na lokalną muzykę folklorystyczną.
 • Elementy historii muzyki narodowej.
 • Narodowi kompozytorzy.
 • Instrumenty narodowe
 • Tańce narodowe.
 • Indywidualne aktywności szkół- mając na uwadze językową ukierunkowanie projektu, partnerzy będą wymieniać odpowiednie materiały pisane w językach polskim i rumuńskim, z tłumaczeniami w języku angielskim, jako głównym języku komunikacji. Otrzymane materiały będą indywidualnie studiowane w obu szkołach partnerskich.
 • Wspólne aktywności szkół –pod koniec każdego roku będą organizowane chóralne i instrumentalne koncerty, z repertuarem zawierającym polskie i rumuńskie utwory muzyczne. W przypadku utworów chóralnych, będą one śpiewane w językach obu partnerów projektu.

Współpraca podczas wymiany klas

Podczas wymiany klas uczniowie będą zaangażowani w lekcje językowe prowadzone przez nauczycieli z obu krajów. Uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach orkiestry i chóru, gdzie będą postawieni w naturalnej sytuacji prób i będą mieli możliwość uczenia się języka przez proces nabywania naturalnego. Będą aktywnie uczestniczyli w warsztatach tańców narodowych i regionalnych, by nauczyć się kojarzenia nazw z autentycznymi tańcami i zaangażować słownictwo związane z ruchem. Uczniowie będą również mieli możliwość poznania muzycznej kultury kraju partnerskiego poprzez uczestnictwo w wykładach na temat narodowych i regionalnych instrumentów i odwiedzenie regionalnych muzeów. Mieszkając w domach swoich kolegów, uczniowie będą mieli kontakt z rodzimymi użytkownikami języka. Podczas aktywności organizowanych w szkole będą spotykali innych uczniów i będą korzystali z lekcji językowych prowadzonych przez rdzennych użytkowników języka.

Plan działań

wrzesień 2008 przygotowanie materiałów wstępnych, zawierających profile uczniów, charakterystyki szkół wraz z ich osiągnięciami i profilami znanych byłych uczniów, a także charakterystyki historyczne i geograficzne regionów
październik 2008 przygotowanie podstawowych informacji na temat języków krajów uczestniczących; wybór utworów
listopad 2008 muzyka regionalna i tańce regionalne- charakterystyka i opis; ćwiczenie wybranych utworów
grudzień 2008 pieśni regionalne (i tradycyjne pieśni związane z okresem Bożego Narodzenia); ćwiczenie wybranych utworów
styczeń 2009 historia muzyki narodowej, część pierwsza; ćwiczenie wybranych utworów
luty 2009 narodowi kompozytorzy, część pierwsza; ćwiczenie wybranych utworów
marzec 2009 instrumenty narodowe; ćwiczenie wybranych utworów
kwiecień 2009 narodowi kompozytorzy, część druga; ćwiczenie wybranych utworów
maj 2009 10 dniowa wizyta w Rumunii, podsumowanie postępów projektu, wybór utworów na następny rok
czerwiec 2009 podsumowanie wizyty, wymiana produktów; wymiana list utworów muzycznych na następny rok, zaopatrzenie szkół w nuty wybranych utworów muzycznych
wrzesień 2009 powtórzenie terminologii z poprzedniego roku, część druga słownika terminologii muzycznej; czytanie nut wybranych na ten rok
październik 2009 tańce narodowe; ćwiczenie wybranych utworów
listopad 2009 historia muzyki narodowej część druga; ćwiczenie wybranych utworów
grudzień 2009 pieśni narodowe; ćwiczenie wybranych utworów
styczeń 2010 kompozytorzy narodowi, część trzecia; ćwiczenie wybranych utworów
luty 2010 narodowa muzyka folklorystyczna, ćwiczenie wybranych utworów
marzec 2010 kompozytorzy narodowi, część czwarta; ćwiczenie wybranych utworów
kwiecień 2010 10 dniowa wizyta w Polsce, końcowa ewaluacja
maj 2010 wymiana materiałów i ich opracowanie
czerwiec 2010 publikacja materiałów
lipiec 2010 pisanie podsumowań i raportów, rozpowszechnianie efektów dwustronnej współpracy

Projekt edukacyjny – NUTA ZIELENI

dzień ziemiProjekt edukacyjny Nuta Zieleni jest realizowany przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Gdańsku od kwietnia do czerwca 2009.

Projekt Nuta Zieleni wpisuje się w szerokie spektrum działań podejmo- wanych w mieście, a zorientowanych na ochronę środowiska oraz wyzwa- lanie aktywności proekologicznej społeczności lokalnej. Patronatem objął go Prezydent Miasta Gdańska.

