Wejściówki na koncert Leszka Możdżera i Włodzimierza Nahornego

W związku z dużym zainteresowaniem koncertem galowym oraz recitalem Leszka Możdżera i Włodzimierza Nahornego (11.06.2010r. godz. 17.00 – Jubileusz 60-lecia Szkoły) informujemy, że karty wstępu będą wydawane w sekretariacie szkoły od dnia 7.06.2010r. do wyczerpania puli.

Informujemy również, że w związku z ograniczoną ilością miejsc jedna osoba może otrzymać maksymalnie 2 karty wstępu.

Rekrutacja 2010

Plakat rekrutacyjny

W maju rozpoczynamy rekrutację do szkoły muzycznej I i II st. 20 i 21 maja 2010 r. przeprowadzać będziemy badania predyspozycji muzycznych dzieci ubiegających się o przyjęcie do klasy I i II OSM I st. Lekcje przygotowawcze dla nich odbędą się w dniach 14,17,18,19 maja 2010 r. Dzieci, które uczęszczały na tzw. „zerówkę muzyczną” przychodzą w tych dniach na godzinę 15.30 a dzieci, które po raz pierwszy będą odwiedzać naszą szkołę – na godzinę 16.00

Egzamin wstępny z instrumentu głównego do I klasy gimnazjum (kl. VII) i klas wyższych OSM II st. dla uczniów z innych szkół odbędzie się 24 maja 2010 r. godz. 10.00.

Egzamin wstępny do kl. I i wyższych OSM II st. na wydział rytmiki – 24 maja 2010 r. godz. 13.00

Egzamin wstępny z kształcenia słuchu i wiadomości ogólnomuzycznych dla uczniów z innych szkół odbędzie się 25 maja 2010 r.. Część pisemna dla wszystkich kandydatów do kl. I i wyższych OSM II st. rozpocznie się o godz. 10.00 w sali nr 48. Część ustna dla kandydatów do OSM I st. (szkoła podstawowa) – o godz. 12.00 w sali nr 47 oraz część ustna dla kandydatów do OSM II st. z niepełnym przygotowaniem muzycznym (którzy nie ukończyli OSM I st.) – o godz. 12.30 w sali nr 47.

Terminy egzaminów wstępnych z instrumentu:

24 maja 2010 sekcja dęta sala nr 36
10.00 kl. VII Petykiewicz Marek – trąbka
10.20 kl. VIII Czarnota Justyna – flet
10.40 kl. IX Chwist Rafał – saksofon
11.00 kl. VII Zakrzewski Karol – trąbka
24 maja 2010 sekcja smyczkowa sala nr 23
10.00 kl. X Pyrdoł Alicja – altówka
10.15 kl. IX Lewandowski Jan – wiolonczela
10.30 kl. IV Dobrzyński Witold, Henryk – gitara
10.45 kl. VII Rudnik Julia – gitara
11.00 kl. X Miotk Michał – gitara
24 maja 2010 sekcja fortepianu sala nr 9
10.00 Bukowska Patrycja kl. VII fortepian specjalny (rytmika)
10.15 Dukalska Agata kl. VII fortepian
10.30 Gorczyńska Kinga kl. VII fortepian specjalny (rytmika)
10.45 Sieradzka Kornelia kl. VII fortepian specjalny (rytmika)
11.00 Sulżycki Piotr kl. VII organy
11.15 Szymichowski Filip kl. VII fortepian
11.30 Kazimierczak Aneta kl. VIII – fortepian
11.45 Grzywacz Filipina kl. IV – fortepian
12.00 Olawa Cezary kl. IV – akordeon
12.15 Dawidowska Dominika kl. X – fortepian specjalny (rytmika)
12.30 Jachimowicz Maciej kl. IX – organy

Informacje o zakresie wymagań na egzaminach wstępnych znaleźć można na stronie http://www.osm.gdansk.pl/rekrutacja.php.

Wyniki makroregionalnych przesłuchań CEA

Nasi skrzypkowie i altowioliści pięknie zaprezentowali się na Makroregionalnych Przesłuchaniach CEA w Toruniu. Aż pięć osób wytypowano do przesłuchań ogólnopolskich. Są to: Alena Iwańczuk, kl. X, ucz. adi. Małgorzaty Skorupy, Magdalena Lubocka, kl. XI, uczennica mgr Jolanty Mikołajczyk, Gabriela Michalak kl. X i Natalia Szmydt, kl. XI, uczennice prof. Krystyny Jureckiej oraz altowiolistka – Magdalena Zera, kl. XI, uczennica prof. Ireny Albrecht. Także jedyny zespół z OSM I st. jaki stanął do przesłuchań makroregionalnych w Szczecinku ma możliwość zagrania w przesłuchaniach ogólnopolskich. Kwartet w składzie: Małgorzata Seklecka kl. VI – skrzypce, Konrad Dudek kl. VI – skrzypce, Weronika Duchniewicz kl. V – wiolonczela i Alicja Białobrzewska, kl. V – fortepian przygotowała mgr Maria Kalinowska.

