Wymagania na egzamin dyplomowy z historii muzyki

 1. Ogólna charakterystyka średniowiecza
 2. Monodia w muzyce średniowiecza
 3. Wielogłosowość w muzyce średniowiecza
 4. Polskie średniowiecze

————————————————————————————————————————————

 1. Ogólna charakterystyka renesansu
 2. Renesansowe szkoły kompozytorskie (przedstawiciele, styl, techniki, formy)
 3. Reformacja i jej wpływ na muzykę
 4. Złoty wiek kultury polskiej

————————————————————————————————————————————–

 1. Ogólna charakterystyka baroku
 2. Opera w baroku
 3. Kantata w baroku
 4. Pasja w baroku
 5. Msza w baroku
 6. Oratorium w baroku
 7. Małe formy instrumentalne w baroku (figuracyjne, polifoniczne, ostinatowe)
 8. Koncert w baroku
 9. Sonata w baroku
 10. Suita w baroku
 11. Życie i twórczość J. S. Bacha
 12. Życie i twórczość J. F. Haendla
 13. Twórczość A. Corelliego i A. Vivaldiego
 14. Muzyka polskiego baroku – twórczość najwybitniejszych kompozytorów (Zieleński, Jarzębski, Pękiel, Gorczycki)

————————————————————————————————————————————–

 1. Ogólna charakterystyka klasycyzmu
 2. Twórczość Haydna (z uwzględnieniem faktów biograficznych)
 3. Twórczość W.A. Mozarta (z uwzględnieniem faktów biograficznych)
 4. Życie i twórczość Beethovena
 5. Rozwój symfonii klasycznej
 6. Koncert klasyczny
 7. Rozwój sonaty od baroku do romantyzmu
 8. Opera w muzyce XVIII w.

————————————————————————————————————————————–

 1. Ogólna charakterystyka muzyki XIX w.
 2. Pieśń w XIX w.
 3. Symfonia XIX w. – nurty i przedstawiciele
 4. Poemat symfoniczny, uwertura koncertowa, suita orkiestrowa w XIX w.
 5. Miniatura instrumentalna w XIX w
 6. Muzyka kameralna w XIX w.
 7. Opera w XIX w. – nurty, ośrodki, przedstawiciele
 8. Dramat muzyczny R. Wagnera
 9. Koncert i formy koncertujące w XIX w.
 10. Twórczość F. Chopina (z uwzględnieniem faktów biograficznych)
 11. Twórczość S. Moniuszki
 12. Twórczość następujących kompozytorów: F. Schubert, N. Paganini, F. Mendelssohn-Bartholdy, R. Schumann, H. Berlioz, F. Liszt, J. Brahms, G. Verdi, R. Wagner, B. Smetana, A. Dvořak, M. Musorgski,P. Czajkowski, E. Grieg, J. Sibelius, A. Skriabin, G. Mahler,
 13. Szkoły narodowe w XIX w – przedstawiciele i najwybitniejsze dzieła

————————————————————————————————————————————–

 1. Twórczość K. Szymanowskiego na tle jego epoki
 2. Twórczość O. Messiaena
 3. Twórczość K. Pendereckiego
 4. Twórczość W. Lutosławskiego
 5. Twórczość M. Góreckiego
 6. Ekspresjonizm w muzyce XX w. (Szkoła wiedeńska i Skriabin)
 7. Neoklasycyzm i archaizacja w XX w. (Strawiński, Prokofiew, i inni
 8. Witalizm (założenia i twórczość najważniejszych przedstawicieli, szczególnie B. Bartoka)
 9. Aleatoryzm (założenia, odmiany, twórczość przedstawicieli, Cage, Lutosławski)
 10. Dodekafonia i punktualizm, szkoła wiedeńska
 11. Muzyka po 1945 r (nurty, techniki kompozytorskie, grupa darmstadtska)
 12. Impresjonizm – twórczość C. Debussyego i M. Ravela