Terminy egzaminów wstępnych na rok szkolny 2014/15

W dniach od 19 do 23  maja 2014 r. przeprowadzane będą egzaminy wstępne do szkoły.

  • 19 maja – egzaminy końcowe i wstępne z instrumentów  uczniów klas VI z naszej szkoły (wg odrębnych list ogłoszonych na tablicach informacyjnych)
  • 20 maja od godz. 10.00 – egzaminy wstępne z instrumentów  kandydatów z innych szkół (wg odrębnych list ogłoszonych na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej szkoły). Tego samego dnia ok. godz. 17.00 zostanie ogłoszona lista osób, które po egzaminach z instrumentu zostały dopuszczone do egzaminu z kształcenia słuchu oraz wiadomości ogólnomuzycznych.
  • 20 maja o godz. 13.00 w sali nr 76  – egzamin wstępny na specjalność rytmika w SM II st.
  • 21 maja o godz. 10.00 –  egzamin wstępny z kształcenia słuchu oraz wiadomości ogólnomuzycznych uczniów spoza szkoły (odrębnie dla kandydatów do SM II st. oraz dla kandydatów do klas wyższych niż pierwsza w SM I st.).
  • 22 maja o godz. 10.00 dla uczniów obecnej klasy VI.
  • 22 i 23 maja od godz. 9.00  przeprowadzane będą badania predyspozycji do nauki w szkole kandydatów do klasy I SM I st. (kolejność zostanie ogłoszona na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej szkoły)

Ogłoszenie wyników rekrutacji do szkoły nastąpi 28 maja po godz. 14.00.

Podanie o przyjęcie do szkoły należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2014 r.

Related Post