Nagrody dla gitarzystów

29.05.2011r. odbył się w Olsztynie III Regionalny Konkurs Gitarowy

 • Zuzanna Wężyk kl. IX, ucz. mgr Joanny Rudnickiej zajęła I miejsce w III grupie
 • Małgorzata Jarosz kl. XI, ucz. mgr Ewy Ocieszak zajęła II miejsce w III grupie
 • Łukasz Szlagowski kl. XII, ucz. mgr Joanny Rudnickiej zajął II miejsce w III grupie
 • Marek Puchowski kl. IX, ucz. mgr Ewy Ocieszak zajął III miejsce w III grupie
 • Wojciech Gurgul kl. XII, ucz. mgr Joanny Rudnickiej zajął III miejsce w III grupie
 • kwartet gitarowy w składzie: Artur Czapiewski kl. VII, Zuzanna Wężyk kl. IX, Marek Puchowski kl. IX, Wojciech Mocarski kl. IX – otrzymał Grand Prix – przyg. mgr Joanna Rudnicka

Sukces Piotra Pawlaka w Głubczycach

Piotr Pawlak z klasy VII,  uczeń prof. Waldemara Wojtala  powrócił z  VIII Międzynarodowego Festiwalu Młodych Pianistów w Głubczycach, który odbył się w dn. 21-24 maja b.r. z  imponującym zestawem nagród. Piotr zajął I miejsce w swojej grupie wiekowej  i otrzymał nagrody  specjalne- dla najlepszego uczestnika z Polski w swojej grupie wiekowej,  za najlepsze wykonanie sonaty Beethovena, nagrodę w postaci udziału w Międzynarodowym Forum „Musical Performance and Pedagogics” w Wiedniu  i Festiwalu „Muzyka bez granic” w Druskiennikach.  Serdecznie gratulujemy młodemu pianiście i pedagogowi.

:

,

,

Wyniki sprawdzianu klasy VI

W miniony piątek otrzymaliśmy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zastawienie wyników sprawdzianu, który na zakończenie nauki w szkole podstawowej pisali uczniowie klasy VI. Jak już od lat zdążyliśmy się przyzwyczaić, okazały się bardzo wysokie – średnia szkoły wyniosła bowiem 30, 8 na 40 możliwych do zdobycia punktów, czyli 76% . Jest to wynik o 3,83 punktu wyższy od średniego wyniku na terenie miasta Gdańska (26,96), a o 5,91 punktu od średniego wyniku w województwie (24,88).Średni wynik w kraju wynosi 25, 27 punktów, z zestawienia przygotowanego przez CKE wynika, że szkoły o średniej powyżej 30,3 punktów znalazły się w dziewiątym, najwyższym staninie, czyli wśród 4,1% najlepszych szkół polskich.

Uczniom, nauczycielom i rodzicom serdecznie gratulujemy, ufając że będzie nam dana podobna satysfakcja w kolejnych latach.

Kolejne nagrody dla uczniów i nauczycieli sekcji smyczkowej

Dyplom za wyróżniający akompaniament na II Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Smyczkowych otrzymały:  mgr Elena Aleksiejuk, mgr Monika Kułakowska i mgr Krystyna Stojek.

Hanna Pozorska kl. I, ucz. adi. Małgorzaty Skorupy zajęła II miejsce w gr. I oraz otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Włocławek „Nadzieja Konkursu” na II Włocławskich Spotkaniach Skrzypcowych „Polskie kompozytorki” – Włocławek 19-20.04.2011r.

Weronika Duchniewicz kl. VI, ucz. mgr Anny Kulowskiej – akomp. mgr Monika Kułakowska  i Magdalena Maćko kl. I, ucz. mgr Anny Śmiszek – Wesołowskiej otrzymały wyróżnienie na VI Forum Młodych Wiolonczelistów w Gdańsku Oruni – 20.04.2011r.

Daniel Egielman kl. X, ucz. mgr Joanny Rudnickiej otrzymał I nagrodę w gr. II na Międzynarodowym Konkursie Gitarowym  w Weimarze – 26.04.2011r.

