Zakup wyposażenia na potrzeby szkoły muzycznej

Dyrekcja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3 uprzejmie informuje,że w 2014 r. w ramach Programu MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury” Priorytetu „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” Zadania „Zakup wyposażenia na potrzeby szkoły muzycznej” zostały zakupione:


        1. harfa pedałowa wraz z pokrowcem transportowym52,
        2. organy wraz z usługą transportu do Polski, czyszczenia, konserwacji , montażu i strojenia w

            siedzibie Zamawiającego,
        3. pianino.

Łączny wartość instrumentów wyniosła: 159.651,32 zł w tym dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 150.000,00zł

Related Post