KONTAKT

Adres szkoły:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego ul. Gnilna 3, 80-847 Gdańsk WWW: http://www.osm.gdansk.pl e-mail: sekretariat@osm.gdansk.pl

budynek szkoły

Telefony

Sekretariat58 301 12 72
Portiernia58 301 85 40
Internat58 301 39 19
Kadry i płace58 301 12 72 w. 11
Kierownik gospodarczy58 301 12 72 w. 12
Księgowość58 301 12 72 w. 13
Finanse58 301 12 72 w. 15
Pokój nauczycielski58 301 12 72 w. 16
Biblioteka58 301 12 72 w. 21
Psycholog szkolny58 301 12 72 w. 22
Świetlica górna58 301 12 72 w. 23
Świetlica dolna58 301 12 72 w. 24

Kadra kierownicza i pracownicy administracyjni

Dyrektormgr Aleksandra Wildea.wilde@osm.gdansk.pl
Dyrektor do spraw muzycznychmgr Bogdan Kwiatekb.kwiatek@osm.gdansk.pl
Dyrektor do spraw ogólnokształcącychdr Ewa Bisewska
SekretariatJustyna Jakubiak,
Agnieszka Dobrosz
sekretariat@osm.gdansk.pl
8.30 – 14.30
Kierownik gospodarczymgr Aleksandra Balcerowska-Woźniaka.balcerowska@osm.gdansk.pl
Kadrymgr Monika Gumiennam.gumienna@osm.gdansk.pl
Główna księgowamgr Małgorzata Krzyżostaniak
Dział finansowymgr Lucyna Węglarzl.weglarz@osm.gdansk.pl
Dział finansowyEwa Kamrowskae.kamrowska@osm.gdansk.pl
Dział finansowy internatumgr Wioletta Dunst58 301 39 19
PłaceMirosława Knigawkam.knigawka@osm.gdansk.pl
Kierownik internatumgr Anna Trumińskaa.truminska@osm.gdansk.pl
58 301 39 19

Samorząd uczniowski – samorzad.uczniowski@osm.gdansk.pl

Konto szkoły

Narodowy Bank Polski o/Gdańsk 36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

NIP szkoły: 583-21-22-414

Skrzynka podawcza ePUAP:/OSM_GDANSK_0314/skrytka

Internat

Internat Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
F. Nowowiejskiego w Gdańsku
Gnilna 3, 80–847 Gdańsk
tel. 58 301 39 19

e-mail: internat.osmgdansk@gmail.com
            wychowawcy.internat@wp.pl