Na I Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym w Radomiu 12.05.2011r. – Maciej Kułakowski kl. IX, ucz. mgr Jadwigi Ewald – akomp. mgr Monika Kułakowska – otrzymał II nagrodę i Małgorzata Oller kl. X, również ucz. mgr Jadwigi Ewald – akomp. mgr Elena Aleksiejuk – otrzymała III nagrodę.

W dniach 13-15.05.2011r. w Dolnym Kubinie (Słowacja) odbył się Międzynarodowy Konkurs Smyczkowy im. B. Warchala „TALENTY EUROPY”.

 • Katarzyna Goliat kl. IX, ucz. prof. Krystyny Jureckiej otrzymała I nagrodę w gr. IV, Grand Prix oraz nagrodę „Art Air Center”
 • Amelia Garrison kl. II, ucz. dr Andrzeja Kacprzaka otrzymała V nagrodę w gr. I

Uczennicom akompaniowała mgr Krystyna Stojek, która otrzymała dyplom za wyróżniający akompaniament, natomiast prof. Krystyna Jurecka otrzymała dyplom za wyróżniające przygotowanie ucznia.

W dniach 16-18.05. 2011r. odbył się w Kielcach III Ogólnopolski Konkurs Gitarowy „Gitara Viva”.

 • Marek Puchowski kl. IX, ucz. mgr Ewy Ocieszak otrzymała wyróżnienie
 • Kwartet gitarowy w składzie: Artur Czapiewski kl. VII, Zuzanna Wężyk kl. IX, Marek Puchowski kl. IX i Wojciech Mocarski kl. IX zajęli II miejsce – przyg. mgr Joanna Rudnicka

Na XIII Oruńskim Konkursie Skrzypcowym – 18.05.2011r. – Dominik Urbanowicz kl. V, ucz. dr Andrzeja Kacprzaka – akomp. mgr Paweł Poterewicz zajął II miejsce, a Julia Kaczmarczyk kl. IV, ucz. mgr Jolanty Fuławki – akomp. mgr Ewa Januszajtis – IV miejsce.


Sukces Sekcji Teorii

14 maja 2011 odbył się XIV Makroregionalny Konkurs Solfeżowy uczniów szkół muzycznych II stopnia. W grupie młodszej ( kl. I – III ) ex-equo II miejsce zdobyli: Natalia Zaleska – uczennica mgr Hanny Lauer oraz Piotr Pawlak – uczeń mgr Doroty Polewskiej, natomiast III miejsce zajął Adam Kałduński – uczeń mgr Hanny Lauer. W grupie starszej ( kl. IV – VI ) I miejsce zdobyła Magdalena Lubocka – uczennica mgr Hanny Lauer, natomiast II miejsce zajął Marcin Miłosz Grzegorczyk – uczeń mgr Anny Gładysz-Niemcow.

Serdecznie gratulujemy!

Sukcesy sekcji pianistycznej

Piotr Pawlak z kl. VII uczeń prof. Waldemara Wojtala zdobył II nagrodę na XI Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. J. Zarębskiego w Łomiankach. Konkurs odbył się w dn. 7- 15 maja b.r.

Natalia Zaleska z kl. VII ucz. E.Pasierowskiej- Kołodziej/ zastępstwo prof. Bogdan Kułakowski zajęła II miejsce oraz otrzymała Nagrody Samorządowej Instytucji Kultury i Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków na II Zachodniopomorskim Konkursie Pianistycznym, który odbył się w dn. 4-8 kwietnia w Szczecinie. Natomiast w dn. 8-14 kwietnia Natalia brała udział w VI Miedzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów im. D.Szostakowicza w Kaliningradzie  gdzie zajęła I miejsce i otrzymała Nagrodę Specjalną za wybitne walory artystyczne wykonania. Na zdjęciu poniżej Natalia podczas koncertu laureatów Konkursu Bachowskiego w Gorzowie, o którym pisaliśmy wczesniej-

Piotr Pawlak z kl. VII ucz. prof. Waldemara Wojtala  zdobył I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Koszycach na Słowacji, który odbył się w dn. 8-10 kwietnia.

