Zastępstwa 06.06.2019 – czwartek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Szostakiewicz 1 matematyka Vb odwołane
p. Szostakiewicz 4 matematyka VIIIc p. Mielniczek
p. Szostakiewicz 5 matematyka IVb Świetlica
p. Przygocka 1 ZTR Va Odwołane
p. Przygocka 2 ZTR Va odwołane
p. Przygocka 3 ZTR IIIa Świetlica
p. Przygocka 4 ZTR IIIb p. Pilichowska
p. Przygocka 5 ZTR Ib p. Tomczak
p. Przygocka 6 ZTR IIb Świetlica
p. Przygocka 7 ZTR VIIabc p. Tartas
p. Przygocka 8 ZTR VIIabc p. Kwater
p. Bembenek – Cisak 1 j. polski IVb Odwołane
p. Bembenek – Cisak 2 j. polski VIIIa Odwołane
p. Bembenek – Cisak 3 j. polski VIIIa Odwołane
p. Bembenek – Cisak 4 j. polski VIIIb p. Bradtke
p. Żebrowska 1 matematyka XI Odwołane
p. Żebrowska 2 matematyka XI odwołane
p. Żebrowska 3 fizyka IX p. Kamińska
p. Żebrowska 5 fizyka VIIIb p. Lica z VIIIc
p. Żebrowska 6 fizyka VIIa p. Barabasz
p. Żebrowska 7 fizyka X odwołane
p. Borysewicz 4 j. polski Vb p. Biegaj
p. Borysewicz 5 j. polski IVa czytelnia
p. Borysewicz 6 j. polski VIIc p. Moenert z VIIB
p. Borysewicz 7 j. polski XI odwołane

Zastępstwa 05.06.2019 – środa

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Szostakiewicz 1 matematyka Vb Odwołane
p. Szostakiewicz 2 matematyka IVb p. Mielniczek
p. Szostakiewicz 4 matematyka IX p. Borysewicz
p. Szostakiewicz 5 matematyka VIIIc p. Pruss z VIIIb
p. Przygocka 5 ZTR IIa Świetlica / Odwołane
p. Przygocka 8 ZTR VIIIab Odwołane
p. Przygocka 9 ZTR VIIIab Odwołane
p. Polewska 2 kształcenie słuchu VIIIc Odwołane
p. Polewska 4 literatura muzyczna VIIIc p. Kwater z VIIIb
p. Polewska 6 zasady muzyki VIIc p. Pruss z VII b
p. Kamińska 3 j. polski VIIb p. Mielniczek

Zastępstwa 04.06.2019 – wtorek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Bembenek – Cisak 2 j. polski VIIIb p. Lica
p. Bembenek – Cisak 3 j. polski IVb p. Pujanek
p. Bembenek – Cisak 4 j. polski IVb p. Lica
p. Bembenek – Cisak 5 j. polski IVb p. Pruss
p. Bembenek – Cisak 7 j. polski VIIIa p. Irzabek
p. Szostakiewicz 2 matematyka XI p. Borysewicz
p. Szostakiewicz 3 matematyka XI p. Bradtke
p. Szostakiewicz 4 matematyka IX p. Kłosowski
p. Szostakiewicz 6 matematyka IVb p. Jadczak  – Wodzinowska
p. Szostakiewicz 7 matematyka VIIIc p. Kwater  z VIIIb
p. Przygocka 6 ZTR X p. Borysewicz
p. Przygocka 7 ZTR X p. Hintz
p. Przygocka 8 ZTR IX Odwołane
p. Przygocka 9 ZTR IX Odwołane
p. Przygocka 10 ZTR XI odwołane
p. Prasowska – Zeidler 2 rytmika Ia p. Watkowska
p. Prasowska – Zeidler 3 rytmika Ia p. Watkowska
p. Prasowska – Zeidler 4 rymika IIa Świetlica
p. Prasowska – Zeidler 5 rytmika IIa Świetlica
p. Prasowska – Zeidler 6 rytmika IIIa p. E. Grabowska

