PODRĘCZNIKI

Lista podręczników dla szkoły I stopnia na rok szkolny 2014/2015

klasa I a i I b 

Klasy objęte są programem rządowym w związku z tym podręczniki do kształcenia zintegrowanego oraz j. angielskiego zamawia szkoła i ona pozostaje ich właścicielem.

Rytmika i kształcenie słuchu 

A. Wacławczyk „Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci. Klasa 1” 

klasa II 

„Elementarz XXI wieku”, wydawnictwo Nowa Era

Język angielski

 „Footprints 2” wyd. LONGMAN

Rytmika i kształcenie słuchu 

A. Wacławczyk „Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci. Klasa 2”

Klasa IIIa/b 

„Kolorowa klasa” A. Mitoraj – Hebel, K. Sirak – Stopińska, ćwiczenia Marta Jarząbek, wydawnictwo Operon

 Język angielski 

„Footprins 3” wydawnictwo LONGMAN

Rytmika i kształcenie słuchu

 A. Wacławczyk „Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci. Klasa 2”- kontynuacja w grupie p. B. Prasowskiej – Zeidler

A. Wacławczyk „Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci. Klasa 3 – grupa p. M. Przygockiej

Klasa IVa/b 

UWAGA! Wszystkie podręczniki do klasy IV muszą być zgodnie z Nową Podstawą Programową!

 

Przedmiot

Autor, tytuł podręcznika

Język polski

 

„Słowa z uśmiechem” – podręcznik ze słowniczkiem do kształcenia literacko-kulturowego oraz dwie części podręcznika „Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografii” WSiP

 

Przyroda

E. Gromek, E. Kłos „Przyrodo witaj”  WSiP,  podręcznik + zeszyt ćwiczeń

 

 

Historia

W. Kalwat, M. Lis „Klucz do historii”,  WSiP,  podręcznik + zeszyt ćwiczeń

 

 

Matematyka

M.Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, „Matematyka 4”(nr dopuszczenia MEN 340/1/2011), GWO. Podręcznik + 3 zeszyty ćwiczeń- liczby naturalne, figury geometryczne,ułamki.

 

Plastyka

A. Przybyszewska-Pietrasiak „Plastyka – ciekawi świata. Podręcznik – szkoła podstawowa IV-VI” Operon 2012, Piotr Florianowicz  „Zeszyt ćwiczeń 4-6 plastyka” Operon 2012

 

J. angielski

Nauczyciele dobiorą podręczniki we wrześniu, po rozpoznaniu poziomu grup

 

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe,seria CIEKAWI ŚWIATA, Jarosław Duljan, wyd. Operon

 

 

Klasa Va/b 

UWAGA! Wszystkie podręczniki do klasy V muszą być zgodnie z Nową Podstawą Programową!

 

Przedmiot

Autor i tytuł podręcznika

Język polski

„Słowa z uśmiechem” – podręcznik ze słowniczkiem do kształcenia literacko-kulturowego oraz dwie części podręcznika „Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografii” WSiP

 

Matematyka

„Matematyka 5” podręcznik, nowa wersja oraz 3 zeszyty ćwiczeń (liczby całkowite i ułamki cz.1 i 2 oraz geometria).

Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, M. Karpiński

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Historia

 „Klucz do historii!”  podręcznik + zeszyt ćwiczeń

 

Przyroda

E. Gromek, E. Kłos – „Przyrodo witaj” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń), WSiP oraz atlas (może być starsze wydanie)

 

Plastyka

 

Technika

KontynuacjaA. Przybyszewska-Pietrasiak „Plastyka – ciekawi świata. Podręcznik – szkoła podstawowa IV-VI”, Piotr Florianowicz  „Zeszyt ćwiczeń 4-6 plastyka” Operon

 

Maria Łabecka, Lech Łabecki, „Jak to działa?” podręcznik dla klas 4-6, wydawnictwo Nowa Era

 

J. angielski

 

Nauczyciel dobierze podręczniki we wrześniu, po rozpoznaniu poziomu grupy

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe, seria CIEKAWI ŚWIATA, Jarosław Duljan, wyd. Operon

 Klasa VIa i b 

UWAGA! Wszystkie podręczniki do klasy VI muszą być zgodnie z Nową Podstawą Programową!

