Lubię Poezję! XI Rejonowy Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej

Szkolna Komisja XI Rejonowego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej od dnia 18 lutego do 27 lutego 2015 roku prowadzi nabór do eliminacji szkolnych Turnieju Recytatorskiego i Turnieju Poezji Śpiewanej.
Konkurs jest adresowany do uczniów:
klas I-III szkół podstawowych, klas IV-VI szkół podstawowych, klas I-III szkół gimnazjalnych.
Aby zgłosić się do etapu szkolnego konkursu należy:
      1) Od wychowawców klas pobrać formularz zgłoszenia i wypełnić go.
      2) Do wypełnionego formularza zgłoszenia dołączyć kserokopię repertuaru.
      3) Wypełniony formularz zgłoszenia i kserokopie wybranych tekstów złożyć w sekretariacie szkoły, w godzinach jego urzędowania, do dnia 27 lutego 2015 r.
Po weryfikacji zgłoszeń zostanie wyznaczony termin przesłuchań I etapu konkursu: Turnieju Recytatorskiego i Turnieju Poezji Śpiewanej – prawdopodobnie będzie to wtorek, 10 marca 2015 roku.
Ubiegłoroczny konkurs dostarczył uczestnikom wiele radości i satysfakcji.
W tym roku także na Was liczymy!
                                                                                                              Hanna Bembenek-Cisak

Szczegółowy regulamin konkursu:
Organizatorzy: II Podstawowo-Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych STO w Gdańsku
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
XI Rejonowy Konkurs Recytatorski „Lubię poezję!” przebiega w dwóch samodzielnych turniejach:
Recytatorskim i Turnieju Poezji Śpiewanej
TURNIEJ RECYTATORSKI
Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych: uczniów klas 0-III szkół podstawowych; uczniów klas IV-VI szkół podstawowych; uczniów klas I-III szkół gimnazjalnych;
Repertuar:
2 utwory poetyckie z poezji polskiej lub światowej, lub jeden utwór poetycki oraz fragment prozy.
Łączny czas prezentacji: do 6 minut.

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych: uczniów klas 0 – III szkół podstawowych;
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych; uczniów klas I-III szkół gimnazjalnych;
Repertuar: 2 utwory poezji śpiewanej. Czas prezentacji: do 6 minut.
Podczas wykonywania utworów poezji śpiewanej dopuszcza się:
 muzykę skomponowaną do utworu poetyckiego przez wykonawcę lub inną osobę;
 wykonanie utworu powszechnie znanego, pod warunkiem, że wykonawca zaproponuje nową, własną interpretację;
 wykonanie własnego utworu (tekst i muzyka) jako drugi utwór śpiewany;
KONKURS OBEJMUJE:
I. Etap szkolny
II. Etap rejonowy (dwaj laureaci etapu rejonowego Konkursu „Lubię poezję”(z każdej grupy wiekowej):
jeden laureat z turnieju recytatorskiego, a drugi turnieju poezji śpiewanej, zostaną zakwalifikowani do Koncertu Finałowego XXXII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej. Koncert Laureatów (zgodnie z tradycją laureaci i wszyscy uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni na uroczysty koncert, który odbędzie się w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. Laureaci występują w charakterze wykonawców, a pozostali uczestnicy w charakterze publiczności.)
TERMINY:
I etap (szkolny) – po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych należy przesłać zgłoszenie uczniów do konkursu w nieprzekraczalnym terminie 30 marca 2015 r. Szkoły typują po dwóch laureatów w każdej kategorii wiekowej, zarówno do turnieju recytatorskiego, jak i poezji śpiewanej.
II etap (rejonowy) – odbędzie się w dniach: 8-10 kwietnia 2015 r., w siedzibie naszej szkoły – Gdańsk, ul. Kartuska 245
o 8 kwietnia (środa), godz. 10.00 – szkoła podstawowa (klasy 0 – III)
o 9 kwietnia (czwartek), godz. 10.00 – szkoła podstawowa (klasy IV –VI)
o 10 kwietnia (piątek), godz. 10.00 – gimnazjum
UWAGI OGÓLNE:
Organizatorzy Konkursu proszą nauczycieli – opiekunów o pomoc w doborze repertuaru dostosowanego do wieku i doświadczeń życiowych recytatora. Szczególnie doceniamy mądre i poruszające interpretacje świadczące o zrozumieniu i przeżyciu tekstu. Równocześnie podkreślamy, iż konwencja konkursu recytatorskiego wyklucza używanie rekwizytów. Sugerujemy również oszczędność gestu i ruchu scenicznego.
Koordynatorki XI REJONOWEGO KONKURSU „LUBIĘ POEZJĘ!”:
Anna Warzecha, Wacława Stoppa, Emilia Senczyszyn, tel. 058 302-68-74, 508 166 364

Related Post