Bibliografie maturalne

Przypominam Maturzystom, że 7 kwietnia mija nieprzekraczalny termin dostarczenia do sekretariatu bibliografii prezentacji z języka polskiego.

Niezłożenie tego dokumentu oznacza rezygnację z podejścia do ustnej części egzaminu.

Related Post