Zastępstwa 03.06.2019 – poniedziałek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Bembenek – Cisak 3 j. polski IVb p. Jarno
p. Bembenek – Cisak 4 j. polski VIIIa p. Pruss
p. Bembenek – Cisak 7 j. polski VIIIb p. Kłosowski
p. Bembenek – Cisak 8 j. polski VIIIb p. Kłosowski
p. Szostakiewicz 3 matematyka Vb p.  Żebrowska
p. Szostakiewicz 4 matematyka IX p. Mitros – Suchorzewska
p. Szostakiewicz 6 matematyka IVb p. Moenert
p. Szostakiewicz 7 matematyka XI Odwołane
p. Szostakiewicz 8 matematyka XI Odwołane
p. Przygocka 5 ZTR Ia Świetlica  patrzek
p. Przygocka 9 ZTR XI Odwołane
p. Przygocka 10 ZTR XI Odwołane
p. Polewska 3 Literatura muzyczna VIIIc p. Olkiewicz (z VIIIb)
p. Polewska 4 Zasady muzyki VIIc p. Olkiewicz (z VIIa)

Zastępstwa 31.05.2019 – piątek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Przygocka 5 ZTR Vb p. Kłosowski
p. Przygocka 6 ZTR Vb p. Kłosowski
p. Przygocka 7 ZTR X odwołane
p. Barabasz 1 Biologia Va Odwołane
p. Barabasz 2 Przyroda IVa odwołane
p. Barabasz 3 Przyroda IVb p. Pruss
p. Barabasz 4 przyroda VI p. Pruss
p. Barabasz 6 Godzina wychowawcza VIIIb wycieczka
p. Barabasz 8 Biologia IX p. Kimmel
p. Polewska 5 Kształcenie słuchu VIIIc p. Jadczak – Wodzinowska z VIIIa
p. Olkiewicz 1 geografia VIIa Odwołane/przeniesione na 2 lekcję
p. Kamińska 2 j. polski VIIa p. Olkiewicz
p. Kamińska 3 j. polski XI p. Biegaj
p. Kamińska 4 j. polski XI p. Serafinowicz
p. Kamińska 6 j. polski IX p. Żebrowska
 p. Kamińska 7 j. polski IX P. Mielniczek
p. Popielarska 1 Informatyka VIIIb wycieczka
p. Popielarska 3 Informatyka VIIIc p. Pujanek – wf z klasami VII
p. Popielarska 4 Informatyka IVa p. Jadczak – Wodzinowska
p. Popielarska 5 Informatyka IVa p. Mitros- Suchorzewska
p. Popielarska 6 Informatyka Va odwołane
p. Popielarska 7 Informatyka Vb Odwołane
p. Popielarska 8 Informatyka VIIb Wyjście z wychowawcą
p. Popielarska 9 informatyka VIIIa Odwołane

Zastępstwa 30.05.2019 – czwartek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Przygocka 1 ZTR Va odwołane
p. Przygocka 2 ZTR Va odwołane
p. Przygocka 3 ZTR IIIa świetlica
p. Przygocka 4 ZTR IIIb p. Pilichowska
p. Przygocka 5 ZTR Ib p. Tomczak
p. Przygocka 6 ZTR IIb świetlica
p. Przygocka 7 ZTR VIIabc odwołane
p. Przygocka 8 ZTR VIIabc odwołane
p. Barabasz 3 biologia VIIb p. Mielniczek
p. Barabasz 4 biologia VIIIa p. Biegaj
p. Barabasz 5 biologia VIIc p. Kwater – z VIIb
p. Barabasz 6 przyroda VI p. Szostakiewicz
p. Barabasz 7 biologia VIIIc odwołane
p. Kwater 9 historia VIIc przełożone na wcześniejszą godz.