Michalina Gryzio z kl. V ucz. Hanny Tokarskiej  zdobyła II nagrodę ( I nie przyznano) na I Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym „Muzyka ilustracyjna i programowa w świecie dziecka”, który odbył się w Szczecinie w dn. 9-10 kwietnia.

Monika Boniecka z kl. IX ucz. Hanny Tokarskiej otrzymała wyróżnienie na Festiwalu Pianistycznym im. A. Szeluty, który odbył się w Słupcy w dn. 14-15 kwietnia.

Julia Teska z kl. II (na zdjęciu poniżej) ucz. E.Pasierowskiej- Kołodziej/ zastępstwo Ewa Włodarczyk zajęła I miejsce w grupie młodszej na V Konkursie Pianistycznym „Słupskie spotkania z muzyką ukraińską”, który odbył się wdn. 15-16 kwietnia b.r. 

Magdalena Kiełkucka z kl. V ucz. K.Wadzińskiej-Marciniec /na tym samym konkursie /zajęła III miejsce w grupie starszej.

Na  XXV  Starogardzkich Spotkaniach Kameralnych w dn. 15 kwietnia duet – Alicja Białobrzewska  z kl. VI ucz. Ewy Włodarczyk i Agata Szlufik z kl. VI ucz. Eleny Aleksiejuk  zajął III miejsce, natomiast duet- Paulina Modrzewska z kl. VI ucz. Magdaleny Bonieckiej i Julia Pawlak z kl. VI ucz. Pawła Rydla zdobył wyróżnienie.

Na VI Konkursie Pianistycznym „Muzyka Krajów Nadbałtyckich”, który odbył się 18 kwietnia w Wejherowie Jan Walczak z kl. V ucz. E. Pasierowskiej-Kołodziej/ zastępstwo Ewa Włodarczyk zdobył III nagrodę, a  Tymoteusz Urbanowicz z kl. V ucz. Magdaleny Bonieckiej zdobył wyróżnienie.

Wszystkim uczniom i pedagogom gratulujemy.

Wielki sukces sekcji smyczkowej

W dniach 15 – 17.04.2011r. odbył się w Elblągu II Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Smyczkowych.

 • Hanna Chylińska kl. VIII, ucz. dr Andrzeja Kacprzaka zajęła II miejsce w gr. młodszej kat. skrzypce, akomp. mgr Krystyna Stojek
 • Angelika Kwiatkowska kl. IX, ucz. mgr Jolanty Mikołajczyk otrzymała wyróżnienie w gr. młodszej kat. skrzypce, akomp. mgr Krystyna Stojek
 • Pamela Polkowska kl. XII, ucz. adi. Małgorzaty Skorupy zajęła III miejsce w gr. starszej kat. skrzypce, akomp. mgr Andrzej Siarkiewicz
 • Alena Iwańczuk kl. XI, ucz. adi. Małgorzaty Skorupy otrzymała wyróżnienie w gr. starszej kat. skrzypce, akomp. mgr Andrzej Siarkiewicz
 • Magdalena Lubocka kl. XII, ucz.mgr Jolanty Mikołajczyk otrzymała wyróżnienie w gr. starszej kat. skrzypce, akomp. mgr Krystyna Stojek
 • Gabriela Michalak kl. XI, ucz. prof. Krystyny Jureckiej otrzymała wyróżnienie w gr. starszej kat. skrzypce, akomp. mgr Krystyna Stojek
 • Natalia Szmydt kl. XII, ucz. prof. Krystyny Jureckiej otrzymała wyróżnienie w gr. starszej kat. skrzypce, akomp. mgr Krystyna Stojek
 • Alicja Pyrdoł kl. X, ucz. prof. Ireny Albrecht zajęła II miejsce kat. altówka, akomp. mgr Danuta Rogowicz
 • Magdalena  Zera kl. XII, ucz. prof. Ireny Albrecht zajęła III miejsce kat. altówka, akomp. mgr Danuta Rogowicz
 • Jan Lewandowski kl. IX, ucz. mgr Jadwigi Ewald zajął III miejsce w gr. młodszej kat. wiolonczela. akomp. mgr Elena Aleksiejuk
 • Aleksandra Jankowska kl. XI, ucz. mgr Jadwigi Ewald zajęła I miejsce w gr. starszej kat. wiolonczela, akomp. mgr Elena Aleksiejuk
 • Małgorzata Oller kl. X, ucz. mgr Jadwigi Ewald zajęła , III miejsce w gr. starszej kat. wiolonczela, akomp. mgr Elena Aleksiejuk
 • Jacek Sienica kl. XI, ucz. mgr Jadwigi Ewald otrzymała wyróżnienie w gr. starszej kat. wiolonczela, akomp. mgr Monika Kułakowska
 • Agnieszka Olszewska kl. XII, ucz. mgr Beaty Leszczyńskiej otrzymała wyróżnienie w kat. kontrabas, akomp. mgr Paweł Poterewicz

