Informacja o programach dyplomowych

Prosimy wszystkich uczniów klas dyplomowych o przesłanie na adres mailowy sekretariatu szkoły (sekretariat@osm.gdansk.pl)  swoich programów egzaminu dyplomowego. W informacji o dyplomie powinna znaleźć się:

data dyplomu, imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko nauczyciela instrumentu, imię i nazwisko pianisty – akompaniatora, program dyplomowy (w kolejności grania).

Termin nadsyłania programów upływa 26  marca 2018 r.