Orkiestra Smyczkowa I stopnia

Zespół Instrumentalny OSM I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku to zespół, w którego skład wchodzą uczniowie klas VI, VII i VIII grający na instrumentach smyczkowych. Od 1998 roku zespołem kieruje Teresa Pabjańczyk. Przez wszystkie te lata udało jej się przygotować i poprowadzić około 100 koncertów, na program których składały się utwory przeznaczone na orkiestrę smyczkową z kanonu repertuaru klasycznego oraz najróżniejsze aranżacje znanych utworów wywodzących się z muzyki rozrywkowej. Zespół miał okazję wielokrotnie wykonywać utwory m.in.: A. Corellego, A. Vivaldiego, A. Marcellego, J.S. Bacha, J.Ch. Bacha, O. Riedinga, G.F. Haendla, G.G. Gorczyckiego, J. Haydna, W.A. Mozarta, R. Twardowskiego, K. Kurpińskiego, C. Saint-Saënsa, E. Griega, P. Czajkowskiego, A. Dvoraka, B. Bartoka. Większość wykonywanych utworów to koncerty solowe na skrzypce, trąbkę, obój, fagot, altówkę, wiolonczelę lub fortepian, z towarzyszeniem orkiestry. Należy podkreślić, że solistami przede wszystkim są uczniowie należący do zespołu. Zespół Instrumentalny miał okazję towarzyszyć śpiewakom oraz chórom (Chór Dziecięcy Canzonetta, Gdański Chór Nauczycielski), wykonując fragmenty dzieł oratoryjno-kantatowych, fragmenty oper lub opracowania różnych utworów na głos lub chór i orkiestrę smyczkową.

Zespół Instrumentalny, poza szkołą, występował w Filharmonii Bałtyckiej, w Teatrze Wybrzeże, w Ratuszu Staromiejskim i Ratuszu Głównym Miasta Gdańsk, w Muzeum Morskim, w Dworze Artusa, w Pałacu Opatów, na Politechnice Gdańskiej, Akademii Muzycznej w Gdańsku i na Uniwersytecie Gdańskim. Zespół prowadzi działalność koncertową prezentując swój artyzm w ośrodkach kultury, szkołach, kościołach i na scenach plenerowych, oraz działalność charytatywną występując w Domach Opieki Społecznej i Hospicjach na terenie całego Trójmiasta. Zespół, z uwagi na swoje umiejętności wielokrotnie miał okazję uczestniczyć w Europejskich Spotkaniach Młodych Muzyków „Eurounionorchestries” im. Władysława Balickiego, odbywających się w okresie letnim w Świeradowie Zdroju.

Skład Zespołu Instrumentalnego każdego roku szkolnego zmienia się z uwagi na rotację wynikającą z przechodzenia uczniów do wyższych klas. Głównym założeniem pracy zespołu jest wykształcenie u młodych uczniów umiejętności muzykowania zespołowego, wzajemnego szacunku, dyscypliny, umiejętności zachowania się na scenie, współodpowiedzialności za ostateczny efekt pracy jakim jest realizacja dzieła muzycznego podczas koncertu, rozbudzenie szeroko pojętej wrażliwości muzycznej i odczuwania radości z odniesionego sukcesu.