Abonament miesięczny za obiady w bistro FERMATA – kwiecień 2014

Osoby zainteresowane wykupem obiadu w szkolnym Bistro  proszone są o wpłatę kwoty miesięcznego abonamentu  na konto ajenta Communicatus4 o numerze: 68 1160 2202 0000 0002 2613 5098

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane: imię i nazwisko dziecka, informacja jaki rodzaj abonamentu ( S czy L) i/lub informacja o doładowaniu karty PrePaid

Prosimy opiekunów i rodziców o dokonywanie wpłat możliwie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego. Stawka dzienna abonamentowa w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 5,50zł za wersję S i 9,50zł za wersję L. Przypominamy również iż minimalna kwota doładowania karty wynosi 20,00 zł.

Abonament za miesiąc kwiecień  wynosi: wersja S 99,00; wersja L 171,00  zł.

abonament za obiady w internacie – kwiecień 2014

Informujemy, że istnieje możliwość korzystania z obiadów w stołówce Internatu OSM przez uczniów klas I – VI.

Osoby zainteresowane wykupem obiadu zobowiązane są do wpłaty kwoty miesięcznego abonamentu obiadu na konto szkoły numer:

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

imię i nazwisko dziecka,

klasa do której uczęszcza dziecko,

opłata za jaki miesiąc

Informujemy, że ostateczny termin wpłaty za miesiąc KWIECIEŃ upływa 26 MARCA 2014 .

W przypadku braku opłaty w w/w terminie, nie będzie możliwości korzystania dziecka z posiłków. Wpłaty przesłane po terminie będą odsyłane na konto osoby wpłacającej.

Abonament za miesiąc KWIECIEŃ 2014 wynosi 81,00 zł.

ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA OBIADY W BISTRO FERMATA – MARZEC 2014

Osoby zainteresowane wykupem obiadu w szkolnym Bistro proszone są o wpłatę kwoty miesięcznego abonamentu na konto ajenta Communicatus4 o numerze:

68 1160 2202 0000 0002 2613 5098

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

1. imię i nazwisko dziecka,

2. informacja jaki rodzaj abonamentu ( S czy L) i/lub informacja o doładowaniu karty PrePaid

Prosimy opiekunów i rodziców o dokonywanie wpłat możliwie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.

Stawka dzienna abonamentowa w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 5,50zł za wersję S i 9,50zł za wersję L.

Przypominamy również iż minimalna kwota doładowania karty wynosi 20,00 zł.

Abonament za miesiąc marzec wynosi: wersja S 115,5 ,00; wersja L 199,50 zł.

Abonament miesięczny w bistro Fermata – luty 2014

Osoby zainteresowane wykupem obiadu w szkolnym Bistro proszone są o wpłatę kwoty miesięcznego abonamentu na konto ajenta Communicatus4 o numerze:

 68 1160 2202 0000 0002 2613 5098

 Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

1. imię i nazwisko dziecka,

2. informacja jaki rodzaj abonamentu ( S czy L) i/lub informacja o doładowaniu karty PrePaid

 Prosimy opiekunów i rodziców o dokonywanie wpłat możliwie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.

 Stawka dzienna abonamentowa w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 5,50zł za wersję S i 9,50zł za wersję L.

 Przypominamy również iż minimalna kwota doładowania karty wynosi 20,00 zł.

 Abonament za miesiąc Styczeń wynosi: wersja S 110,00; wersja L 190,00 zł.

 

ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA OBIADY W BISTRO FERMATA

 Grudzień 2013

Osoby zainteresowane wykupem obiadu w szkolnym Bistro  proszone są o wpłatę kwoty miesięcznego abonamentu  na konto  ajenta Communicatus4 o numerze:

68 1160 2202 0000 0002 2613 5098

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

1. imię i nazwisko dziecka,

2. informacja jaki rodzaj abonamentu ( S czy L) i/lub informacja o doładowaniu karty PrePaid

Prosimy opiekunów i rodziców o dokonywanie wpłat możliwie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.

Stawka dzienna abonamentowa w roku szk. 2013/14 wynosi 5,50 za wersję S i 9,50 za wersję L.

Przypominamy również iż minimalna kwota doładowania karty wynosi 20,00 zł.

Abonament za miesiąc Grudzień  wynosi: wersja S 82,5; wersja L 142,50  zł.

Abonament miesięczny za obiady w bistro FERMATA – listopad 2013

Osoby zainteresowane wykupem obiadu w szkolnym Bistro proszone są o wpłatę kwoty miesięcznego abonamentu na konto ajenta Communicatus4 o numerze:

68 1160 2202 0000 0002 2613 5098

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

  • imię i nazwisko dziecka,
  •  informacja jaki rodzaj abonamentu (S czy L) i/lub informacja o doładowaniu karty PrePaid

 Prosimy opiekunów i rodziców o dokonywanie wpłat możliwie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.

Stawka dzienna abonamentowa w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 5,50zł za wersję S i 9,50zł za wersję L.

Przypominamy również iż minimalna kwota doładowania karty wynosi 20,00 zł.

 Abonament za miesiąc LISTOPAD wynosi: wersja S 104,5; wersja L 180,50 zł.