Gratulujemy wszystkim uczniom i pedagogom.

Nagrody dla gitarzystów oraz skrzypków

I Ogólnopolskie Spotkania Gitarowe – Elbląg 31.03-03.04.2011r.

 • Daniel Egielman kl. X, ucz. mgr Joanny Rudnickiej – II miejsce
 • Zuzanna Wężyk kl. IX, ucz. mgr Joanny Rudnickiej – III miejsce
 • Marta Pieczewska kl. XII, ucz. mgr Joanny Rudnickiej – III miejsce
 • Artur Czapiewski kl. VII, ucz. mgr Joanny Rudnickiej – wyróżnienie

Hanna Chylińska kl. VIII, ucz. dr Andrzeja Kacprzaka zajęła II miejsce w gr. młodszej na Konkursie dla Uczniów Szkół Muzycznych II st. – Toruń 26.03.2011r. Akompaniament – mgr Paweł Poterewicz.

VIII Spotkania Metodyczne Gitarzystów – Gdańsk – Wrzeszcz 09-10.04.2011r.

 • Daniel Egielman kl. X, ucz. mgr Joanny Rudnickiej – I miejsce w gr. solistów Szkół Muzycznych II st.
 • Wojciech Gurgul kl. XII, ucz. mgr Joanny Rudnickiej – II miejsce w gr. solistów Szkół Muzycznych II st.
 • Duet w składzie: Michał Światkowski kl. XI i Wojciech Gurgul kl. XII – I miejsc w kat. duetów Szkół Muzycznych II st. – przyg. dr Andrzej Kacprzak i mgr Joanna Rudnicka

Wyniki Przesłuchań Ogólnopolskich CEA

Zakończyły się Ogólnopolskie Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej uczniów klas IV i V szkół muzycznych I st. oraz zespołów kameralnych i perkusyjnych szkół muzycznych II st. Nasza szkoła pokazała się od najlepszej strony, zdobywając niemal we wszystkich kategoriach nagrody i wyróżnienia.
W kategorii solistów nagrody otrzymali:
Zuzanna Kuklińska – skrzypce, uczennica prof. K. Jureckiej – I miejsce
Barbara Stawiarz – skrzypce, uczennica mgr J. Fuławki – III miejsce
Michalina Gryzio – fortepian, uczennica mgr Hanny Tokarskiej – wyróżnienie
W kategorii zespołów kameralnych SM II st. nagrody otrzymali:
I miejsce – Trio fortepianowe w składzie: Gabriela Michalak, Zofia Szafrańska, Martyna Kułakowska. Zespół przygotowany przez prof. Annę Prabucką-Firlej.
Dwa drugie miejsca otrzymały również nasze zespoły:
Trio fortepianowe w składzie: Karolina Gutowska, Maciej Kułakowski, Adrianna Paliwoda – zespół przygotowany przez prof. Annę Prabucką-Firlej oraz zespół smyczkowy z akordeonem w składzie: Pamela Polkowska, Joachim Oller, Małgorzata Oller i Jacek Szponarski – zaspół przygotowany przez adi. Małgorzatę Skorupę i prof. Krzysztofa Olczaka.
W kategorii zespołów perkusyjnych SM II st. drugie miejsce otrzymał sekstet prowadzony przez prof. Piotra Sutta, w składzie: Paulina Czubek, Ignacy Gajewski, Maciej Kropidłowski, Kacper Wójcikowski, Patryk Rakoczy, Michał Puchowski.
Pełną informację o wynikach przesłuchań można odnaleźć na stronach Centrum Edukacji Artystycznej: http://www.cea.art.pl/szk_muzyczne.html

