Zastępstwa 19 lutego 2014, środa

Nb.pp.: K. Senne – Wawrzonkowska, M. Werdon, A. Wilde 

Kl. VII             lekcja 5 – całość – p. E. Muzioł

Kl. VIII           lekcja 3 – całość – p. G. Trybułowska

                         lekcja 6 – całość – p. E. Muzioł

Kl. Xa             klasa przychodzi na 2 godzinę lekcyjną

                         lekcja 4 – p. G. Trybułowska

Kl. XIIa         lekcja 2, 5 – całość – p. G. Trybułowska

Kl. XIIb         przychodzi na 3 godzinę lekcyjną

Related Post