W Szczecinie zostali zauważeni gdańscy wiolonczeliści. Gratulacje odbierała pani Jadwiga Ewald oraz prof. Anna Prabucka-Firlej, która otrzymała jedyne wyróżnienie dla akompaniatora. Podkreślono bardzo wysoki poziom całej ekipy z Gdańska. Do Warszawy wytypowano jednak tylko dwoje: Aleksandrę Jankowską i Wojciecha Szałkiewicza (w sumie na przesłuchania ogólnopolskie klas wiolonczel i kontrabasów pojedzie z naszego makroregionu zaledwie 5 osób, trzy wiolonczele i dwa kontrabasy).

Sukces odniosła również sekcja instrumentów dętych. Do przesłuchań ogólnopolskich zakwalifikowano bowiem grającego na tubie Michała Janika z kl. XI, ucznia mgr Andrzeja Chodzińskiego oraz dwóch flecistów z klasy mgr Małgorzaty Dubrowińskiej-Egielman: Iwone Sarwińską i Dawida Runtza

Z grupy siedmiu naszych pianistów z klasy X i XI do Warszawy zakwalifikowała się: Agata Mierzwińska, ucz. adi. Elżbiety Pasierowskiej-Kołodziej, Marcin Grzegorczyk, uczeń adi. Pawła Rydla oraz Michał Mossakowski, uczeń prof. Włodzimierza Wiesztordta.

Ostatni w przesłuchaniach makroregionalnych brali udział nasi gitarzyści. Z trójki wytypowanych do Inowrocławia uczniów dwoje zdobyło punktację umożliwiającą uczestnictwo w przesłuchaniach w Warszawie. Są to uczniowie mgr Joanny Rudnickiej: Łukasz Szlagowski i Marta Pieczewska.

Rok Chopinowski w naszej szkole

14 stycznia 2010, godz. 19.00 recitalem Aleksandry Mozgiel-Medyńskiej w Ratuszu Staromiejskim rozpoczniemy obchody Roku Chopinowskiego.

Cykl comiesięcznych koncertów chopinowskich, otwarty występem uczestniczki Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, kontynuowany będzie w salach Ratusza Staromiejskiego oraz naszej szkoły.

4 lutego 2010, godz. 18.00 – sala mieszczańska Ratusza Staromiejskiego
Koncert chopinowski w wykonaniu uczniów OSM I i II st. w Gdańsku
1 marca 2010, godz. 11.00 – sala koncertowa szkoły
Recital chopinowski Tamary Niekludow i obchody urodzin Chopina
9 marca 2010, godz. 10.00 – Dzień Chopinowski
W programie m.in. koncert Tria Fahrenheit, prelekcja na temat konkursów chopinowskich, przedstawienie poetycko-muzyczne oraz koncert polsko-rumuński w ramach programu Comenius.
10-11 marca 2010 – OSM I i II st. w Gdańsku
Seminarium i lekcje otwarte prowadzone przez prof. Roberta Marata na temat Znaczenia tradycji i praktyki wokalnej w utworach kompozytorów epoki romantyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości F. Chopina.
26 kwietnia 2010 – sala koncertowa OSM I i II st. w Gdańsku
Recital fortepianowy Radosława Kurka.
14 maja 2010 – sala koncertowa OSM I i II st. w Gdańsku
Półrecitale w wykonaniu Anny Marczuk i Darii Żurawlowej.
12 czerwca 2010 – zabytki i najpiękniejsze zakątki Gdańska
Koncerty promenadowe uczniów OSM I i II st. organizowane przez Towarzystwo im. F. Chopina
9 grudnia 2010 – sala mieszczańska Ratusza Staromiejskiego
Recital Katarzyny Borek połączony z projektem plastycznym Mai Kuty.

Apel do absolwentów szkoły

W tym roku szkolnym obchodzić będziemy 60-lecie szkoły. Główne uroczystości przewidziane są na czerwiec 2010 r., w tym bal absolwentów na 12 czerwca 2010. Do tego czasu chcielibyśmy przygotować ciekawą, zabawną, wzruszającą a może i niezwykłą wystawę wspomnieniową. Zwracamy się zatem z prośbą do wszystkich absolwentów i przyjaciół szkoły o nadsyłanie na adres mejlowy szkoły zdjęć lub innych interesujących materiałów, które moglibyśmy z tej okazji zaprezentować. Z góry dziękujemy.