obiady abonamentowe w internacie – grudzień 2014

ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA OBIADY W INTERNACIE – grudzień 2014

 

Informujemy, że istnieje możliwość korzystania z obiadów w stołówce Internatu OSM przez uczniów klas I – VI.

Koszt jednego obiadu wynosi 4,50 zł.

Osoby zainteresowane wykupem obiadu zobowiązane są do wpłaty kwoty miesięcznego abonamentu obiadu na konto szkoły numer:

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

imię i nazwisko dziecka,

klasa do której uczęszcza dziecko,

opłata za jaki miesiąc

Informujemy, że ostateczny termin wpłaty za miesiąc grudzień   upływa 26 listopada 2014 .

Prosimy o terminowe uiszczanie należności

 

Abonament  za grudzień wynosi 67.50 zł

 

Related Post