Założeniem trwającej 2 miesiące akcji jest rozbudzenie w naszych uczniach świadomości ekologicznej, wskazanie im pożądanych zachowań i postaw oraz stworzenie okazji do praktycznego działania i obserwowania jego skutków.

Cały projekt obejmuje tak różne formy działania, jak ogólnoszkolny konkurs na projekt boiska marzeń, obchody Dnia Ziemi połączone z sadzeniem drzew na terenie szkolnym, inscenizację o tematyce morskiej przygotowaną w ramach współpracy z młodzieżą akademicką z USA oraz koncert Karnawał zwierząt Camille Saint-Saënsa z udziałem dyrektora gdańskiego Ogrodu Zoologicznego jako prelegenta.

Jak widać, celem działań jest stworzenie szerokiej płaszczyzny działań połączonych ideą dbałości o przyrodę, ze zwróceniem uwagi na specyfikę poszczególnych zagadnień – zieleń – płuca wielkiego miasta, morze – bogaty ekosystem istotny w funkcjonowaniu zarówno miasta portowego, kraju, jak i całej przyrody, świat zwierząt, zwłaszcza gatunków zagrożonych wyginięciem, jego bogactwo i obowiązek ochrony.

W trakcie trwania projektu uczniowie (a także ich rodziny, gdyż każde z wydarzeń adresowane jest do publiczności szerszej niż sama społeczność szkoły) będą mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy o ochronie przyrody, do podjęcia aktywności proekologicznej i wyrobienia prawidłowych nawyków, które pozostaną po zakończeniu projektu jako jej trwały skutek.

Planowane efekty:

 • Skonsolidowanie społeczności szkolnej i lokalnej wokół tematyki związanej ze środowiskiem naturalnym
 • Przekonanie uczestników o znaczeniu terenów zielonych w funkcjonowaniu przestrzeni miejskiej, wyrobienie nawyku troski o te obszary
 • Wzbogacenie wiedzy uczestników o najpopularniejszych w Polsce północnej gatunkach drzew
 • Zasadzenie drzew wokół ogrodzenia szkoły
 • Stworzenie na boisku przestrzeni zdrowej rekreacji i wypoczynku
 • Przekonanie uczestników do jazdy na rowerze jako alternatywny dla komunikacji samochodowej
 • Przywrócenie należytego miejsca w świadomości uczestników morzu jako wyjątkowemu bogactwu naszego regionu
 • Adopcja wybranego przez młodzież zwierzęcia z gdańskiego ZOO – wyrobienie poczucia odpowiedzialności i troski o istoty słabsze, zależne od pomocy człowieka

Realizowane przedsięwzięcia:

 • Obchody Dnia Ziemi – 25 kwietnia 2009. Festyn na boisku szkolnym. Sadzenie drzew wokół ogrodzenia, zakończenie konkursu plastycznego „Boisko naszych marzeń”, konkurs na slogan ekologiczny, znakowanie rowerów przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, slalom rowerowy – kurs bezpiecznej jazy. Zabawie towarzyszy Big-Band uczniów i absolwentów szkoły. Uczestnicy otrzymują gorący posiłek.
 • Koncert Under the sea – 8 maja 2009 – zakończenie i ukoronowanie trzydniowego pobytu w naszej szkole młodzieży akademickiej z Memphis, wykonującej wspólnie z uczniami klas starszych prace porządkowe na szkolnym boisku oraz zwiedzającej Gdańsk. Koncert jest wspólnym przedsięwzięciem, jego motywem przewodnim jest morze i legendy gdańskie.
 • Karnawał zwierząt Camille’a Saint-Saënsa – 17 czerwca 2009 – koncert specjalnie na tę okazję utworzonej orkiestry szkolnej towarzyszący wystąpieniu Michała Targowskiego, dyrektora Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. W czasie tygodni poprzedzających koncert dzieci wybierają zwierzę z gdańskiego ZOO, które chcą adoptować, wpłacając regularnie środki na jego utrzymanie.

Formy pracy:

 • Konkurs plastyczny „Boisko naszych marzeń”
 • Konkurs na slogan ekologiczny
 • Kurs bezpiecznej jazdy na rowerze
 • Nauka prawidłowego sadzenia i utrzymania drzew
 • Prace porządkowe na boisku szkolnym
 • Pogadanki (w ramach lekcji przyrody, godzin wychowawczych, koncertów) na temat prawidłowych nawyków ekologicznych, dbałości o czystość powietrza, wody, gleby, zrównoważonego gospodarowania energią, zbiórki surowców wtórnych i recyclingu
 • Kontynuacja akcji zbiórki baterii
 • Wszystkie działania ściśle połączone będą z muzyką, która jest najważniejszym spoiwem szkolnej społeczności a także podstawowym sposobem istnienia szkoły w środowisku lokalnym. Koncert jest głównym bądź towarzyszącym elementem każdego wydarzenia szkolnego, podobnie w projekcie ekologicznym Nuta zieleni.