 

Przedmiot

Autor i tytuł podręcznika

Język polski

H. Dobrowolska, M. Dobrowolska „Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego” kl. VI + zeszyt ćwiczeń

 

Przyroda

WSIP „Przyrodo, witaj” E.Gromek, E.Kłos, podręcznik + zeszyt ćwiczeń

 

Matematyka

Matematyka 6” podręcznik  oraz 3 zeszyty ćwiczeń.  M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P.Zarzycki, M.Karpiński

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Historia

„Klucz do historii!” WSiP

 

Plastyka

 

Technika

Kontynuacja – A. Przybyszewska-Pietrasiak „Plastyka – ciekawi świata. Podręcznik – szkoła podstawowa IV-VI”, Piotr Florianowicz  „Zeszyt ćwiczeń 4-6 plastyka” Operon

  Kontynuacja –

Maria Łabecka, Lech Łabecki, „Jak to działa?” podręcznik dla klas 4-6, wydawnictwo Nowa Era

 

J. angielski

Nauczyciel dobierze podręczniki we wrześniu, po rozpoznaniu poziomu grupy

 

Informatyka

Zajęcia komputerowe, seria CIEKAWI ŚWIATA, Jarosław Duljan, wyd. Operon

 

 Gimnazjum

 Klasa VII Wszystkie podręczniki muszą być oznaczone jako zgodne z nową podstawą programową! 

Przedmiot

Autor i tytuł podręcznika

Język polski

Świat w słowach i obrazach – Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do kształcenia literacko-kulturowego dla klasy 1. gimnazjum, autorstwa Witolda Bobińskiego oraz Gramatyka i stylistyka; Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do kształcenia językowego dla klasy 1 gimnazjum autorstwa Zofii Czarnieckiej-Rodzik ( z czarną literą g i cyfrą 1 na okładce), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Matematyka

Matematyka 1” – podręcznik dla pierwszej klasy gimnazjum, praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej,  wydanie 2009 i nowsze, nr dopuszczenia 168/1/2009; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Historia

„Śladami przeszłości”, pod red. S. Roszaka, Podręcznik do historii do klasy I gimnazjum.

Fizyka

R. Grzybowski, Fizyka – ( tylko podręcznik) Gimnazjum  – 1, Wydawnictwo Operon, zgodny z nową podstawą programową

 

Biologia

M. Jefimow „Puls życia” cz.1 (podręcznik +zeszyt ćwiczeń)- zgodny z nową podstawą programową , Nowa Era

 

Geografia

Planeta Nowa R. Malarz, podręcznik zgodny z nową podstawą programową + zeszyt ćwiczeń+ atlas geograficzny Nowa Era

 

Informatyka

Marek Kołodziej, Informatyka cz. 1 i 2,  wyd. OPERON 2009 i nowsze

 

Plastyka

Stanisław K. Stopczyk, „Bliżej sztuki”, WSiP

 

Język angielski

Nauczyciele dobiorą podręczniki we wrześniu, po rozpoznaniu poziomu grup

 

Język niemiecki

Podręcznik zostanie podany we wrześniu

Chemia

1 Chemia Nowej Ery” – podręcznik dla gimnazjum  do nowej podstawy programowej , J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, wyd. Nowa Era, 2009.  „Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum Chemia Nowej Ery”-   1, D. Babczonek- Wróbel, T. Kulawik, M. Litwin.

 

Wiedza o społeczeństwie

E. Dobrzycka, K. Makara, „Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla gimnazjum, cz. 1” Operon

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa. Pierwsza pomoc. Podręcznik dla gimnazjum. Autor: Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak-Kowal, Zbigniew Smutek, Operon

 

 Klasa VIII

Wszystkie podręczniki muszą być oznaczone jako zgodne z nową podstawą programową! 

Przedmiot

Autor i tytuł podręcznika

J. polski

Świat w słowach i obrazach – Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do kształcenia literacko-kulturowego dla klasy 2. gimnazjum, autorstwa Witolda Bobińskiego oraz Podręcznik i zeszyt ćwiczeń Gramatyka i stylistyka dla klasy 2 gimnazjum autorstwa Zofii Czarnieckiej-Rodzik, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 

Matematyka

„Matematyka 2” – podręcznik dla drugiej klasy gimnazjum Wydanie 2010 lub nowsze, Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Historia

Śladami przeszłości, Podręcznik do historii do klasy II gimnazjum, , pod red. S. Roszaka, Wydawnictwo „Nowa Era”

J. niemiecki

„Podręcznik zostanie podany we wrześniu

Geografia

Nowa Era, Planeta Nowa” D. Szczypiński
podręcznik + zeszyt ćwiczeń + atlas geograficzny

 

Biologia

M. Jefimow „Puls życia” cz.2 (podręcznik +zeszyt ćwiczeń), Nowa Era,. Nauczyciel prosi o zachowanie podręcznika z klasy VII

 

Fizyka

R. Grzybowski, Fizyka – ( tylko podręcznik) gimnazjum  2, Wydawnictwo Operon,  nauczyciel prosi o niepozbywanie się części 1 podręcznika.

