O RADZIE

RADA RODZICÓW przy OSM


Prezydium Rady Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku serdecznie zaprosi wkrótce 
Przedstawicieli Rad Klasowych Rodziców oraz wszystkich Rodziców uczniów OSM
zainteresowanych pracą w ramach Rady Rodziców
na posiedzenie Rady Rodziców, które odbędzie się wkróce!

Aktualnie Rady Rodziców przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II Stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku jest reprezentowana przez wybrane prezydium Rady w składzie:

  1. Przewodniczący:    p. Artur Grybek
  2. I Zastępca: p. Julia Budzisz  – reprezentant I stopnia
  3. II Zastępca: p. Tadeusz Szarowski  – reprezentant II stopnia
  4. Skarbnik: p. Maciej Konopiński
  5. Księgowa: p. Maria Patrzek
  6. Komisja Rewizyjna: p. Maria Gutowska i p. Beata Bagińska
  7. Sekretarz: p. Agnieszka Błonkiewicz
  8. Komunikacja WWW: p. Jakub Góralski

Zapraszamy do kontaktu!
Napisz:RRprzyOSM@gmail.com


Wysokość składki na Radę Rodziców na rok szkolny 2017/2018 wynosi 29 PLN/ m-c (290 zł / rok) lub 35 PLN/m-c (w przypadku więcej niż jednego dziecka uczącego się w OSM). Składkę można wpłacać w świetlicy (sala nr 54 na I piętrze) lub na rachunek bankowy nr: 91 1160 2202 0000 0000 5262 7874.

Dane adresowe:

Rada Rodziow przy OSM I i II st. im.F.Nowowiejskiego w Gdansku
Gnilna 3
80-847 Gdańsk
NIP 583-27-27-011