X Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku

 

Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis w Gdańsku

  uprzejmie informuje o pozytywnym rozpatrzeniu 25 ZGŁOSZEŃ  i zakwalifikowaniu    

  13 UCZESTNIKÓW W GRUPIE  A  i  12 UCZESTNIKÓW W GRUPIE B 

do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym Pamięci     Aleksandry Januszajtis w Gdańsku w dniach 20.11. -23.11.2013r.

 

UWAGA ! SKRÓCENIE CZASU KONKURSU

– ROZPOCZĘCIE- 20 LISTOPADA 2013 R.

       W PIERWSZYM DNIU ODBĘDZIE SIĘ I ETAP KONKURSU DLA GRUP A i B

   W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Lucyną Węglarz 

tel: 58/320-14-11  w godz. od 9.00 do 16.00

e-mail: l.weglarz@osm.gdansk.pl    fax: 58/301-12-72

 

Dyrektor Konkursu Skrzypcowego

 Pamięci Aleksandry Januszajtis

 Jerzy Hazuka

X Januszajtis Regulamin 1str

X Januszajtis Regulamin 2 str

Konkurs „Januszajtis”

       skrzypce 

REGULAMIN

 X OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SKRZYPCOWEGO

 PAMIĘCI ALEKSANDRY JANUSZAJTIS

 GDAŃSK 18 – 23 listopada 2013 r.

X Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy

 Pamięci Aleksandry Januszajtis

 jest organizowany przez

 Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków

 im. Aleksandry Januszajtis w Gdańsku

 oraz

 Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną

 I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku

 

             

§1

  X Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis

 odbędzie się w dniach 18 – 23 listopada 2013 r. w Gdańsku.

 

§2

 Konkurs jest trzyetapowy i będzie przebiegał w dwóch grupach wieku.

 W grupie A – młodszej -mogą wziąć udział skrzypkowie,

 którzy nie ukończyli 13 lat do 31 grudnia 2012 r.

 W grupie B – starszej – mogą wziąć udział skrzypkowie,

 którzy nie ukończyli 17 lat do 31 grudnia 2012 r.

  §3

 W przypadku dużej liczby kandydatów organizatorzy

 zastrzegają sobie możliwość wstępnej selekcji

 w porozumieniu ze szkołą kandydata.

  §4

  Kandydat zgłaszający się do Konkursu powinien

 uzyskać akceptację dyrektora szkoły, do której uczęszcza.

 

§5

 Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.

 Kolejność występów ustalona zostanie wcześniej, drogą losowania litery alfabetu.

 

 §6

  Kandydaci zakwalifikowani do Konkursu obowiązani są zgłosić się

 w sekretariacie szkoły najpóźniej dzień przed rozpoczęciem przesłuchań.

 

§7

  Uczestnicy Konkursu będą oceniani przez Jury,składające się z wybitnych polskich muzyków,

 którego skład będzie ogłoszony w dniu otwarcia Konkursu.

 Decyzje Jury są nieodwołalne.

 Skład Jury zaproponowany przez organizatorów powołuje

 Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej.

 

§8

 Zdobywcy nagród, wyróżnień i dyplomów w obu grupach wieku, otrzymują tytuł laureata X Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku.

 Podziału nagród dokona Jury.

 

§9

 Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu zakończenia Konkursu, przed Koncertem Laureatów.

 

§10

 Koncert Laureatów odbędzie się w dniu 23 listopada 2013 r. o godz.12.00

 w Sali Mieszczańskiej Nadbałtyckiego Centrum Kultury

 w Gdańsku ul. Korzenna 33/35

 

§11

  Kandydaci, akompaniatorzy i nauczyciele sami pokrywają koszty przejazdu,

 zakwaterowania i wyżywienia.

 

 §12

  Zgłoszenia kandydatów do X Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku należy przesłać na załączonym formularzu na adres:

 

 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego

 80-847 Gdańsk ul. Gnilna 3

 

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Januszajtis”

 w terminie do 20 września 2013 r.

