XXXVI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w XXXVI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”.

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży pt. „Moja przygoda w muzeum” został zainaugurowany 35 lat temu, w 1979 roku, przez Muzeum Okręgowe w Toruniu. Przedsięwzięciu temu patronują Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o zbiorach muzealnych różnego typu i profilu specjalistycznego, ich rodowodzie i charakterze, a także wartościach naukowych, historycznych i artystycznych, jak również kształtowanie gustów artystycznych oraz rozwijanie upodobań plastycznych. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat (cztery kategorie wiekowe: 5- 9 lat, 10- 12 lat, 13- 15 lat i 16- 19 lat). Uczestnicy przygotowują prace w ramach lekcji szkolnych, bądź na zajęciach w placówkach wychowawczych lub artystycznych. Przedmiotem zainteresowania uczestników Konkursu mogą być muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne, za wyjątkiem muzeów martyrologicznych. Formuła konkursu zachęca uczestników nie tylko do aktywności plastycznej, lecz także do regularnego odwiedzania muzeów.
Informacje o konkursie:
-konkurs plastyczny jest w czterech kategoriach wiekowych: 5-9lat; 10-12lat; 13-15lat; 16-19lat
-temat zainspirowany wizytą w muzeum, galerii sztuki jak również ekspozycji o charakterze muzealnym prezentowanym w innej, niż muzealna, przestrzeni wystawienniczej. 
-technika dowolna, praca nie powinny być mniejsze niż A4 i większe niż A1
-prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać
-formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50×50 cm
-grafika komputerowa – wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
-multimedia – płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min, nagrane w formacie MPEG-4)
-wysyłka na adres Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Nowoczesnej, Pałac Opatów w Oliwie, ul. Cystersów 18, 80-330 Gdańsk-Oliwa z dopiskiem „Moja przygoda w Muzeum”
-termin przesyłania prac do 31 maja (sobota) 2014 r. UWAGA! Termin został przedłużony do 8 czerwca 2014 roku
-wernisaż prac z rozdaniem dyplomów i nagród odbędzie się 13 czerwca (piątek) 2014 r. w Pałacu Opatów w Oliwie (powiadomienie prześlemy pocztą mailową)
Bardzo proszę o dostarczenie prac do mnie, czyli Hanny Bembenek-Cisak w poniedziałek 9 czerwca br. do godziny 12,35. 
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału
Hanna Bembenek-Cisak, Bernadeta Cieślewicz-Orawiec
Więcej informacji uzyskacie na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Gdańsku: http://mng.gda.pl/kalendarz/moja-przygoda-w-muzeum-konkurs-plastyczny/

Related Post