Organizacja pracy szkoły w dniach 22 i 25 czerwca

Przypominamy, że w dniu 22 czerwca, z powodu przewidywanych kłopotów komunikacyjnych związanych z meczem, lekcje w szkole są zawieszone od godziny 14.35. Po tej godzinie na terenie szkoły mogą przebywać jedynie dzieci przebywające w świetlicy oraz wychowankowie internatu. W dniu plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej, poniedziałek 25 czerwca, zajęcia lekcyjne są zawieszone do 15.00, świetlica pracuje zgodnie z planem.

Related Post