Zespoły

Chór dziecięcy OSM I stopnia pod kierunkiem Teresy Pabjańczyk

Chór dziecięcy OSM I stopnia prowadzony jest przez p. Teresę Pabjańczyk od roku 2005. Dyrygentka, obejmując opieką dydaktyczną i artystyczną uczniów klas IV, V i VI wprowadza ich w świat muzykowania zespołowego. Dzieci mają możliwość rozwijania słuchu i wrażliwości muzycznej poprzez pracę nad odpowiednio dobranym i zróżnicowanym repertuarem.

W kwietniu 2006 roku, na VII Kartuskich Spotkaniach Chórów Szkół Muzycznych Regionu Pomorskiego Chór dziecięcy OSM I stopnia kierowany przez p. Teresę Pabjańczyk zajął III miejsce, a w czerwcu śpiewał z dużym powodzeniem na koncercie dyplomowym na wydziale Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Dzieci z chóru „Canzonetta”, przygotowywane przez p. Teresą Pabjańczyk, mają okazję aktywnie uczestniczyć w wielkich wydarzeniach muzycznych Trójmiasta, m.in. występowały w sali koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej podczas wykonania VIII Symfonia – „Symfonia tysiąca” Gustava Mahlera (2011 r.), Pasji według św. Mateusza Jana Sebastiana Bacha, wystawieniach słynnych oper w Operze Bałtyckiej (Cyganerii i Toski G. Pucciniego,  Carmen G. Bizeta). Sukces dzieci nie byłby możliwy bez pomocy i zaangażowania rodziców naszych chórzystów, za które obie dyrygentki chóru – p. Teresa Pabjańczyk i p. Marta Brozdowska są bardzo wdzięczne.

Orkiestra smyczkowa OSM I i II stopnia pod kierunkiem Teresy Pabjańczyk

Teresa Pabjańczyk pracuje z orkiestrą smyczkową OSM I i II st. od roku 1998.

W skład zespołu wchodzą uczniowie klasy VI, VII i VIII. Orkiestra uświetnia swoimi występami uroczystości szkolne, ale także aktywnie współpracuje ze środowiskiem. Wielokrotnie koncertowała z Gdańskim Chórem Nauczycielskim wykonując dzieła wokalno-instrumentalne Completorium Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Offertorium Benedictus sit Deus i Ave Verum W. A. Mozarta, Modlitwę Eugeniusza Głowskiego, Jubilate Deo J. Świdra, Magnificat J. Różyckiego oraz kolędy i pieśni patriotyczne w opracowaniach różnych kompozytorów. W swoim repertuarze posiada także kompozycje z udziałem solistów, również członków orkiestry – Koncert na dwoje skrzypiec i „Wiosnę” Antonia Vivaldiego, Koncert podwójny d-moll Jana Sebastiana Bacha, Koncert na skrzypce d-moll Oskara Riedinga oraz Cavatinę na trąbkę i orkiestrę smyczkową Karola Kurpińskiego.

Dzięki aktywnemu muzykowaniu i zróżnicowanemu repertuarowi koncertowemu, młodzież ma możliwość sprawdzenia, wykorzystania i rozwinięcia swoich umiejętności wykonawczych, a także poszerzenia wiedzy na temat różnorodności stylów muzycznych.

Orkiestra smyczkowa OSM I i II

Orkiestra Smyczkowa OSM I i II stopnia wraz z dyrygentką Teresą Pabjańczyk podczas próby na Międzynarodowym Festiwalu Młodych Muzyków w Świeradowie Zdroju, w sierpniu 2006 roku.

Chór mieszany „Cantilena” OSM II st. – dyr. Anna Wilczewska

Chór „Cantilena” z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, poprzez swoją działalność koncertową i udział w wielu imprezach kulturalnych przyczynia się do promocji szkoły, miasta Gdańska, a także Polski na arenie międzynarodowej. Został laureatem prestiżowych nagród na Międzynarodowych Festiwalach Chóralnych, m.in.: na Międzynarodowym Festiwalu „Canto sul Garda” w Riva del Garda we Włoszech oraz na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Ołomuńcu w Czechach. Chór uczestniczył w koncertach zagranicznych, m.in. w Hamburgu, Lubece, Wiedniu, Lwowie, Odessie i na Krymie. Czynnie współpracuje z orkiestrami gdańskimi wykonując kompozycje wokalno-instrumentalne. Swoją działalnością artystyczną przyczyniał się do promocji twórczości kompozytorów polskich, w tym także gdańskich — profesora AM w Gdańsku Eugeniusza Głowskiego oraz Krzysztofa Zimmermanna. Dzięki swojej aktywnej działalności artystycznej na stałe wpisał się w życie kulturalne Pomorza. Od początku istnienia, przez wiele lat zespół działał jako chór żeński, jednak we wrześniu 2013 roku został przekształcony w chór mieszany, a jego dyrygentem została Anna Wilczewska. W maju 2014 roku otrzymał Srebrny Dyplom na X Międzynarodowym Festiwalu „Mundus Cantat” w Sopocie. W styczniu 2015 otrzymał Złoty Medal na X Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie a Anna Wilczewska otrzymała nagrodę specjalną dla najlepszego dyrygenta festiwalu.