Nagrody dla uczniów i nauczycieli sekcji smyczkowej

W dniach 24-25.03.2011r. w Warszawie odbyły się Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki Szkół Muzycznych I st.

 • Zuzanna Kuklińska kl. V, ucz. prof. Krystyny Jureckiej zajęła I miejsce, akomp. mgr Krystyna Stojek.
 • Barbara Stawiarz kl. V, ucz. mgr Jolanty Fuławki zajęła III miejsce, akomp. mgr Ewa Januszajtis.
 • Dyplom za wyróżniające przygotowanie uczniów otrzymały: prof. Krystyna Jurecka i mgr Jolanta Fuławka.
 • Dyplom za wyróżniający akompaniament otrzymała mgr Krystyna Stojek.

Magdalena Lubocka k. XII, ucz. mgr Jolanty Mikołajczyk zdobyła I miejsce na Konkursie dla Uczniów Szkół Muzycznych II st. – Toruń 26.03.2011r.

 

Sukcesy Sekcji Teorii

Na Makroregionalnym Konkursie Solfeżowym uczniów Szkół Muzycznych II st., który odbył się 16 marca 2011 w Bydgoszczy, I miejsce w grupie kl. I-III zdobył Piotr Pawlak, uczeń mgr Doroty Polewskiej. II miejsce w grupie kl. IV-VI  zdobyła Magdalena Lubocka, natomiast wyróżnienia uzyskały: Martyna Kułakowska oraz Aleksandra Jankowska (uczennice mgr Hanny Lauer). Serdecznie gratulujemy!

Laureaci I Konkursu „Fortepian i….”

10 marca b.r. odbył się I Gdyński Konkurs Kameralistyki Fortepianowej dla szkół muzycznych II stopnia. II miejsce zajął duet Alena Iwańczuk ( kl. XI)- skrzypce i Aleksy Kornicz (kl.XI)- fortepian, natomiast wyróżnienie otrzymały Pamela Polkowska (kl. XII)- skrzypce i Agata Mierzwińska (kl. XI) -fortepian. Duety przygotowali pedagodzy- Małgorzata Skorupa i Andrzej Siarkiewicz.

Kolejne sukcesy zespołów kameralnych

W dniach 12-13.03.2011r. odbyły się w Warszawie Ogólnopolskie Przesłuchania Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych II st. Trzy zespoły reprezentujące naszą szkołę zdobyły najwyższe lokaty.

 • Trio fortepianowe w składzie: Gabriela Michalak, Zofia Szafrańska, Martyna Kułakowska – I miejsce, przyg. prof. Anna Prabucka – Firlej
 • Trio fortepianowe w składzie: Karolina Gutowska, Maciej Kułakowski, Adrianna Paliwoda – II miejsce ex aequo, przyg. prof. Anna Prabucka – Firlej
 • Trio smyczkowe z akordeonem w składzie: Pamela Polkowska, Joachim Oller, Małgorzata Oller, Jacek Szponarski – II miejsce ex aequo, przyg. adi. Małgorzata Skorupa i prof. Krzysztof Olczak

Gratulujemy uczniom i pedagogom.