  Do karty uczestnika należy dołączyć:

 1.odpis aktu urodzenia;

 2.krótki życiorys artystyczny;

 3.jedną fotografię (6 cm x 4 cm);

 4.akceptację zgłoszenia od dyrektora szkoły muzycznej,

 do której kandydat uczęszcza.

 

§13

 Organizatorzy konkursu rezygnują z opłaty wpisowego z okazji jubileuszowej edycji konkursu.

  

§14

 Organizatorzy Konkursu powiadomią kandydata o zakwalifikowaniu się

 do udziału w Konkursie do 05 października 2013 r.

 

                                                                   Dyrektor Konkursu Skrzypcowego

                                                                 Pamięci Aleksandry Januszajtis

                                                        mgr Jerzy Hazuka

 

PROGRAM

 

X Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego

 Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku

 18 – 23 listopada 2013 r.

 

Grupa A

 uczestnicy, którzy do 31 grudnia 2012 r.

 nie ukończyli 13 lat

 

 I ETAP

  1.G.Ph. Telemann:

 dwie kontrastujące części dowolnie wybranej fantazji.

 2. Jedna dwudźwiękowa etiuda R. Kreutzera

 do wyboru spośród następujących:Nr 34, 35, 36, 37.

 3. Jedna etiuda do wyboru spośród

 następujących kompozytorów: P.Rode, Ch. Dancla.

 

II ETAP

 1. Część I i II dowolnej sonaty G.F. Häendla

 lub innej sonaty barokowej.

 2. Jeden utwór dowolny, z towarzyszeniem fortepianu,

 którego czas trwania nie przekracza 15 minut.

 

III ETAP

  Część I lub II i III dowolnie wybranego koncertu.

  

Grupa B

 uczestnicy, którzy do 31 grudnia 2012 r.

 nie ukończyli 17 lat

  I ETAP

 1. J.S. Bach dwie kontrastujące części dowolnej sonaty lub partity na skrzypce solo z wyłączeniem Fug i Ciaccony.

 W przypadku Partity h-moll dwie dowolne części wraz z Doublee.

 2. N. Paganini – jeden Kaprys do wyboru.

 3. H. Wieniawski – op. 18, jeden Kaprys do wyboru.

 

II ETAP

                                                                  1. W.A. Mozart lub L.v. Beethoven:

 część I dowolnie wybranej sonaty.

 2. Utwór wirtuozowski z towarzyszeniem fortepianu,

 którego czas trwania nie przekracza 15 minut.

 

III ETAP

 Dowolny koncert skrzypcowy.

 

                                                               ZAPRASZAMY !

X druk regulaminu 1str

X druk regulaminu 2 str

KARTA ZGŁOSZENIOWA – X KONKURS

 

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis

Jury w składzie:

prof. Izabela Ceglińska (Łódź) – przewodnicząca Jury

prof. Jerzy Hazuka (Gdańsk) dyrektor konkursu

prof. Bartosz Bryła (Poznań)

prof. Wiesław Kwaśny (Kraków)

prof. Krystyna Makowska-Ławrynowicz (Warszawa)

prof. Paweł Radziński (Bydgoszcz)

zadecydowało o następującym podziale nagród:

Grupa „A”

I miejsce GIDASZEWSKA MARTA

POSM I st. nr 1 w Poznaniu, ucz. prof. Kariny Gidaszewskiej

II miejsce ex aequo INGIELEWICZ ANTONI

Instytut Suzuki w Gdańsku, ucz. prof. Anny Podhajskiej

II miejsce ex aequo OWSIANY KAMILA

OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, ucz. prof. Jerzego Hazuki