DYRYGENTKA CHÓRU – ANNA WILCZEWSKA, ur. 3.12.1984 r. w Kościerzynie. Od 2008 roku jest pracownikiem Akademii Muzycznej w Gdańsku, w 2013 roku otrzymała stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie dyrygentura. W 2013 roku rozpoczęła prace w Ogólnokształcącym Szkole Muzycznej II st. w Gdańsku im. Feliksa Nowowiejskiego gdzie została dyrygentem Chóru mieszanego „Cantilena” oraz chóru dziecięcego klas V-VI. Założycielka i dyrektor artystyczny Chóru Kameralnego „441 Hz”.

Absolwentka Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku w klasie dyrygentury prof. dr hab. Waldemara Górskiego. Odbyła studia w ramach programu Socrates Erasmus w Conservatoire National Superieur Musique et Danse w Lyon we Francji. Dwukrotna laureatka nagród na Ogólnopolskich Konkursach Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu (2006, 2008), stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007, 2008), nagrodzona Sopocką Muzą dla Młodych Twórców (2011), wyróżniona stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego (2014, 2015) oraz stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska (2014), a także Odznaką Honorową „Zasłużony działacz kultury” (2014).

Wraz z zespołami, które prowadzi zdobyła znaczące nagrody, m.in.: wraz z Chórem Mieszanym Cantilena z OSM II st. w Gdańsku zdobyła Złoty Dyplom oraz Nagrodę dla najlepszego dyrygenta na X Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie (2015) oraz Srebrny Dyplom na X Międzynarodowym Festiwalu „Mundus Cantat” w Sopocie (2014). Ponadto zdobyła Grand Prix oraz nagrodę dla najlepszego dyrygenta XIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej w Barczewie wraz z Chórem Kameralnym „441 Hz” (2014), Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Pasyjnej w Kielnie z Sopockim Chórem Kameralnym „Continuo”(2011), Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze wraz z Chórem Mieszanym Wydziału IV Akademii Muzycznej w Gdańsku (2010).

Posiada w swoim dorobku kilka wydawnictw płytowych m.in.: wydana w 2010 r. płyta Hodie Chiristus Natus Est w wykonaniu Sopockiego Chóru „Continuo”. Najnowszym krążkiem CD jest wydana w 2014 r. płyta zatytułowana „Modern Choral Masterpieces”, zawierająca awangardowe kompozycje chóralne, w wykonaniu Chóru Kameralnego „441 Hz”.

9aW dniach 22.07.2016-2.08.2016 Chór Mieszany „Cantilena” z OSM im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku oraz Chór Kameralny „441 Hz” przygotowane przez Annę Wilczewską, wzięły udział w projekcie wymiany artystycznej z orkiestrą młodzieżową z Niemiec: Landesjugendorchester Bremen, której dyrygentem jest Stefan Geiger.

6Współpraca zaowocowała 4 koncertami, podczas których zostały wykonane Trzy utwory w dawnym stylu H. M. Góreckiego oraz Requiem d-moll W. A. Mozarta:
28 lipca – koncert w kościele Unser Lieben Frauen w Bremie
29 lipca – koncert w siedzibie Kreissparkasse w Osterholz-Scharmbeck
31 lipca – koncert w Katedrze pw św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie
1 sierpnia – koncert finałowy w Centrum św. Jana w Gdańsku

Poniżej parę zdjęć z historii chóru Cantilena – chór żeński pod dyrekcją Waldemara Górskiego:

Chór Cantilena przed dworem Artusa

Podczas występu na Gdańskim Starym Mieście, przed Dworem Artusa

Chór Cantilena w Ołomuńcu

Chór „Cantilena” z dyrygentem Waldemarem Górskim — zdobywcy ZŁOTEGO MEDALU na międzynarodowym konkursie chóralnym w Ołomuńcu (Czechy)

Orkiestra Symfoniczna OSM II stopnia pod kierunkiem Sylwii Anny Janiak

(Od września 2007r. — Sinfonietta Gedanensis — pod kierunkiem Moniki Stefaniak)

 Zespół tworzą uczniowie klas IX – XII. Praca w orkiestrze symfonicznej oznacza dla nich poważną konfrontację własnych umiejętności z możliwościami koleżanek i kolegów. Jedni odnajdują tu sens przyszłego życia, inni traktują zajęcia jako element ogólnego rozwoju, zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności. Zespół koncertuje intensywnie i nieprzerwanie od blisko 30 lat. Po niezapomnianej Elżbiecie Wiesztordt, która kierowała orkiestrą symfoniczną OSM II stopnia od 1977 roku zespół pracował krótko pod kierunkiem Moniki Stefaniak, waldemara Górskiego, a następnie Sylwii Anny Janiak (którą w tym roku, ze względu na urlop macierzyński zastępuje p. Jagoda Wyrwińska).

