Etyka w naszej szkole

W odpowiedzi na częste pytania uczniów i rodziców informujemy, że lekcje etyki w naszej szkole odbywają się w trzech grupach międzyklasowych i są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. W zakładce „O szkole” znajdują się szczegółowe informacje o programie zajęć  i ich godzinach.

Rozpoczęcie roku szkolnego i kiermasz podręczników

Wakacje niestety dobiegają końca – do szkoły wracamy już za 2 tygodnie!

Zapraszamy 1 września na godzinę 9.00 do Sali Koncertowej na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – klasy I stopnia (I – VI), na godzinę 9.30 (klasy VII-XII), a następnie do klas na spotkania z wychowawcami. Przedtem, o godzinie 8.00 ksiądz Mikołaj Dacko zaprasza na mszę świętą do kościoła św. Jakuba.

Informujemy, że w pierwszych dniach lekcji, w czwartek i piątek (2 i 3 września), Samorząd Szkolny zorganizuje kiermasz używanych podręczników, do udziału w którym serdecznie zaprasza. Szczegóły przekażą nauczyciele 1 września. A tymczasem życzymy jeszcze dwóch  tygodni wspaniałego odpoczynku!

Udział klas w koncertach jubileuszowych„Muzyczne pokolenia” w dniu 10 czerwca 2010, czwartek

10.00
Ia –            p. H. Pilichowska
Ib –            p. M. Watkowska
IIa –             p. K. Jurczyk
IIb –             p. A. Muzolf
III –              p. B. Wrzosek
IV –             p. H. Lauer
V –             p. A. Ziółkowska
VIb –           p. J.Jadczak

14.00
VIa –           p. H. Bembenek
VII –          p. R. Pujanek
VIIIa,b –      p. M. Werdon
IXa –          p. M. Barabasz
IXb –          p. G. Trybułowska
Xa –             p. H. Serafinowicz
Xb –             p. K. Kamińska
XIa –            p. W. Lauer
XIb –            p. L. Kimmel

Poza wyznaczonymi koncertami wszystkie lekcje odbywają się normalnie, zgodnie z planem.

Projekt edukacyjny – NUTA ZIELENI

dzień ziemiProjekt edukacyjny Nuta Zieleni jest realizowany przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Gdańsku od kwietnia do czerwca 2009.

Projekt Nuta Zieleni wpisuje się w szerokie spektrum działań podejmo- wanych w mieście, a zorientowanych na ochronę środowiska oraz wyzwa- lanie aktywności proekologicznej społeczności lokalnej. Patronatem objął go Prezydent Miasta Gdańska.

Założeniem trwającej 2 miesiące akcji jest rozbudzenie w naszych uczniach świadomości ekologicznej, wskazanie im pożądanych zachowań i postaw oraz stworzenie okazji do praktycznego działania i obserwowania jego skutków.

Cały projekt obejmuje tak różne formy działania, jak ogólnoszkolny konkurs na projekt boiska marzeń, obchody Dnia Ziemi połączone z sadzeniem drzew na terenie szkolnym, inscenizację o tematyce morskiej przygotowaną w ramach współpracy z młodzieżą akademicką z USA oraz koncert Karnawał zwierząt Camille Saint-Saënsa z udziałem dyrektora gdańskiego Ogrodu Zoologicznego jako prelegenta.

Jak widać, celem działań jest stworzenie szerokiej płaszczyzny działań połączonych ideą dbałości o przyrodę, ze zwróceniem uwagi na specyfikę poszczególnych zagadnień – zieleń – płuca wielkiego miasta, morze – bogaty ekosystem istotny w funkcjonowaniu zarówno miasta portowego, kraju, jak i całej przyrody, świat zwierząt, zwłaszcza gatunków zagrożonych wyginięciem, jego bogactwo i obowiązek ochrony.

W trakcie trwania projektu uczniowie (a także ich rodziny, gdyż każde z wydarzeń adresowane jest do publiczności szerszej niż sama społeczność szkoły) będą mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy o ochronie przyrody, do podjęcia aktywności proekologicznej i wyrobienia prawidłowych nawyków, które pozostaną po zakończeniu projektu jako jej trwały skutek.

Planowane efekty:

 • Skonsolidowanie społeczności szkolnej i lokalnej wokół tematyki związanej ze środowiskiem naturalnym
 • Przekonanie uczestników o znaczeniu terenów zielonych w funkcjonowaniu przestrzeni miejskiej, wyrobienie nawyku troski o te obszary
 • Wzbogacenie wiedzy uczestników o najpopularniejszych w Polsce północnej gatunkach drzew
 • Zasadzenie drzew wokół ogrodzenia szkoły
 • Stworzenie na boisku przestrzeni zdrowej rekreacji i wypoczynku
 • Przekonanie uczestników do jazdy na rowerze jako alternatywny dla komunikacji samochodowej
 • Przywrócenie należytego miejsca w świadomości uczestników morzu jako wyjątkowemu bogactwu naszego regionu
 • Adopcja wybranego przez młodzież zwierzęcia z gdańskiego ZOO – wyrobienie poczucia odpowiedzialności i troski o istoty słabsze, zależne od pomocy człowieka

Realizowane przedsięwzięcia:

 • Obchody Dnia Ziemi – 25 kwietnia 2009. Festyn na boisku szkolnym. Sadzenie drzew wokół ogrodzenia, zakończenie konkursu plastycznego „Boisko naszych marzeń”, konkurs na slogan ekologiczny, znakowanie rowerów przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, slalom rowerowy – kurs bezpiecznej jazy. Zabawie towarzyszy Big-Band uczniów i absolwentów szkoły. Uczestnicy otrzymują gorący posiłek.
 • Koncert Under the sea – 8 maja 2009 – zakończenie i ukoronowanie trzydniowego pobytu w naszej szkole młodzieży akademickiej z Memphis, wykonującej wspólnie z uczniami klas starszych prace porządkowe na szkolnym boisku oraz zwiedzającej Gdańsk. Koncert jest wspólnym przedsięwzięciem, jego motywem przewodnim jest morze i legendy gdańskie.
 • Karnawał zwierząt Camille’a Saint-Saënsa – 17 czerwca 2009 – koncert specjalnie na tę okazję utworzonej orkiestry szkolnej towarzyszący wystąpieniu Michała Targowskiego, dyrektora Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. W czasie tygodni poprzedzających koncert dzieci wybierają zwierzę z gdańskiego ZOO, które chcą adoptować, wpłacając regularnie środki na jego utrzymanie.

Formy pracy:

 • Konkurs plastyczny „Boisko naszych marzeń”
 • Konkurs na slogan ekologiczny
 • Kurs bezpiecznej jazdy na rowerze
 • Nauka prawidłowego sadzenia i utrzymania drzew
 • Prace porządkowe na boisku szkolnym
 • Pogadanki (w ramach lekcji przyrody, godzin wychowawczych, koncertów) na temat prawidłowych nawyków ekologicznych, dbałości o czystość powietrza, wody, gleby, zrównoważonego gospodarowania energią, zbiórki surowców wtórnych i recyclingu
 • Kontynuacja akcji zbiórki baterii
 • Wszystkie działania ściśle połączone będą z muzyką, która jest najważniejszym spoiwem szkolnej społeczności a także podstawowym sposobem istnienia szkoły w środowisku lokalnym. Koncert jest głównym bądź towarzyszącym elementem każdego wydarzenia szkolnego, podobnie w projekcie ekologicznym Nuta zieleni.