III miejsce ŻOŁNIERCZYK BARBARA

POSM I st. nr 1 w Poznaniu, ucz. prof. Kariny Gidaszewskiej

IV miejsce MARTON MIRA

PSM nr 4 w Warszawie, ucz. prof. Andrzeja Gębskiego

V miejsce ex aequo SŁOMIAN BARBARA

POSM I st. nr 1 w Poznaniu, ucz. prof. Kariny Gidaszewskiej

V miejsce ex aequo WOJTOWICZ AGNIESZKA

POSM I st. nr 1 w Poznaniu, ucz. prof. Kariny Gidaszewskiej

dwa równorzędne wyróżnienia otrzymali:

BIAŁOSTOCKA WIKTORIA ZPSM w Krakowie, ucz. prof. Swietłany Białostockiej

DOSZCZAK AGATA – PSM I st. w Nowej Soli, ucz. prof. Beaty Gołemberskiej

Grupa „B”

I miejsce GIDASZEWSKI MATEUSZ

POSM II st. nr 1 w Poznaniu, ucz. prof. Kariny Gidaszewskiej

II miejsce ex aequo MAKUCH MATEUSZ

OSM II st. w Poznaniu, ucz. prof. Bartosza Bryły i Marcina Suszyckiego

II miejsce ex aequo DZIADEK WERONIKA

POSM II st. w Katowicach, ucz. prof. Wiesława Kwaśnego

III miejsce ŁAGUNIAK ROBERT

PSM I i II st. w Pabianicach, ucz. prof. Rafała Rydygiera

IV miejsce CIĘŻAREK GWIDON

ZSM II st. w Szczecinie, ucz. prof. Małgorzaty Majewskiej-Makulec

dwa równorzędne wyróżnienia otrzymali:

HEINZ MAGDALENA, ZSM II st. w Szczecinie, ucz. prof. Michała Cebrija

PŁACZEK KATARZYNA, OSM II st. w Poznaniu, ucz. prof. Jadwigi Kaliszewskiej

Nagrody regulaminowe ufundowane zostały przez Prezydenta Miasta Gdańska oraz Energa S.A.

Nagrody pozaregulaminowe:

Nagrodę dla najmłodszego laureata  konkursu w grupie „A”, ufundowaną przez Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis w Gdańsku, otrzymała Wiktoria Białostocka z ZPSM w Krakowie.

Nagrodę dla najmłodszego laureata konkursu w grupie „B”, ufundowaną przez Towarzystwo Promocji Młodych  Skrzypków  im. Aleksandry Januszajtis w Gdańsku, otrzymał Robert Łaguniak z PSM I i II st. w Pabianicach.

Nagrodę za najlepsze wykonanie koncertu w grupie „A”, ufundowaną przez Państwa Andrzeja i Ewę Januszajtisów,  podzielono i otrzymały ją: Marta Gidaszewska z POSM I st. w Poznaniu  oraz Kamila Owsiany z OSM I i II st. w Gdańsku.

Nagrodę za najlepsze wykonanie koncertu w grupie „B”, ufundowaną przez Państwa Andrzeja i Ewę Januszajtisów, otrzymał Mateusz Gidaszewski z POSM II st. w Poznaniu.

Nagrodę Specjalną Stowarzyszenia Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie, w postaci udziału w koncercie podczas 38 Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich w Łańcucie – lipiec 2012 r., otrzymały Kamila Owsiany i Mira Marton.

Nagrody dla dwóch najmłodszych laureatów z Gdańska – Kamili Owsiany i Antoniego Ingielewicza – ufundował Soroptimist International I Klub w Gdańsku.

13 plecaków z upominkami dla laureatów konkursu ufundowała Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-kredytowa SKOK UBEZPIECZENIA.

Dyplomy dla akompaniatorów

Przyznano 10 dyplomów dla wyróżniających się pianistów towarzyszących uczestnikom konkursu. Otrzymali je: Elena Aleksiejuk, Michał Francuz, Dariusz Noras, Anna Paras, Paweł Rydel, Marcin Sikorski, Krystyna Stojek, Marta Sulikowska, Elena Swiridenko, Joanna Zathey.

