Nowy regulamin oceniania zachowania

Zgodnie z ustaleniami na radach pedagogicznych kończących ubiegły rok szkolny stworzony został nowy regulamin oceniania zachowania uczniów naszej szkoły. Bardzo prosimy wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców o zapoznawanie się z nim.

Related Post