Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok sz. 2013/14

Stypendium Prezesa Rady Ministrów to bardzo prestiżowe wyróżnienie uczniów wybitnie uzdolnionych. Otrzymują je osoby, które osiągnęły najwyższą średnią ocen w danej szkole, oraz legitymują się świadectwem z wyróżnieniem i szczególnymi osiągnięciami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. Wśród ponad dwustu stypendystów PRM z województwa pomorskiego znalazł się w tym roku również nasz uczeń – Adam Kałduński, kl. XII, uczeń mgr Mariusza Trzebniaka. Gratulujemy sukcesu.

Related Post