Dyplomy dla nauczycieli

Przyznano 13 dyplomów dla nauczycieli, których uczniowie zostali laureatami IX Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis. Otrzymali je: Swietłana Białostocka, Bartosz Bryła, Michał Cebrij, Andrzej Gębski, Karina Gidaszewska, Beata Gołemberska, Jerzy Hazuka, Jadwiga Kaliszewska, Wiesław Kwaśny, Małgorzata Majewska-Makulec, Anna Podhajska, Rafał Rydyger, Marcin Suszycki.

Próby akustyczne laureatów konkursu skrzypcowego

Próby akustyczne laureatów IX Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis odbędą się w 26 listopada w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku w następującej kolejności:

10.00 – 10.10 – Antoni Ingielewicz

10.10 – 10.20 – Barbara Żołnierczyk

10.20 – 10.30 – Marta Gidaszewska

10.30 – 10.45 – Mateusz Gidaszewski

10.45 – 11.00 – Robert Łaguniak

11.00 – 11.15 – Weronika Dziadek

11.15 – 11.30 – Mateusz Makuch

11.30 – 11.40 – Kamila Owsiany

III etap przesłuchań w IX Konkursie Skrzypcowym Januszajtis

PRZESŁUCHANIA  UCZESTNIKÓW   III  ETAPU

Czwartek 24.11.2011r.

GRUPA  A

godz. 10.00 – 11.00

1. Marton Mira

2. Owsiany Kamila

3. Słomian Barbara

4. Wojtowicz Agnieszka

5. Żołnierczyk Barbara

godz. 11.15 – 12.15

6.Białostocka Wiktoria

7.Doszczak Agata

8.Gidaszewska Marta

9.Ingielewicz Antoni

PRZESŁUCHANIA UCZESTNIKÓW III ETAPU

Piątek 25.11.2011r.

GRUPA B

godz.10.00 – 11.30

1. Łaguniak Robert

2. Makuch Mateusz

3. Płaczek Katarzyna

godz.11.45 -12.45

4.Ciężarek Gwidon

5.Dziadek Weronika

godz. 13.00 – 14.00

6. Gidaszewski Mateusz

7.Heinz Magdalena

Konkurs Skrzypcowy Pamięci A. Januszajtis

 

SKŁAD  JURY  IX  KONKURSU  SKRZYPCOWEGO

prof. Izabela Ceglińska Akademia Muzyczna w Łodzi  Przewodnicząca Jury

prof. Bartosz Bryła Akademia Muzyczna w Poznaniu

prof.Paweł Radziński Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

prof. Jerzy Hazuka Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st . w Gdańsku

prof. Wiesław Kwaśny Akademia Muzyczna wKrakowie

prof. Krystyna Makowska-Ławrynowicz Uniwersytet Muzyczny w Warszawie

Uczestnicy

IX Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego

Pamięci Aleksandry Januszajtis

Gdańsk 21 – 26 listopada 2011 r.

 

Grupa A – do lat 13

 1. Białostocka Wiktoria
 2. Doszczak Agata
 3. Gidaszewska Marta
 4. Ingielewicz Antoni
 5. Marton Mira
 6. Owsiany Kamila
 7. Radziszewska Kornelia Maria
 8. Słomian Barbara
 9. Staruch Jagoda
 10. Stawiarz Barbara
 11. Szwedowska Paulina
 12. Wojtowicz Agnieszka
 13. Żołnierczyk Barbara

Grupa B – do lat 17

 1. Bałaban Jan
 2. Bałaban Wiktor
 3. Błaszczyk EmilIA
 4. Ciężarek Gwidon
 5. Dziadek Weronika
 6. Frąckowiak Aleksandra
 7. Gidaszewski Mateusz
 8. Heinz Magdalena
 9. Jarocki Radosław
 10. Łaguniak Robert
 11. Makuch Mateusz Michał
 12. Płaczek Katarzyna
 13. Pojenta Patrycja       rezygnacja
 14. Strzelecki Jakub
 15. Sutt Karolina
 16. Szczerba Malwina

