Próbne matury

W dniach 6 – 7 marca uczniowie klas XII piszą próbne egzaminy z j. polskiego (czwartek, godzina 10.00) i matematyki (piątek, godzina 10.00). Oceny z tych sprawdzianów będą miały wpływ na klasyfikację końcową.

Related Post