Spotkanie nauczycieli teorii muzyki SM I st.

Sekcja Teorii Muzyki i Rytmiki Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku serdecznie zaprasza nauczycieli teorii szkół muzycznych I stopnia na spotkanie, które odbędzie się 18 stycznia 2013 r. w siedzibie szkoły w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3 (sala nr 70 II p.)

Plan spotkania:

12.00 – 13.00 Informacje dotyczące reformy szkolnictwa artystycznego – Aleksandra Wilde – zastępca dyrektora d/s muzycznych OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku

13.00 – 13.30 przerwa (kawa)

13.30 – 15.30 – spotkanie z prof. Aliną Kowalską – Pińczak ( AM Gdańsk ) oraz wystąpienia nauczycieli kształcenia słuchu dotyczące problematyki czytania nut głosem

Zachęcamy Państwa do przygotowania wypowiedzi oraz pytań dotyczących metodyki nauczania czytania a vista na lekcjach kształcenia słuchu w kl. I – VI szkoły muzycznej I stopnia.

Potwierdzenie udziału należy przesłać do dnia 15 stycznia 2013 ( imię, nazwisko nauczyciela, szkoła ) na adres mailowy : sekretariat@osm.gdansk.pl

W temacie prosimy wpisać „spotkanie sekcji teorii” .

Related Post