KONTAKT

Adres szkoły:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego ul. Gnilna 3, 80-847 Gdańsk WWW: http://www.osm.gdansk.pl e-mail: sekretariat@osm.gdansk.plbudynek szkoły

Telefony: W związku z pracami remontowymi sekretariat, dyrekcja i administracja szkoły znajdują się w biurze w budynku internatu, wejście od ulicy Łagiewniki.
Telefon do sekretariatu to 58 301 39 19.

Dyrektormgr Aleksandra Wilde
Dyrektor do spraw muzycznychmgr Bogdan Kwiatek
Dyrektor do spraw ogólnokształcącychdr Ewa Bisewska
SekretariatJustyna Jakubiak, Agnieszka Dobrosz
Kierownik gospodarczymgr Aleksandra Balcerowska-Woźniak
Kadrymgr Monika Gumienna
Główna księgowamgr Małgorzata Krzyżostaniak
Dział finansowymgr Lucyna Węglarz
Ewa Kamrowska
mgr Wioletta Dunst58-301-39-19
PłaceMirosława Knigawka
Internatmgr Anna Trumińska58-301-39-19

Portiernia: 58  301  85  40

Konto szkoły

Narodowy Bank Polski o/Gdańsk 36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

NIP szkoły: 583-21-22-414

OPŁATA ZA WYSTAWIENIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ LUB ŚWIADECTWA

Opłatę za wystawienie duplikatu w wysokości:

          – legitymacja szkolna (9zł.)

          – świadectwo szkolne (26zł.)

należy wpłacić na konto : OSM I i II st. w Gdańsku 54 1010 1140 0109 5322 3100 0000

W treści przelewu podać imię i nazwisko osoby dla  której będzie wystawiony duplikat.

Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.