Wielki sukces Maćka Kułakowskiego

Maciej Kułakowski, nasz zeszłoroczny absolwent a obecnie student I roku studiów I st. w klasie wiolonczeli mgr Marcina Zdunika, został laureatem I NAGRODY ex aequo oraz NAGRODY SPECJALNEJ ZA NAJLEPSZE WYKONANIE „WARIACJI SACHEROWSKIEJ” WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO na X Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bardzo cieszymy się i gratulujemy sukcesu naszemu niedawnemu uczniowi.

Related Post