Próba śpiewu mszy gregoriańskiej

W czwartek 10.06.2010 r. na drugiej lekcji odbędzie się w sali kameralnej próba śpiewu Missa de Angelis dla klas II – VI. Próbę poprowadzi ks. Józefa Wilczyński. Na salę kameralną udadzą się o godzinie 8.50 klasy IIa, IIb, III, IV, V , VIa i VIb pod opieką pani Jurczyk, pani Muzolf oraz pani Wrzosek. Klasa Ia przychodzi na 3-cią lekcję.

Related Post