Wejściówki na koncert Leszka Możdżera i Włodzimierza Nahornego

W związku z dużym zainteresowaniem koncertem galowym oraz recitalem Leszka Możdżera i Włodzimierza Nahornego (11.06.2010r. godz. 17.00 – Jubileusz 60-lecia Szkoły) informujemy, że karty wstępu będą wydawane w sekretariacie szkoły od dnia 7.06.2010r. do wyczerpania puli.

Informujemy również, że w związku z ograniczoną ilością miejsc jedna osoba może otrzymać maksymalnie 2 karty wstępu.

Rekrutacja 2010

Plakat rekrutacyjny

W maju rozpoczynamy rekrutację do szkoły muzycznej I i II st. 20 i 21 maja 2010 r. przeprowadzać będziemy badania predyspozycji muzycznych dzieci ubiegających się o przyjęcie do klasy I i II OSM I st. Lekcje przygotowawcze dla nich odbędą się w dniach 14,17,18,19 maja 2010 r. Dzieci, które uczęszczały na tzw. „zerówkę muzyczną” przychodzą w tych dniach na godzinę 15.30 a dzieci, które po raz pierwszy będą odwiedzać naszą szkołę – na godzinę 16.00

Egzamin wstępny z instrumentu głównego do I klasy gimnazjum (kl. VII) i klas wyższych OSM II st. dla uczniów z innych szkół odbędzie się 24 maja 2010 r. godz. 10.00.

Egzamin wstępny do kl. I i wyższych OSM II st. na wydział rytmiki – 24 maja 2010 r. godz. 13.00

Egzamin wstępny z kształcenia słuchu i wiadomości ogólnomuzycznych dla uczniów z innych szkół odbędzie się 25 maja 2010 r.. Część pisemna dla wszystkich kandydatów do kl. I i wyższych OSM II st. rozpocznie się o godz. 10.00 w sali nr 48. Część ustna dla kandydatów do OSM I st. (szkoła podstawowa) – o godz. 12.00 w sali nr 47 oraz część ustna dla kandydatów do OSM II st. z niepełnym przygotowaniem muzycznym (którzy nie ukończyli OSM I st.) – o godz. 12.30 w sali nr 47.

Terminy egzaminów wstępnych z instrumentu:

24 maja 2010 sekcja dęta sala nr 36
10.00 kl. VII Petykiewicz Marek – trąbka
10.20 kl. VIII Czarnota Justyna – flet
10.40 kl. IX Chwist Rafał – saksofon
11.00 kl. VII Zakrzewski Karol – trąbka
24 maja 2010 sekcja smyczkowa sala nr 23
10.00 kl. X Pyrdoł Alicja – altówka
10.15 kl. IX Lewandowski Jan – wiolonczela
10.30 kl. IV Dobrzyński Witold, Henryk – gitara
10.45 kl. VII Rudnik Julia – gitara
11.00 kl. X Miotk Michał – gitara
24 maja 2010 sekcja fortepianu sala nr 9
10.00 Bukowska Patrycja kl. VII fortepian specjalny (rytmika)
10.15 Dukalska Agata kl. VII fortepian
10.30 Gorczyńska Kinga kl. VII fortepian specjalny (rytmika)
10.45 Sieradzka Kornelia kl. VII fortepian specjalny (rytmika)
11.00 Sulżycki Piotr kl. VII organy
11.15 Szymichowski Filip kl. VII fortepian
11.30 Kazimierczak Aneta kl. VIII – fortepian
11.45 Grzywacz Filipina kl. IV – fortepian
12.00 Olawa Cezary kl. IV – akordeon
12.15 Dawidowska Dominika kl. X – fortepian specjalny (rytmika)
12.30 Jachimowicz Maciej kl. IX – organy

Informacje o zakresie wymagań na egzaminach wstępnych znaleźć można na stronie http://www.osm.gdansk.pl/rekrutacja.php.

Wyniki makroregionalnych przesłuchań CEA

Nasi skrzypkowie i altowioliści pięknie zaprezentowali się na Makroregionalnych Przesłuchaniach CEA w Toruniu. Aż pięć osób wytypowano do przesłuchań ogólnopolskich. Są to: Alena Iwańczuk, kl. X, ucz. adi. Małgorzaty Skorupy, Magdalena Lubocka, kl. XI, uczennica mgr Jolanty Mikołajczyk, Gabriela Michalak kl. X i Natalia Szmydt, kl. XI, uczennice prof. Krystyny Jureckiej oraz altowiolistka – Magdalena Zera, kl. XI, uczennica prof. Ireny Albrecht. Także jedyny zespół z OSM I st. jaki stanął do przesłuchań makroregionalnych w Szczecinku ma możliwość zagrania w przesłuchaniach ogólnopolskich. Kwartet w składzie: Małgorzata Seklecka kl. VI – skrzypce, Konrad Dudek kl. VI – skrzypce, Weronika Duchniewicz kl. V – wiolonczela i Alicja Białobrzewska, kl. V – fortepian przygotowała mgr Maria Kalinowska.

