Praca szkoły w czasie rekolekcji

Rekolekcje trwają w dniach 5-7 marca.

Klasy I – VI wychodzą do kościoła św. Brygidy pod opieką nauczycieli i wracają do szkoły na pozostałe lekcje.

Klasy VII – VIII – w środę, 5 marca – dzień wolny, samodzielny udział w rekolekcjach, w dniach 6 i 7 marca planowo odbywają się 4 pierwsze lekcje, następnie uczniowie zostają zwolnieni i samodzielnie uczestniczą w rekolekcjach.

Klasa IX – w dniach 5 i 6 marca o godzinie 9.00 pisze próbne testy gimnazjalne, po ich zakończeniu, ok.11.45 uczniowie zostają zwolnieni w celu samodzielnego uczestnictwa w rekolekcjach. W piątek, 7 marca, podobnie jak pozostałe klasy gimnazjalne – planowo odbywają się 4 pierwsze lekcje, następne zostają odwołane, aby umożliwić uczniom udział w rekolekcjach.

Klasy X – XI – w dniach 5- 7 marca zostają zwolnione po 5 godzinie lekcyjnej.

Klasy XII – w dniu 5 marca – zwolnione po 5 lekcji, w dniach 6, 7 marca – nie mają planowych lekcji, o godzinie 9.00 piszą próbne egzaminy maturalne, po których zostają zwolnione w celu umożliwienia udziału w rekolekcjach.

Świetlica w dniach 5-7 marca 2014r. pracuje zgodnie z planem.

Dzieci, które nie będą brały udziału w rekolekcjach zostają pod opieką nauczycieli w świetlicy szkolnej.

 

 

Related Post