Na stałe, do kalendarza koncertowego wpisane są doroczne koncerty orkiestry i solistów OSM II st. w Akademii Muzycznej w Gdańsku, Politechnice Gdańskiej. Młodzież z powodzeniem występowała na międzynarodowych imprezach muzycznych w Holandii, Francji, Szwajcarii, Niemczech i Rosji. Wielokrotnie uczestniczyła też w Europejskich Spotkaniach Młodych Muzyków w Świeradowie Zdroju. Aktywnie współpracuje także z pomorskimi instytucjami oraz zespołami artystycznymi. Kilkakrotnie odnosiła sukcesy podczas Festiwalu Szalone Dni Muzyki w Warszawie.

Orkiestra z Bremy panoramicznie

Sylwia Anna Janiak-Kobylińska – dyrygentka, prezes Fundacji SAJ, dyrektor artystyczny Bałtyckiej Filharmonii Młodych (BFM). W 2012 r. uzyskała równocześnie stopień magistra sztuki z wyróżnieniem w dyscyplinie: dyrygentura symfoniczno-operowa i stopień magistra sztuki w dyscyplinie: skrzypce w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. W 2015 r. otrzymała tytuł doktora sztuki z wyróżnieniem w dziedzinie sztuki muzyczne, dyscyplinie artystycznej dyrygentura w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Poza studiami artystycznymi w 2013 r. ukończyła również podyplomowe studia w specjalności: Zarządzanie Kulturą na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 2012 r. Sylwia Anna Janiak-Kobylińska jest zatrudniona jako asystent na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii muzyki Akademii Muzycznej w Gdańsku. W 2011 r. założyła Fundację SAJ i stworzyła orkiestrę Bałtyckiej Filharmonii Młodych (BFM), którą dyrygowała na wielu koncertach i festiwalach w Polsce. Od 2010 r. jest dyrygentem Orkiestry Symfonicznej OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, z którą co roku koncertuje m.in. podczas Międzynarodowego Festiwalu La Folle Journée w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie.

Jako jedna z siedmiu Polaków reprezentowała nasz kraj na IX Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim im. Grzegorza Fitelberga w 2012 r., gdzie zdobyła: Nagrodę Zofii i Antoniego Witów dla najlepszego polskiego uczestnika półfinału, Nagrodę Tishy i Piotra Gajewskich dla najmłodszego uczestnika oraz Nagrodę Orkiestry Symfonicznej K. Namysłowskiego w Zamościu.

W sezonie 2013/14 jej talent doprowadził ją do stanowiska dyrygenta w Operze Bałtyckiej w Gdańsku, gdzie współpracowała z Friedrichem Heiderem, Andriejem Yurkievichem, Tadeuszem Kozłowskim oraz Łukaszem Borowiczem, przygotowując produkcje: Così fan tutte W. A. Mozarta, Macbeth G. Verdiego, Tosca G. Pucciniego oraz Maria R. Statkowskiego.

W 2013 r. Sylwia Anna Janiak-Kobylińska została uhonorowana Pomorską Nagrodą Artystyczną, a także Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Twórców. W 2012 r., w uznaniu zasług dyrygentka otrzymała Nagrodę II st. Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

Dotychczas współpracowała z następującymi zespołami: Chórem i Orkiestrą Opery Bałtyckiej, Cappellą Gedanensis, Orkiestrą Symfoniczną Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, Orkiestrą Filharmonii Śląskiej w Katowicach, Śląską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku, Orkiestrą Symfoniczną Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, Orkiestrą Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, Pilsen Radio Orchestra, Winterthur Chamber Orchestra, Orkiestrą Symfoniczną im. K. Namysłowskiego w Zamościu, Elbląską Orkiestrą Kameralną, Gdyńską Orkiestrą Kameralną Sinfonia Nordica, Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, Orkiestrą Kameralną Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Krakowie, Orkiestrą Symfoniczną OSM im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, Bałtycką Filharmonią Młodych.

Z archiwum orkiestry:

Orkiestra Symfoniczna w Moskwie

Elżbieta Wiesztordt podczas koncertu Orkiestry w Moskwie w kwietniu 2006r.

Orkiestra Symfoniczna w Świeradowie Zdroju

Orkiestra OSM I i II st. pod kierunkiem Elżbiety Wiesztordt podczas koncertu na Europejskich Spotkaniach Młodych Muzyków w Świeradowie Zdroju — 2005r.

Big Band pod kierunkiem Jana Konopa

Od 2012 r. w Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku działa Big Band pod dyr. Jana Konopa. Już po roku zespół udowodnił swój wysoki poziom zdobywając II miejsce w grupie młodszej  podczas XV Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Ceskiej Kamenicy w Czechach w dniach 13-15.06.2014 r.  Od tego czasu swingująca, radosna muzyka big bandu integruje całą sekcję dętą II st.

10 (Medium)

6 (Medium)

4 (Medium)

2 (Medium)