Jubileusz 70-lecia Szkoły Muzycznej w Gdańsku.

MATURA