AKTUALNOŚCI RADY RODZICÓW


2019-09-30

Rada Rodziców w dniu 2019-09-26 podjęła decyzję o utrzymaniu obniżonej składki na Radę Rodziców w rok szkolny 2019/2020.
Składka jest dobrowolna i jej rekomendowana wysokość wynosi:
– 20 PLN/m-c czyli 200 PLN/rok lub
– 25 PLN/m-c czyli 250 PLN/rok w przypadku więcej niż jednego dziecka uczącego się w OSM.
Prosimy Szanownych Rodziców o indywidualną decyzję czy, w jakiej wysokości, w jakim terminie zecydują się na wpłatę na Radę Rodziców.

Składkę można wpłacać w świetlicy (sala nr 54 na I piętrze) lub na rachunek bankowy nr:

91 1160 2202 0000 0000 5262 7874.

Dane adresowe:

Rada Rodziow przy OSM I i II st. im.F.Nowowiejskiego w Gdansku
Gnilna 3
80-847 Gdańsk
NIP 583-27-27-011


RR | Nowa lista kontaktowa RR 2018/2020
2019-10-09

Szanowni Państwo,
Ta wiadomość jest skierowana do wszystkich Rodziców którzy chcą być lub byli w kontakcie z Radą Rodziców przy OSM w Gdańsku.

W związku ze zmianami wprowadzonymi na drodze ustawy zwanej potocznie RODO pojawiała się konieczność przeorganizowania bazy danych osobowych administrowanych przez Radę Rodziców.

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać w dalszym ciągu informacje od Rady Rodziców proszę o wyrażenie takiej woli na piśmie (email na adres: RRPrzyOSM@gmail.com ) a także wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora danych, Radę Rodziców przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku w celu realizacji jej działań ustawowych i statutowych.

Oświadczenie takie oznacz jednocześnie iż zapoznaliście się Państwo z treścią klauzuli informacyjnej o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania lub usuwania.

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTOREJ TE DANE DOTYCZĄ
Uprzejmie informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydium Rady Rodziców przy Ogólnokształcące Szkole Muzycznej I i ll st. Im. F. Nowowiejskiego Gdańsku zwane dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) Osobą do kontaktów w zakresie ochrony danych osobowych u Administratora jest Przewodniczący Rady Rodziców,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Rady Rodziców przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej l i ll st. Im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku i nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem członków Rady Rodziców przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej st. Im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku,

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest działalność ustawowa Rady Rodziców przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej l i ll st. Im.F. Nowowiejskiego w Gdańsku i uchwały tejże Rady Rodziców,

5) Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku

W przeciwnym razie Państwa dane zostaną usunięte z bazy danych i listy wysyłkowej. Nie wynika to ze złej woli, braku chęci kontaktu czy innych powodów ale z tej przyczyny, że przyszło nam żyć w bardzo ciekawych czasach.

Z poważaniem,

Artur Grybek
Przewodniczący Rady Rodziców
przy OSM w Gdańsku