Obiady w internacie – abonament styczeń 2015 r.

 

ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA OBIADY W INTERNACIE – styczeń 2015 r.

Informujemy, że istnieje możliwość korzystania z obiadów w stołówce Internatu OSM przez uczniów  klas I – VI.

Koszt jednego obiadu wynosi 4,50 zł.

Osoby zainteresowane wykupem obiadu zobowiązane są do wpłaty kwoty miesięcznego abonamentu obiadu na konto szkoły numer:

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

imię i nazwisko dziecka,

klasa do której uczęszcza dziecko,

opłata za jaki miesiąc

Informujemy, że ostateczny termin wpłaty za miesiąc styczeń   upływa 26 grudnia 2014 .

Prosimy o terminowe uiszczanie należności

Abonament  za styczeń wynosi 85,50 zł, w przypadku gdy dziecko nie będzie jadło obiadu 05.01.2015r. abonament wyniesie 81,00 zł

obiady abonamentowe w internacie – grudzień 2014

ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA OBIADY W INTERNACIE – grudzień 2014

 

Informujemy, że istnieje możliwość korzystania z obiadów w stołówce Internatu OSM przez uczniów klas I – VI.

Koszt jednego obiadu wynosi 4,50 zł.

Osoby zainteresowane wykupem obiadu zobowiązane są do wpłaty kwoty miesięcznego abonamentu obiadu na konto szkoły numer:

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

imię i nazwisko dziecka,

klasa do której uczęszcza dziecko,

opłata za jaki miesiąc

Informujemy, że ostateczny termin wpłaty za miesiąc grudzień   upływa 26 listopada 2014 .

Prosimy o terminowe uiszczanie należności

 

Abonament  za grudzień wynosi 67.50 zł

 

listopad 2014 – obiady abonamentowe na stołówce internatu

 

ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA OBIADY W INTERNACIE – listopad 2014

Informujemy, że istnieje możliwość korzystania z obiadów w stołówce Internatu OSM przez uczniów klas I – VI.

Koszt jednego obiadu wynosi 4,50 zł.

Osoby zainteresowane wykupem obiadu zobowiązane są do wpłaty kwoty miesięcznego abonamentu obiadu na konto szkoły numer:

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

imię i nazwisko dziecka,

klasa do której uczęszcza dziecko,

opłata za jaki miesiąc

Informujemy, że ostateczny termin wpłaty za miesiąc listopad   upływa 26 października 2014 .

Prosimy o terminowe uiszczanie należności

 

Abonament  za listopad wynosi 81 zł

 

abonament za obiady w październiku 2014 r. – stołówka internatu

ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA OBIADY W INTERNACIE – PAŹDZIERNIK 2014

Informujemy, że istnieje możliwość korzystania z obiadów w stołówce Internatu OSM przez uczniów klas I – VI.

Koszt jednego obiadu wynosi 4,50 zł.

Osoby zainteresowane wykupem obiadu zobowiązane są do wpłaty kwoty miesięcznego abonamentu obiadu na konto szkoły numer:

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

imię i nazwisko dziecka,

klasa do której uczęszcza dziecko,

opłata za jaki miesiąc

Informujemy, że ostateczny termin wpłaty za miesiąc PAŹDZIERNIK   upływa 26 WRZEŚNIA 2014 .

W przypadku braku opłaty w w/w terminie, nie będzie możliwości korzystania dziecka z posiłków. Wpłaty przesłane po terminie będą odsyłane na konto osoby wpłacającej.

Ważne !!! Przypominamy, że 14.10.2014 r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Obiady dla chętnych będą w tym dniu wydawane.

Abonament  z 14października wynosi  zł, bez 14 października 99,00

 

obiady abonamentowe stołówka internatu wrzesień 2014

ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA OBIADY W INTERNACIE –WRZESIEŃ 2014

Informujemy, że istnieje możliwość korzystania z obiadów w stołówce Internatu OSM przez uczniów klas I – VI.

