Ogólnopolskie Wybory Książek

Drodzy Uczniowie,

uprzejmie informujemy, że do 27 marca 2015 r. w naszej szkole odbywać się będą Ogólnopolskie Wybory Książek.

Organizatorem przedsięwzięcia jest m.in. redakcja „Biblioteki w Szkole” we współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Wyborom patronuje Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.

Celem przedsięwzięcia jest poznanie i upowszechnianie faktycznych zainteresowań i gustów czytelniczych uczniów, promocja czytelnictwa i bibliotek szkolnych, jak również kształtowanie postaw obywatelskich oraz popularyzacja zasad wyborów.

Wyniki głosowania posłużą do zakupu książek do bibliotek szkolnych, w tym – mamy nadzieję – także do naszej, dlatego bardzo liczymy na poważne potraktowanie przedsięwzięcia.
Dla uczestniczących szkół przewidziane są nagrody, w tym wybrane książki o wartości do 1000 zł i inne.

Oto Wasze zadanie: przygotowanie kartki z maksymalnie 3 najciekawszymi tytułami książek, które czytaliście w ostatnim czasie.

Wybory w poszczególnych klasach przeprowadzi specjalna uczniowska Komisja Wyborcza (możliwe są zmiany w harmonogramie).  Głosowanie będzie anonimowe.
Ważna jest wysoka frekwencja!
Zebrane głosy posłużą do sporządzenia list utworów, które zostaną przesłane Organizatorom i podane do wiadomości zainteresowanych.

Harmonogram wyborów:

Klasy I-III – 23-27 lutego 2015 roku w porozumieniu z wychowawcami klas

Klasy:

IV A – czwartek, 19.02.2015 r. – lekcja 8.,

IV B – poniedziałek, 23.02.2015 r. – lekcja 6.,

V A – czwartek, 19.02.2015 r. – lekcja 7.,

V B – czwartek, 19.02.2015 r. – lekcja 2.,

VI A – środa, 18.02.2015 r. – lekcja 3.,

VI B – piątek, 20.02.2015 r. – lekcja 1.,

VII – poniedziałek, 23.02.2015 r. – lekcja 7.

VIII – czwartek, 19.02.2015 r. – lekcja 7.,

IX – piątek, 20.02.2015 r. – lekcja 8.,

X – wtorek, 24.02.2015 r. – lekcja 7.,

XI A – czwartek, 19.02.2015 r. – lekcja 6.,

XI B – wtorek, 24.02.2015 r. – lekcja 8.,

XII – czwartek, 19.02.2015 r. – lekcja 4.

Liczymy na duże zainteresowanie konkursem! Dziękujemy wszystkim za pomoc w jego realizacji!

Szkolny Ośrodek Biblioteczno-Informacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Post