Wyniki makroregionalnych przesłuchań CEA

Nasi skrzypkowie i altowioliści pięknie zaprezentowali się na Makroregionalnych Przesłuchaniach CEA w Toruniu. Aż pięć osób wytypowano do przesłuchań ogólnopolskich. Są to: Alena Iwańczuk, kl. X, ucz. adi. Małgorzaty Skorupy, Magdalena Lubocka, kl. XI, uczennica mgr Jolanty Mikołajczyk, Gabriela Michalak kl. X i Natalia Szmydt, kl. XI, uczennice prof. Krystyny Jureckiej oraz altowiolistka – Magdalena Zera, kl. XI, uczennica prof. Ireny Albrecht. Także jedyny zespół z OSM I st. jaki stanął do przesłuchań makroregionalnych w Szczecinku ma możliwość zagrania w przesłuchaniach ogólnopolskich. Kwartet w składzie: Małgorzata Seklecka kl. VI – skrzypce, Konrad Dudek kl. VI – skrzypce, Weronika Duchniewicz kl. V – wiolonczela i Alicja Białobrzewska, kl. V – fortepian przygotowała mgr Maria Kalinowska.

W Szczecinie zostali zauważeni gdańscy wiolonczeliści. Gratulacje odbierała pani Jadwiga Ewald oraz prof. Anna Prabucka-Firlej, która otrzymała jedyne wyróżnienie dla akompaniatora. Podkreślono bardzo wysoki poziom całej ekipy z Gdańska. Do Warszawy wytypowano jednak tylko dwoje: Aleksandrę Jankowską i Wojciecha Szałkiewicza (w sumie na przesłuchania ogólnopolskie klas wiolonczel i kontrabasów pojedzie z naszego makroregionu zaledwie 5 osób, trzy wiolonczele i dwa kontrabasy).

Sukces odniosła również sekcja instrumentów dętych. Do przesłuchań ogólnopolskich zakwalifikowano bowiem grającego na tubie Michała Janika z kl. XI, ucznia mgr Andrzeja Chodzińskiego oraz dwóch flecistów z klasy mgr Małgorzaty Dubrowińskiej-Egielman: Iwone Sarwińską i Dawida Runtza

Z grupy siedmiu naszych pianistów z klasy X i XI do Warszawy zakwalifikowała się: Agata Mierzwińska, ucz. adi. Elżbiety Pasierowskiej-Kołodziej, Marcin Grzegorczyk, uczeń adi. Pawła Rydla oraz Michał Mossakowski, uczeń prof. Włodzimierza Wiesztordta.

Ostatni w przesłuchaniach makroregionalnych brali udział nasi gitarzyści. Z trójki wytypowanych do Inowrocławia uczniów dwoje zdobyło punktację umożliwiającą uczestnictwo w przesłuchaniach w Warszawie. Są to uczniowie mgr Joanny Rudnickiej: Łukasz Szlagowski i Marta Pieczewska.

Related Post