KURS HISTORII MUZYKI 2014

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie już po raz dziewiąty organizuje w Gdańsku Ogólnopolski Kurs Historii Muzyki skierowany do nauczycieli teorii muzyki, w szczególności historii muzyki, audycji muzycznych, literatury muzycznej i form muzycznych.

Kurs odbędzie się w dniach od 28 czerwca do 1 lipca 2014 r.

Dotyczyć będzie gatunków i form wokalnych średniowiecza i renesansu. Zajęcia prowadzić będą wykładowcy z Warszawy i Katowic:

  1. dr hab. Tomasz Jeż

  2. prof. ISPAN dr hab. Paweł Gancarczyk

  3. mgr Hanna Marzyńska

Zajęcia polegać będą głównie na analizie dzieł reprezentatywnych dla gatunków i form średniowiecza i renesansu, a także na wskazaniu ich wpływów i związków z muzyką następnych epok. Wykłady pozwolą również pogłębić, usystematyzować i uaktualnić wiedzę na temat muzyki dawnej.

Przewidziane są również spotkania dyskusyjne na tematy związane z metodyką nauczania historii muzyki (nowa podstawa programowa, rozkłady materiału, modyfikacja programów nauczania, nowy kształt matury z historii muzyki, zmiany w szkolnictwie artystycznym i możliwości uzupełniania wiedzy z zakresu historii muzyki w ramach szkolnych ramowych planów nauczania). Zajęcia te poprowadzą – mgr Ewa Mikołajczyk (Katowice) oraz mgr Aleksandra Wilde (Gdańsk).

Jak co roku istnieje możliwość zarezerwowania noclegu i wyżywienia w bursie Szkoły Muzycznej. Nocleg kosztuje 45 zł. za łóżko w pokoju 2/3 osobowym bez łazienki.

Całodzienne wyżywienie zapewnia nowy ajent stołówki szkolnej. Posiłki będzie można wykupywać na miejscu (wg karty) w cenach: śniadanie i kolacja od 6 zł, obiad od 12 zł.

Kurs rozpoczyna się w sobotę 28 czerwca o godz. 11.00 a kończy we wtorek 1 lipca około godz. 13.00.

Ze względu na konieczność wykwaterowania uczniów z bursy rezerwacja pierwszego noclegu będzie możliwa dopiero z soboty na niedzielę (28/29 czerwca). Warunkiem rezerwacji miejsca noclegowego w bursie jest wpłata odpowiedniej kwoty na konto szkoły. Z powodu ograniczonej ilości miejsc noclegowych (równolegle prowadzony kurs pianistyczny i skrzypcowy) o rezerwacji noclegu decydować będzie kolejność wpłat.

 Narodowy Bank Polski o/Gdańsk

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Zgłoszenia w formie elektronicznej lub pisemnej prosimy nadsyłać do dnia 15 czerwca 2014 r.

Adres szkoły:

OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, 80-847 Gdańsk, ul. Gnilna 3 tel./fax. 058 301-12-72

Bieżące informacje o kursie oraz karty zgłoszeniowe umieszczane są na stronie szkoły: http://www.osm.gdansk.pl/kurshm/

Program kursu do pobrania na stronie: http://www.osm.gdansk.pl/kurshm/program.php

Related Post