Zebrania z rodzicami

Przypominamy, że w tym tygodniu odbędą się spotkania rodziców z dyrekcją i wychowawcami  – w dniu 16 września (czwartek) będą to klasy I stopnia (I – VI) i wyjątkowo klasa VII, zaś w piątek, 17 września, klasy starsze, VIII – XII. Zebrania rozpoczną się o godzinie 17.00 w Sali Koncertowej, po czym rodzice udadzą się do wyznaczonych klas.

Bardzo prosimy o liczną obecność – zwłaszcza rodziców dzieci, które w tym roku zmierzą się z egzaminami zewnętrznymi – sprawdzianem klas VI, egzaminem gimnazjalnym i maturą.

Related Post