KONTAKT

Adres szkoły:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego ul. Gnilna 3, 80-847 Gdańsk WWW: http://www.osm.gdansk.pl e-mail: sekretariat@osm.gdansk.plbudynek szkoły

Telefony:

Dyrektor mgr Katarzyna Poznańska 58-301-12-72
Sekretariat Justyna Jakubiak, Agnieszka Dobrosz 58-301-12-72
Kierownik gospodarczy mgr Aleksandra Balcerowska-Woźniak 58-320-99-50
Kadry mgr Monika Gumienna 58-301-11-31
Główna księgowa mgr Małgorzata Krzyżostaniak 58-320-14-10
Dział finansowy mgr Lucyna Węglarz 58-320-14-11
Ewa Kamrowska 58-320-14-10
Wioletta Dunst 58-301-39-19
Płace Mirosława Knigawka 58-301-11-31
Internat mgr Anna Trumińska 58-301-39-19

Portiernia: 58  301  85  40

Konto szkoły

Narodowy Bank Polski o/Gdańsk 36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

NIP szkoły: 583-21-22414