Zastępstwa 29.05.2019 – środa

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Przygocka 5 ZTR IIa świetlica
p. Przygocka 8 ZTR VIIIa/b odwołane
p. Przygocka 9 ZTR VIIIa/b odwołane
p. Polewska 2 literatura muzyczna VIIIc odwołane
p. Polewska 4 kształcenie słuchu VIIIc p. Kwater z VIIIa
p. Polewska 6 zasady muzyki VIIc p. Brodnicka – Serafinowcz (za 7 lekcję)
p. Długołęcka 1 chór VIIabc Odwołane
p. Długołęcka 2 chór VIIabc Odwołane
p. Długołęcka 3 chór IVa/b IVa- świetlica IVb-  czytelnia
p. Długołęcka 4 chór IVa/b IVa – p. Borysewicz IVb – p. Kamińska
p. Długołęcka 5 kształcenie słuchu VIIc czytelnia
p. Pabjańczyk 1 i 2 Zespół instumentalny VI-VIII odwołane
p. Mielniczek 1 j. angielski IVa odwołane
p. Mielniczek 2 j. angielski XI odwołane

kółko matematyczno – przyrodnicze z p. Muzolf – odwołane

Zastępstwa 28.05.2019 – wtorek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Barabasz 2 biologia VIIc p. Borysewicz
p. Barabasz 3 przyroda VI p. Bradtke
p. Barabasz 4 biologia VIIIb Sala koncertowa
p. Barabasz 5 biologia Vb p. Kłosowski
p. Barabasz 6 przyroda IVa p. Bradtke
p. Barabasz 7 biologia VIIa odwołane
p. Przygocka 6 ZTR X p. Biegaj
p. Przygocka 7 ZTR X p. Hintz
p. Przygocka 8 ZTR IX Odwołane
p. Przygocka 9 ZTR IX Odwołane
p. Przygocka 10 ZTR XI Odwołane
p. Szwedowska 1 ed. wczesnoszkolna IIIa Odwołane/świetlica
p. Szwedowska 2 ed. wczesnoszkolna IIIa p. Jurczyk
p. Szwedowska 3 ed. wczesnoszkolna IIIa p. Watkowska
p. Szwedowska 4 ed. wczesnoszkolna IIIa p. Muzolf
p. Szwedowska 5 ed. wczesnoszkolna IIIa p. Muzolf

Zastępstwa 27.05.2019 – poniedziałek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Polewska 3 Literatura muzczyna VIIIc p. W. Lauer
p. Polewska 4 Zasady muzyki VIIc p. Jadczak – Wodzinowska
p. Jarno 1 Technika Vb Odwołane
p. Jarno 3 Technika VI p. Brodnicka – Serafinowicz
p. JArno 5 Technika IVb p. Kamińska
p. Mitros – Suchorzewska 2 Kształcenie słuchu IVb p. Barabasz
p. Mitros – Suchorzewska 3 Kształcenie słuchu IVa p. Mielniczek
p. Mitros – Suchorzewska 4 Audycje muzyczne VI p. Olkiewicz
p. Mitros – Suchorzewska 5 Kształcenie słuchu VI p. Pruss
p. Drapella wszystkie etyka wszystkie odwołane

Zastępstwa 24.05.2019 – piątek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Barabasz 1 biologia Va Odwołane
p. Barabasz 2 przyroda IVa Odwołane
p. Barabasz 3 przyroda IVa p. Biegaj
p. Barabasz 4 przyroda VI p. Jadczak – Wodzinowska
p. Barabasz 6 godzina wychowawcza VIIIb p. Olkiewicz (z VIIIc)
p. Barabasz 8 biologia IX odwołane
p. Borysewicz 2 j. polski VIIc p. Pruss
p. Borysewicz 3 j. polski IVa Świetlica
p. Borysewicz 4 j. polski XI p. Kamińska ( 2 grupą)
p. Borysewicz 5 j. polski Va p. Kamińska
p. Grabowska 3 rytmika Ib p. Jurczyk
p. Grabowska 4 rytmika IIb p. Muzolf
p. Grabowska 5 rytmika IIIa p. Prasowska – Zeidler
p. Grabowska 6 rytmika IIIa p. Prasowska – Zeidler
p. Mielniczek 2 j. angielski Va Odwołane
p. Mielniczek 4 j. angielski IVa p. Popielarska
p. Mieniczek 5 j. angielski VI p. Brodnicka – Serafinowicz
p. Mielniczek 8 j. angielski XI Odwołane
p. Moenert 4 j. angielski Ib p. Jurczyk
p. Moenert 6 j. angielski IIIb Odwołane / świetlica
p. Moenert 8 j. angielski XI Odwołane
p. Moenert 9 j. angielski XI Odwołane
p. Polewska 5 Kształcenie słuchu VIIIc p. Jadczak – Wodzinowska z kl VIIIa

