Lista osób dopuszczonych do egzaminu z kształcenia słuchu w dniu 23.05 – uczniowie z naszej szkoły

Bagińska Marta

Brasseaux Vanessa

Dobrzyński Witold

Dunin Aleksandra

Garrison Matilda

Grybek Weronika

Kaczmarczyk Julia

Końko Daniela

Kotliński Mikołaj

Maciejowska Aleksandra

Mogielnicki Mikołaj

Morus Agnieszka

Polewska Julia

Potrykus Natalia

Rohde Hubert

Walczak Jan

Wawrzyniak Natalia

Wilczewski Szymon

UWAGA!

Jeśli uczeń klasy VI nie zdał egzaminu z instrumentu do OSM II st. a ubiega się o przyjęcie do szkoły na inny instrument (po złożeniu uprzednio podania) powinien również zgłosić się na egzamin z kształcenia słuchu i wiadomości ogólnomuzycznych w dniu 23.05. Ostateczne ogłoszenie wyników nastąpi 29 maja ok. godz. 14.00

Related Post