 

HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ

UCZESTNIKÓW IXOGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SKRZYPCOWEGO PAMIĘCI ALEKSANDRY JANUSZAJTIS 21- 26.11.2011 r.

w formie publicznych koncertów

Organizatorzy IX Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis ustalili ,że kolejność przesłuchań w grupie A i B rozpocznie się od wylosowanej litery „J” (jot)

21.11.2011 r. (poniedziałek)

godz.9.00 Uroczysta Inauguracja Konkursu

PRZESŁUCHANIA UCZESTNIKÓW I ETAPU

GRUPA A

godz.10.00 – 11.00

1 Marton Mira

2 Owsiany Kamila

3 Radziszewska Kornelia Maria

4 Słomian Barbara

5 Staruch Jagoda

godz.11.15- 12.15

6 Stawiarz Barbara

7 Szwedowska Paulina

8 Wojtowicz Agnieszka

9 Żołnierczyk Barbara

10 Białostocka Wiktoria

godz.12.30-13.30

11 Doszczak Agata

12 Gidaszewska Marta

13 Ingielewicz Antoni

przerwa 13.30 -15.00

PRZESŁUCHANIA UCZESTNIKÓW I ETAPU

GRUPA B

godz.15.00-16.00

1 Jarocki Radosław

2 Łaguniak Robert

3 Makuch Mateusz Michał

godz.16.15 – 17.15

4 Płaczek Katarzyna

5 Pojenta Patrycja

6 Strzelecki Jakub

7 Sutt Karolina

22.11.2011 r.(wtorek)

PRZESŁUCHANIA UCZESTNIKÓW I ETAPU

GRUPA B (c.d.)

godz.10.00 – godz.11.00

8 Szczerba Malwina

9 Bałaban Jan

10 Bałaban Wiktor

godz.11.15- 12.15

11 Błaszczyk Emilia

12 Ciężarek Gwidon

13 Dziadek Weronika

godz.12.30-13.30

14 Frąckowiak Aleksandra

15 Gidaszewski Mateusz

16 Heinz Magdalena

 

IX Konkurs Skrzypcowy im. A.Januszajtis

Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis w Gdańsku
oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku serdecznie zapraszają

 NA  PRZESŁUCHANIA   IX

               OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU SKRZYPCOWEGO
PAMIĘCI ALEKSANDRY JANUSZAJTIS

Gdańsk 21-26 listopada 2011 r. (więcej…)

Program Konkursu im. Aleksandry Januszajtis

Grupa A – uczestnicy, którzy do 30 czerwca 2011 r. nie ukończyli 13 lat

I ETAP

 1. G. Ph. Telemann – dwie kontrastujące części dowolnie wybranej Fantazji.
 2. Jedna dwudźwiękowa etiuda R. Kreutzera do wyboru spośród następujących: Nr 34, 35, 36, 37.
 3. Jedna etiuda do wyboru spośród następujących kompozytorów: P. Rode, Ch. Dancla.

II ETAP

 1. Część I i II dowolnej Sonaty G. F. Haendla lub innej sonaty barokowej.
 2. Jeden utwór dowolny, z towarzyszeniem fortepianu, którego czas trwania nie przekracza 15 minut.

III ETAP

 1. Część I lub II i III dowolnie wybranego koncertu.

Grupa B – uczestnicy, którzy do 30 czerwca 2011 r. nie ukończyli 17 lat.

I ETAP

 1. J. S. Bach – dwie kontrastujące części dowolnej Sonaty lub Partity na skrzypce solo z wyłączeniem Fug i Ciaccony. W przypadku Partity h-moll dwie dowolne części wraz z Doublee.
 2. N. Paganini – jeden Kaprys do wyboru.
 3. H. Wieniawski – op. 18, jeden Kaprys do wyboru.