Zastępstwo 23.05.2019 – czwartek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Mitros – Suchorzewska 2 Audycje muzyczne IVa p. Bradtke
p. Mitros – Suchorzewska 3 Audycje muzyczne IVb p. Bradke
p. Mitros – Suchorzewska 5 Kształcenie słuchu Va p. Biegaj
p. Mitros – Suchorzewska 6 Audycje muzyczne Vb Odwołane/ świetlica
p. Barabasz 4 Biologia VIIIa p. Biegaj
p. Barabasz 5 Biologia VIIc p. Kwater z VIIa
p. Barabasz 6 Przyroda VI p. Szostakiewicz
p. Barabasz 7 biologia VIIIc p. Tartas
p. Kwater 7 WOS VIIIa p. Tartas
p. Kwater 8 historia VIIc odwołane
p. Popielarska 7 informatyka Va Odwołane / świetlica
p. Popielarska 8 informatyka VI Odwołane / świetlica
p. Popielarska 9 informatyka VIIb odwołane
p. Bembenek – Cisak 2 j. polski VIIIa Odwołane
p. Bembenek – Cisak 3 j. polski VIIIa Odwołane
p. Bembenek – Cisak 4 j. polski VIIIb p. H. Lauer
p. Bembenek – Cisak 5 j. polski VI czytelnia
p. Tomczak 2 Ed. wczesnoszkolna IIa Świetlica
p. Tomczak 3 Ed. wczesnoszkolna IIa p. Pilichowska
p. Tomczak 4 Ed. wczesnoszkolna IIa p. Pilichowska
p. W. Lauer 1 Harmonia X Odwołane
p. W. Lauer 2 Harmonia X Odwołane
p. W. Lauer 3 Harmonia XI p. H. Lauer
p. W. Lauer 5 Kształcenie słuchu XI p. H. Lauer
         

Zastępstwa 22.05.2019 – środa

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Borysewicz 2 j. polski Vb p. Mielniczek
p. Borysewicz 3 j. polski VIIc p. Kamińska z VIIb
p. Borysewicz 5 j. polski Va p. W. Lauer
p. Borysewicz 6 j. polski Va p. Brodnicka – Serafinowicz
p. Polewska 2 Lieratura muzyczna VIIIc odwołane
p. Polewska 4 Kształcenie słuchu VIIIc p. Kwater z VIIIa
p. Polewska 6 Zasady muzyki VIIc p. Pruss z VIIb
p. Poznańska 4 historia VI p. Kamińska

Zastępstwa 21.05.2019 – wtorek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. H. Lauer 6 kształcenie słuchu VIIIb p. Biegaj
p. H. Lauer 7 harmonia IX p. W. Lauer
p. H. Lauer 8 kształcenie słuchu XI p. Biegaj
p. Pruss 6 matematyka VIIb p. Bradtke
p. Drapella 9 etyka X/XI odwołane
p. Barabasz 2 biologia VIIc p. Borysewicz
p. Barabasz 3 przyroda VI p. Bradtke
p. Barabasz 4 biologia VIIIb p. Bradtke
p. Barabasz 5 biologia Vb Świetlica
p. Barabasz 6 przyroda IVa p. Borysewicz
p. Barabasz 7 biologia VIIa odwołane

