O RADZIE

RADA RODZICÓW przy OSM

Radę Rodziców stanowią Przewodniczący Rad Klasowych (tzw. Trójek). W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 w wyniku przeprowadzonych wyborów, Rada Rodziców przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II Stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku jest reprezentowana przez wybrane Prezydium Rady w składzie:

Przewodniczący: Artur Grybek
I Zastępca: Katarzyna Krystian-Browalska – reprezentant I stopnia
II Zastępca: Magdalena Prystasz – reprezentant II stopnia
Skarbnik: Tomasz Biernat
Księgowa: Maria Patrzek
Komisja Rewizyjna: Aneta Sakowska i Małgorzata Mruk-Kozłowska
Sekretarz:
Komunikacja:

Prezydium Rady Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku serdecznie zachęca Przedstawicieli Rad Klasowych oraz wszystkich Rodziców uczniów OSM zainteresowanych przyłożeniem ręki do działania na rzecz naszych dzieci do włączenia się w aktywności Rady Rodziców!

Zapraszamy do kontaktu!

FB:
Napisz:RRprzyOSM@gmail.com


Rada Rodziców podjęła decyzję o utrzymaniu obniżonej składki na Radę Rodziców na rok szkolny 2021/2022.

Składka wynosi 20 PLN/m-c czyli 200 PLN/rok oraz 25 PLN/m-c czyli 250 PLN/rok w przypadku więcej niż jednego dziecka uczącego się w OSM. Składkę można wpłacać na rachunek bankowy nr:

91 1160 2202 0000 0000 5262 7874

Dane adresowe:

Rada Rodziow przy OSM I i II st. im.F.Nowowiejskiego w Gdansku
Gnilna 3
80-847 Gdańsk
NIP 583-27-27-011

Podkreślamy w tym miejscu, iż składka jest zupełnie dobrowolna a jej wysokość jest sugerowana. Z góry dziękujemy za okazane wskarcie i zaufanie, iż środki nam powierzone zostaną zagospodarowane zgodnie z faktycznymi potrzebami naszych uczniów.