Stypendia Ministra Kultury dla uczniów szkół artystycznych

Termin składania wniosków o Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla uczniów szkół artystycznych ubiega 15 września 2013 r.  Ponieważ w tym roku jest to niedziela, a na formularzu zgłoszeniowym musi znaleźć się podpis wizytatora regionalnego CEA oraz dyrektora szkoły, prosimy zainteresowanie osoby o składanie ankiet wraz załącznikami do sekretariatu szkołydo dnia 12 września br.do  godz. 11.00. Regulamin oraz ankiety dostępne są na stronie Ministerstwa Kultury: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/stypendia/stypendia-dla-uczniow-szkol-artystycznych.php

Related Post