Zastępstwa 20.05.2019 – poniedziałek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Biegaj 2 Kształcenie słuchu IVb p. Bembenek – Cisak
p. Biegaj 3 Kształcenie słuchu IVa p. Jarno
p. Biegaj 4 harmonia X p. Jadczak – Wodzinowska
p. Biegaj 5 Kształcenie słuchu VIIIa p. Bembenek – Cisak
p. Biegaj 6 harmonia XI p. Barabasz
p. Biegaj 7 Kształcenie słuchu IX p. Kłosowski
p. Biegaj 8 harmonia IX p. Kłosowski
p. Długołęcka 5 Godzina wychowawcza VIIc p. Kimmel
p. Długołęcka 6 Kształcenie słuchu VIIc p. Pruss z VIIB
p. H. Lauer 4 harmonia X p. Jadczak – Wodzinowska
p. H. Lauer 6 harmonia XI p. Barabasz
p. H. Lauer 7 Kształcenie słuchu IX p. Kłosowski
p. H. Lauer 8 harmonia IX p. Kłosowski
p. W. Lauer 1 Kształcenie słuchu VIIa Odwołane
p. W. Lauer 3 Zasady muzyki VIIa p. Kimmel z VIIc
p. W. Lauer 4 harmonia X p. Jadczak – Wodzinowska
p. W. Lauer 5 Kształcenie słuchu VIIIa p. Bembenek – Cisak
p. W. Lauer 6 harmonia XI p. Barabasz
p. W. Lauer 7 Kształcenie słuchu IX p. Kłosowski
p. W. Lauer 8 harmonia IX p. Kłosowski
p. Mitros – Suchorzewska 1 Kształcenie słuchu VIIa Odwołane
p. Mitros – Suchorzewska 2 Kształcenie słuchu IVb p. Bembenek – Cisak
p. Mitros – Suchorzewska 3 Kształcenie słuchu IVa p. Jarno
p. Mitros – Suchorzewska 4 Audycje muzczyne VI
p. Mitros – Suchorzewska 5 Kształcenie słuchu VI

Zastępstwa 17.05.2019 – piątek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Jadczak – Wodzinowska 6 j. angielski VIIa p. Olkiewicz
p. Jadczak – Wodzinowska 7 j. angielski VIIIb p. Kimmel
p. Pujanek 1 WF VIII ac Odwołane
p. Pujanek 3 WF VII abc p. Popielarska s. 67
p. Pujanek 4 WF VIIabc p. Jadczak – Wodzinowska s.70
p. Pujanek 6 WF IV ab Świetlica / odwołane
p. Pujanek 7 WF IV ab Świetlica / odwołane
p. Pujanek 8 WF VI Świetlica / odwołane
p. Pujanek 9 WF IX Odwołane
p. Kłosowski 2 historia Vb p. Szostakiewicz
p. Kłosowski 3 WF VII ac p. Biegaj s.47
p. Kłosowski 4 WF VII ac p. Serafinowicz s.75
p. Kłosowski 5 WF Vb p. Przygocka
p. Kłosowski 6 WF Vb p. Przygocka
p. Kłosowski 7 WF X / XI Odwołane
p. Tomczak 1 ed.wczesnoszkolna IIa Odwołane / świetlica
p. Tomczak 2 ed.wczesnoszkolna IIa Odwołane / świetlica
p. Tomczak 3 ed.wczesnoszkolna IIa p. Szwedowska
p. Tomczak 5 ed.wczesnoszkolna IIa świetlica
p. Kamińska 6 j. polski IX p. Tartas
p. Kamińska 7 j. polski IX p. Barabasz
p. Bembenek – Cisak 3 j. polski VIIIa p. Mielniczek
p. Bembenek – Cisak 4 j. polski IVb świetlica
p. Bembenek – Cisak 5 j. polski VIIIb p. Polewska

