Obiady w internacie – abonament styczeń 2015 r.

 

ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA OBIADY W INTERNACIE – styczeń 2015 r.

Informujemy, że istnieje możliwość korzystania z obiadów w stołówce Internatu OSM przez uczniów  klas I – VI.

Koszt jednego obiadu wynosi 4,50 zł.

Osoby zainteresowane wykupem obiadu zobowiązane są do wpłaty kwoty miesięcznego abonamentu obiadu na konto szkoły numer:

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

imię i nazwisko dziecka,

klasa do której uczęszcza dziecko,

opłata za jaki miesiąc

Informujemy, że ostateczny termin wpłaty za miesiąc styczeń   upływa 26 grudnia 2014 .

Prosimy o terminowe uiszczanie należności

Abonament  za styczeń wynosi 85,50 zł, w przypadku gdy dziecko nie będzie jadło obiadu 05.01.2015r. abonament wyniesie 81,00 zł

Related Post