Organizacja pracy szkoły podczas rekolekcji 2013

rekolekcje 2013_młodzież_(1)

klasy licealne (X-XII) – 21, 22, 23 marca (czwartek*, piątek**, sobota)

*21 marca, czwartek – młodzież w godzinach rekolekcji zaangażowana w organizację

Dnia Otwartego Szkoły jest przez ks. Wojciecha z rekolekcji zwolniona. Pozostali samodzielnie przychodzą na rekolekcje bezpośrednio do kościoła.

**22 marca, piątek – jest dla uczniów klas licealnych dniem wolnym od zajęć lekcyjnych, samodzielnie przychodzą na rekolekcje bezpośrednio do kościoła.

rekolekcje 2013_dzieci(1)

— o —

klasa VI – 22 marca, piątek, godz. 10:00

próbny sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej – sala gimnastyczna

— o —

klasy I stopnia i gimnazjalne (I-IX) – 25, 26, 27 marca (poniedziałek, wtorek, środa)

  • klasy I-VI – normalnie zgłaszają się do szkoły, nauczyciele wychodzą z dziećmi do kościoła, a po powrocie prowadzą kolejne zajęcia.

  • dla klas VII i VIII – te dni są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych, uczniowie samodzielnie przychodzą na rekolekcje bezpośrednio do kościoła.

  • klasy IX – w te dni mają egzaminy próbne:

  • 09:00 – egzamin:

poniedziałek – j. polski,

wtorek – matematyka,

środa – j. ang. podstawowy;

 

  • 10:45 – wyjście na rekolekcje;

  • 12:30 – egzamin:

poniedziałek – historia, wos,

wtorek – przedmioty przyrodnicze,

środa – j. ang. rozszerzony.

Related Post