Zastępstwa 16.05.2019 – czwartek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Biegaj 1 Kształcenie słuchu X odwołane
p. Biegaj 2 Harmonia X Odwołane
p. Biegaj 3 Harmonia XI p. Kamińska s. 78
p. Biegaj 5 Kształcenie słuchu Va p. Bembenek – Cisak s. 66
p. Biegaj 6 Godzina wychowawcza VIIIa Czytelnia
p. Biegaj 7 Kształcenie słuchu IX p. Szostakiewicz s.64
p. Bradtke 1 Kształcenie słuchu X Odwołane
p. Bradtke 2 Audycje muzyczne IVa p. Szostakiewicz s.64
p. Bradtke 3 Audycje muzyczne IVb p. Poznańska s.64
p. Bradtke 5 Kształcenie słuchu VI Odwołane
p. Brodnicka – Serafinowicz 1 j. angielski IIb Odwołane
p. Brodnicka – Serafinowicz 5 j. angielski IIa p. Tomczak
p. Brodnicka – Serafinowicz 6 j. angielski IIIb Świetlica
p. H. Lauer 2 Harmonia X Odwołane
p. H. Lauer 3 harmonia XI p. Kamińska s. 78
p. H. Lauer 5 Kształcenie słuchu XI Odwołane
p. H. Lauer 6 Kształcenie słuchu VIIIb p. Kwater z VIIIc
p. H. Lauer 7 Kształcenie słuchu IX p. Szostakiewicz s.64
p. W. Lauer 1 Kształcenie słuchu X Odwołane
p. W. Lauer 2 harmonia X Odwołane
p. W. Lauer 3 harmonia XI p. Kamińska s. 78
p. W. Lauer 4 Kształcenie słuchu VIIa p. Żebrowska s.78
p. W. Lauer 5 Kształcenie słuchu XI Odwołane
p. W. Lauer 6 Kształcenie słuchu VIIIb p. Kwater z VIIIc
p. W. Lauer 7 Kształcenie słuchu IX p. Szostakiewicz s.64
p. Mielniczek 1 j. angielski IVa Odwołane
p. Mielniczek 2 j. angielski Vb p. Lica
p. Mielniczek 5 j. angielski X p. Moenert
p. Mielniczek 6 j. angielski IVa Odwołane/świetlica
p. Mitros – Suchorzewska 2 Audycje muzyczne IVa p. Szostakiewicz s.64
p. Mitros – Suchorzewska 3 Audycje muzyczne IVb p. Poznańska s.64
p. Mitros – Suchorzewska 4 Kształcenie słuchu VIIa p. Żebrowska s.78
p. Mitros – Suchorzewska 5 Kształcenie słuchu Va p. Bembenek – Cisak s. 66
p. Mitros – Suchorzewska 6 Kształcenie słuchu Vb Odwołane/świetlica
p. Trybułowska 6 Historia muzyki IX p. Szostakiewicz
p. Wilde 6 Historia muzyki IX p. Szostakiewicz

Zastępstwa 15.05.2019 – środa

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Mielniczek 4 j. angielski XI p. Borysewicz
p. Szostakiewicz 1 matematyka Vb Odwołane
p. Szostakiewicz 3 matematyka VI p. Długołęcka
p. Szostakiewicz 4 matematyka IX p. Kwater
p. Szostakiewicz 5 matematyka VIIIc p. Moenert
p. Żebrowska 4 matematyka VIIa p. Kamińska
p. Żebrowska 5 matematyka VIIa p. Lica
p. Żebrowska 6 fizyka IX p. W. Lauer
p. Jadczak – Wodzinowska 2 j. angielski IX Odwołane
p. Jadczak – Wodzinowska 4 j. angielski IIIa p. Brodnicka – Serafinowicz
p. Jadczak – Wodzinowska 6 j. angielski VIIIc p. Brodnicka – Serafinowicz
p. Jadczak – Wodzinowska 7 j. angielski VIIIb czytelnia
p. Pujanek 7 WF Va/VI p. Kłosowski
p. Pujanek 8 WF VIIIa/VIIIc Odwołane
p. Pujanek 9 WF VIIIa/VIIIc Odwołane