W Szczecinie zostali zauważeni gdańscy wiolonczeliści. Gratulacje odbierała pani Jadwiga Ewald oraz prof. Anna Prabucka-Firlej, która otrzymała jedyne wyróżnienie dla akompaniatora. Podkreślono bardzo wysoki poziom całej ekipy z Gdańska. Do Warszawy wytypowano jednak tylko dwoje: Aleksandrę Jankowską i Wojciecha Szałkiewicza (w sumie na przesłuchania ogólnopolskie klas wiolonczel i kontrabasów pojedzie z naszego makroregionu zaledwie 5 osób, trzy wiolonczele i dwa kontrabasy).

Sukces odniosła również sekcja instrumentów dętych. Do przesłuchań ogólnopolskich zakwalifikowano bowiem grającego na tubie Michała Janika z kl. XI, ucznia mgr Andrzeja Chodzińskiego oraz dwóch flecistów z klasy mgr Małgorzaty Dubrowińskiej-Egielman: Iwone Sarwińską i Dawida Runtza

Z grupy siedmiu naszych pianistów z klasy X i XI do Warszawy zakwalifikowała się: Agata Mierzwińska, ucz. adi. Elżbiety Pasierowskiej-Kołodziej, Marcin Grzegorczyk, uczeń adi. Pawła Rydla oraz Michał Mossakowski, uczeń prof. Włodzimierza Wiesztordta.

Ostatni w przesłuchaniach makroregionalnych brali udział nasi gitarzyści. Z trójki wytypowanych do Inowrocławia uczniów dwoje zdobyło punktację umożliwiającą uczestnictwo w przesłuchaniach w Warszawie. Są to uczniowie mgr Joanny Rudnickiej: Łukasz Szlagowski i Marta Pieczewska.

Rok Chopinowski w naszej szkole

14 stycznia 2010, godz. 19.00 recitalem Aleksandry Mozgiel-Medyńskiej w Ratuszu Staromiejskim rozpoczniemy obchody Roku Chopinowskiego.

Cykl comiesięcznych koncertów chopinowskich, otwarty występem uczestniczki Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, kontynuowany będzie w salach Ratusza Staromiejskiego oraz naszej szkoły.

4 lutego 2010, godz. 18.00 – sala mieszczańska Ratusza Staromiejskiego
Koncert chopinowski w wykonaniu uczniów OSM I i II st. w Gdańsku
1 marca 2010, godz. 11.00 – sala koncertowa szkoły
Recital chopinowski Tamary Niekludow i obchody urodzin Chopina
9 marca 2010, godz. 10.00 – Dzień Chopinowski
W programie m.in. koncert Tria Fahrenheit, prelekcja na temat konkursów chopinowskich, przedstawienie poetycko-muzyczne oraz koncert polsko-rumuński w ramach programu Comenius.
10-11 marca 2010 – OSM I i II st. w Gdańsku
Seminarium i lekcje otwarte prowadzone przez prof. Roberta Marata na temat Znaczenia tradycji i praktyki wokalnej w utworach kompozytorów epoki romantyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości F. Chopina.
26 kwietnia 2010 – sala koncertowa OSM I i II st. w Gdańsku
Recital fortepianowy Radosława Kurka.
14 maja 2010 – sala koncertowa OSM I i II st. w Gdańsku
Półrecitale w wykonaniu Anny Marczuk i Darii Żurawlowej.
12 czerwca 2010 – zabytki i najpiękniejsze zakątki Gdańska
Koncerty promenadowe uczniów OSM I i II st. organizowane przez Towarzystwo im. F. Chopina
9 grudnia 2010 – sala mieszczańska Ratusza Staromiejskiego
Recital Katarzyny Borek połączony z projektem plastycznym Mai Kuty.

Apel do absolwentów szkoły

W tym roku szkolnym obchodzić będziemy 60-lecie szkoły. Główne uroczystości przewidziane są na czerwiec 2010 r., w tym bal absolwentów na 12 czerwca 2010. Do tego czasu chcielibyśmy przygotować ciekawą, zabawną, wzruszającą a może i niezwykłą wystawę wspomnieniową. Zwracamy się zatem z prośbą do wszystkich absolwentów i przyjaciół szkoły o nadsyłanie na adres mejlowy szkoły zdjęć lub innych interesujących materiałów, które moglibyśmy z tej okazji zaprezentować. Z góry dziękujemy.