 

Chemia

Kontynuacja –  „1 Chemia Nowej Ery” –  podręcznik dla gimnazjum , J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, wyd. Nowa Era.

„2 Chemia Nowej Ery” –  podręcznik dla gimnazjum , J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, wyd. Nowa Era. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum Chemia Nowej Ery”-  2 – Babczonek-Wróbel, T.Kulawik, M. Litwin.

 

J. angielski

Podręcznik zostanie podany we wrześniu

Wiedza o społeczeństwie

I Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara, Wiedza o społeczeństwie 2, Wyd. OPERON

 

Informatyka

Marek Kołodziej, Informatyka cz. 1 i 2,  wyd. OPERON 2009 i nowsze

 

 Klasa IX

Wszystkie podręczniki muszą być oznaczone jako zgodne z nową podstawą programową!  

 

Przedmiot

Autor i tytuł podręcznika

Język polski

 

Świat w słowach i obrazach – Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do kształcenia literacko-kulturowego dla klasy 3. gimnazjum, oraz Podręcznik i zeszyt ćwiczeń Gramatyka i stylistyka dla klasy 3 gimnazjum, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne .

Matematyka

„Matematyka 3” – podręcznik dla  trzeciej klasy gimnazjum – nowa wersja, Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,  czerwiec 2011 lub nowsze!

J. angielski

Podręcznik zostanie podany we wrześniu

J. niemiecki

Nauczyciele dobiorą podręczniki we wrześniu

Biologia

M. Jefimow „Puls życia” cz.3 (podręcznik +zeszyt ćwiczeń), Nowa Era. Nauczyciel prosi o zachowanie podręcznika z klasy VIII.

 

Historia

„Śladami przeszłości”; autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Wydawnictwo „Nowa Era”

 

Fizyka

R. Grzybowski, Fizyka – ( tylko podręcznik) Gimnazjum  -3, Wydawnictwo Operon,  nauczyciel prosi o niepozbywanie się części 2 podręcznika.

 

Chemia

Kontynuacja –  „2 Chemia Nowej Ery” –  podręcznik dla gimnazjum , J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, wyd. Nowa Era.

„3 Chemia Nowej Ery” –  podręcznik dla gimnazjum , J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, wyd. Nowa Era. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum Chemia Nowej Ery”-  3 – Babczonek-Wróbel, T.Kulawik, M. Litwin

 

Geografia

Planeta Nowa M.Szubert
podręcznik + zeszyt ćwiczeń + atlas geograficzny, zgodny z Nową Podstawą Programową, Nowa Era

 

 Liceum

 UWAGA: Wszystkie podręczniki muszą być oznaczone jako zgodne z nową podstawą programową!

 Klasa X 

Przedmiot

Autor i tytuł podręcznika

Język polski

Język polski. Ponad slowami. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1. Podręcznik -Część 1 i 2 – szkoła ponadgimnazjalna. Malgorzata Chmiel i Eliza Kostrzewa.

Matematyka

„Matematyka 1 – Zbiór zadań dla liceum i technikum. Klasa 1, zakres podstawowy” M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, wydanie 2012, oficyna edukacyjna K. Pazdro. Nieobowiazkowo można kupić podręcznik „Matematyka 1. Podręcznik dla liceum i technikum” M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, wydanie 2012, oficyna edukacyjna K. Pazdro.

 

J. niemiecki

Nauczyciele dobiorą podręczniki we wrześniu, po rozpoznaniu poziomu grup

 

J. angielski

Nauczyciele dobiorą podręczniki we wrześniu, po rozpoznaniu poziomu grup

 

Geografia

„Oblicza geografii, zakres podstawowy dla szkół ponadginazjalnych”, R. Uliszak, K. Widermann + atlas geograficzny

 

Biologia

„Biologia na czasie” E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, zakres podstawowy, podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych + karty pracy

 

Fizyka

Odkryć fizykę, Marcin Braun,Weronika  Śliwa
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy – Nowa Era

 

Chemia

„To jest chemia” podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, Nowa Era

 

Historia

Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow „Poznać przeszłość – wiek XX” – poziom podstawowy,  Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczości

 „Podstawy przedsiębiorczości”Jarosław Korba, Zbigniew Smutek; wyd. OPERON

 

Wiedza o społeczeństwie

 

Z. Smutek, J. Maleska „Wiedza o społeczeństwie” – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Operon

Informatyka

Informatyka to podstawa. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Autorzy: Ewa GurbielGrażyna Hardt-OlejniczakEwa KołczykHelena KrupickaMaciej M. Sysło; wyd. WSiP

 

 W związku z rozszerzeniami wybranych przedmiotów w klasach XI i XII podręczniki dla tych klas zostaną uczniom podane po rozpoczęciu roku szkolnego.