Zastępstwa 14.05.2019 – wtorek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Biegaj 1 Kształcenie słuchu Vb odwołane
p. Biegaj 2 Kształcenie słuchu X p. Bradtke
p. Biegaj 3 Kształcenie słuchu VIIb p. Mitros – Suchorzewska
p. Biegaj 7 harmonia IX p. W. Lauer
p. Bembenek – Cisak 2 j. polski VIIIb Odwołane
p. Bembenek – Cisak 6 j. polski VI p. Barabasz
p. Mielniczek 2 j. angielski Vb p. Jadczak – Wodzinowska
p. Mielniczek 3 j. angielski Va p. Brodnicka – Serafinowicz
p. Mielniczek 4 j. angielski X p. Moenert
p. Szostakiewicz 2 matematyka XI p. Pruss
p. Szostakiewicz 3 matematyka XI p. Jadczak – Wodzinowska
p. Szostakiewicz 4 matematyka IX p. Kwater
p. Szostakiewicz 5 matematyka VI p. Borysewicz
p. Szostakiewicz 7 matematyka VIIIc p. Moenert
p. Żebrowska 1 fizyka VIIa Odwołane
p. Żebrowska 2 Matematyka XI p. Pruss
p. Żebrowska 3 Matematyka XI p. Jadczak – Wodzinowska
p. Żebrowska 4 Matematyka VIIa p. Mitros – Suchorzewska
p. Żebrowska 5 Matematyka VIIa p. W. Lauer
p. Żebrowska 6 Fizyka VIIIc p. Hintz
p. Popielarska 8 Informatyka VI odwołane
p. Popielarska 9 informatyka X Odwołane

Zastępstwa 13.05.2019 – poniedziałek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Biegaj 4 Harmonia X p. H. Lauer
p. Biegaj 6 Harmonia XI p. H. Lauer
p. Biegaj 7 Kształcenie słuchu IX p. W. Lauer
p. Biegaj 8 Harmonia IX p. W. Lauer
p. Bembenek – Cisak 2 j. polski VI p. Mitros – Suchorzewska
p. Bembenek – Cisak 7 j. polski VIIIb p. Kimmel
p. Bembenek – Cisak 8 j. polski VIIIb p. Kwater
p. Mielniczek 1 j. angielski VI Odwołane
p. Mielniczek 2 j. angielski X p. Moenert
p. Mielniczek 3 j. angielski Va p. Jarno
p. Mielniczek 5 j. angielski XI p. Borysewicz
p. Mielniczek 6 j. angielski Vb p. Borysewicz
p. Szostakiewicz 3 matematyka Vb p. Mitros – Suchorzewska
p. Szostakiewicz 4 matematyka IX p. Popielarska
p. Szostakiewicz 7 matematyka XI Odwołane
p. Szostakiewicz 8 matematyka XI odwołane
p. Żebrowska 1 fizyka VIIc Odwołane
p. Żebrowska 4 fizyka VIIIb p. Barabasz
p. Żebrowska 5 fizyka VIIb p. W. Lauer
p. Ćwidak 5 wf Vb p. Kłosowski
p. Ćwidak 6 gimn. korekcyjna I – III Odwołane
p. Ćwidak 7 gimn. korekcyjna I – III odwołane

Zastępstwa 10.05.2019 – piatek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Popielarska 1 informatyka VIIIb odwołane
p. Popielarska 3 informatyka VIIIc p. Biegaj
p. Popielarska 4 informatyka IVa Świetlica
p. Popielarska 5 matematyka IVa p. Barabasz
p. Popielarska 6 informatyka Va odwołane
p. Popielarska 7 informatyka Vb odwołane
p. Popielarska 8 informatyka VIIb odwołane
p. Popielarska 9 informatyka VIIIa odwołane