Koszt jednego obiadu – 4,50 zł.

Osoby zainteresowane wykupem obiadu zobowiązane są do wpłaty kwoty miesięcznego abonamentu obiadu na konto szkoły numer:

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

imię i nazwisko dziecka,

klasa do której uczęszcza dziecko,

opłata za jaki miesiąc

Informujemy, że ostateczny termin wpłaty za miesiąc WRZESIEŃ upływa 04 września 2014 .

W przypadku braku opłaty w w/w terminie, nie będzie możliwości korzystania dziecka z posiłków. Wpłaty przesłane po terminie będą odsyłane na konto osoby wpłacającej.

Ważne !!! We wrześniu obiady będą wydawane od 08.09.2014r.

Abonament za wrzesień wynosi 76,50 zł

 

obiady abonamentowe w internacie – czerwiec 2014

ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA OBIADY W INTERNACIE –WRZESIEŃ 2014

Informujemy, że istnieje możliwość korzystania z obiadów w stołówce Internatu OSM przez uczniów klas I – VI.

Koszt jednego obiadu – 4,50 zł.

Osoby zainteresowane wykupem obiadu zobowiązane są do wpłaty kwoty miesięcznego abonamentu obiadu na konto szkoły numer:

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

imię i nazwisko dziecka,

klasa do której uczęszcza dziecko,

opłata za jaki miesiąc

Informujemy, że ostateczny termin wpłaty za miesiąc WRZESIEŃ upływa 04 września 2014 .

W przypadku braku opłaty w w/w terminie, nie będzie możliwości korzystania dziecka z posiłków. Wpłaty przesłane po terminie będą odsyłane na konto osoby wpłacającej.

Ważne !!! We wrześniu obiady będą wydawane od 08.09.2014r.

Abonament za wrzesień wynosi 76,50 zł

 

abonament za maj 2014 – stołówka internatu

ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA OBIADY W INTERNACIE – MAJ 2014

Informujemy, że istnieje możliwość korzystania z obiadów w stołówce Internatu OSM przez uczniów klas I – VI.

Osoby zainteresowane wykupem obiadu zobowiązane są do wpłaty kwoty miesięcznego abonamentu obiadu na konto szkoły numer:

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

imię i nazwisko dziecka,

klasa do której uczęszcza dziecko,

opłata za jaki miesiąc

Informujemy, że ostateczny termin wpłaty za miesiąc MAJ upływa 26 KWIETNIA 2014 .

W przypadku braku opłaty w w/w terminie, nie będzie możliwości korzystania dziecka z posiłków. Wpłaty przesłane po terminie będą odsyłane na konto osoby wpłacającej.

Ważne !!! Przypominamy, że w związku z egzaminami maturalnymi dni 05 i 06 maja są wolne od zajęć lekcyjnych. Obiady dla osób chętnych będą wydawane.

Abonament za cały miesiąc wynosi 90,00 zł,  bez 05 i 06 maja 81.00zł

abonament za obiady w internacie – kwiecień 2014

Informujemy, że istnieje możliwość korzystania z obiadów w stołówce Internatu OSM przez uczniów klas I – VI.

Osoby zainteresowane wykupem obiadu zobowiązane są do wpłaty kwoty miesięcznego abonamentu obiadu na konto szkoły numer:

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

imię i nazwisko dziecka,

klasa do której uczęszcza dziecko,

opłata za jaki miesiąc

Informujemy, że ostateczny termin wpłaty za miesiąc KWIECIEŃ upływa 26 MARCA 2014 .

W przypadku braku opłaty w w/w terminie, nie będzie możliwości korzystania dziecka z posiłków. Wpłaty przesłane po terminie będą odsyłane na konto osoby wpłacającej.

Abonament za miesiąc KWIECIEŃ 2014 wynosi 81,00 zł.