II ETAP

 1. W. A. Mozart lub L. v. Beethoven – część I dowolnie wybranej Sonaty.
 2. Utwór wirtuozowski z towarzyszeniem fortepianu, którego czas trwania nie przekracza 15 minut.

III ETAP

 1. Dowolny koncert skrzypcowy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

DO POBRANIA

IX- druk regulaminu STR 1

IX -druk regulaminu STR 2

KARTA ZGŁOSZENIOWA – IX KONKURS pdf

KARTA ZGŁOSZENIOWA – IX KONKURS doc

Regulamin Konkursu im. Aleksandry Januszajtis

IX Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis organizowany jest przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku oraz Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis w Gdańsku

§1

IX Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis odbędzie się w dniach 21-26 listopada 2011 r. w Gdańsku.

§2

Konkurs jest trzyetapowy i będzie przebiegał w dwóch grupach wieku:

 • w grupie A – młodszej – mogą wziąć udział skrzypkowie, którzy do 30 czerwca 2011 r. nie ukończyli 13 lat,
 • w grupie B – starszej – mogą wziąć udział skrzypkowie, którzy do 30 czerwca 2011 r. nie ukończyli 17 lat.

§3

W przypadki dużej liczby kandydatów organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wstępnej selekcji
w porozumieniu ze szkołą kandydata.

§4

Kandydat zgłaszający się do Konkursu powinien uzyskać akceptację dyrektora szkoły, do której uczęszcza.

§5

Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności. Kolejność występów ustalona zostanie wcześniej, drogą losowania litery alfabetu.

§6

Kandydaci zakwalifikowani do Konkursu obowiązani są zgłosić się w sekretariacie szkoły najpóźniej dzień przed rozpoczęciem przesłuchań.

§7

Uczestnicy Konkursu będą oceniani przez Jury,składające się z wybitnych polskich muzyków, którego skład będzie ogłoszony w dniu otwarcia Konkursu. Decyzje Jury są nieodwołalne. Skład Jury zaproponowany przez organizatorów powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej.

§8

Zdobywcy nagród, wyróżnień i dyplomów w obu grupach wieku, otrzymują tytuł laureata IX Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku. Podziału nagród dokona Jury.

§9

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu zakończenia Konkursu, przed Koncertem laureatów.

§10

Koncert Laureatów odbędzie się w dniu 26 listopada 2011 r. o godz. 12.00.

§11

Kandydaci, akompaniatorzy i nauczyciele sami pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

§12

Zgłoszenia kandydatów do IX Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku należy przesłać na załączonym formularzu na adres:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. F. Nowowiejskiego
80-847 Gdańsk ul. Gnilna 3

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Januszajtis” w terminie do 31 maja 2011 r.

Do karty uczestnika należy dołączyć:

 1. odpis aktu urodzenia;
 2. krótki życiorys artystyczny;
 3. jedną fotografię (6 cm x 4 cm);
 4. akceptację zgłoszenia od dyrektora szkoły muzycznej, do której kandydat uczęszcza;
 5. kserokopię dowodu wpłaty wpisowego.

§13

Wpisowe na Konkurs wynosi 200 zł od uczestnika. Wpłaty należy dokonać do dnia 31 maja 2011 r.

Nazwa i nr konta:

Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków
im. Aleksandry Januszajtis w Gdańsku
Bank Millennium
14 1160 2202 0000 0000 5163 5883

Wpisowe nie podlega zwrotowi, jeśli kandydat zrezygnuje z uczestnictwa w Konkursie.

§14

Organizatorzy Konkursu powiadomią kandydata o zakwalifikowaniu się do udziału w Konkursie do 15 czerwca 2011 r.

DO POBRANIA

IX- druk regulaminu STR 1

IX -druk regulaminu STR 2

KARTA ZGŁOSZENIOWA – IX KONKURS pdf

KARTA ZGŁOSZENIOWA – IX KONKURS doc