Warsztaty Skrzypcowe 03.07 – 07.07.2012 r.

Dyrekcja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku informuje,

   że w dniach ( uwaga zmiana terminu)

03.07.2012 r. – 07.07.2012 r.

odbędą się

MISTRZOWSKIE WARSZTATY SKRZYPCOWE DLA LAUREATÓW OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW I WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA

pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Gdańska

Indywidualne zajęcia z uczniami poprowadzi

prof. KONSTANTY ANDRZEJ KULKA

Zgłoszenia należy składać do dnia 31.05.2012 r. na formularzu zgłoszeniowym

W zgłoszeniu należy podać tytuły utworów wykonywanych na egzaminach, utwór przeczytany np. Sonatę lub Koncert do opracowania z Profesorem.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc termin uiszczenia opłaty będzie decydował o kolejności zgłoszeń.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom całodzienne, odpłatne wyżywienie w stołówce szkoły i zakwaterowanie w internacie.

KOSZTY ORGANIZACYJNE

Wpisowe uczestnika 250 zł (koszty organizacyjne imprezy)

Pobyt w Internacie 45 zł x 5 dni= 225 zł (od piątku 29.06. -od godz.18.00 do 04.07 do godz.15.00)

Wyżej wymienione opłaty (bez wyżywienia) wszyscy zobowiązani są wpłacić na konto:

NBP Odział Okręgowy Gdańsk 36 1010 1140 0109 5313 9134 0000 do 31 maja 2012 r.

Opłata za całodzienne wyżywienie wynosi 40 zł x 5 dni= 200zł

Wpłaty za wyżywienie prosimy dokonywać na konto:

Alicja Żarnowska Stołówka Szkolna

Bank Zachodni WBK S.A. 5 O/Gdańsk 05 1090 1098 0000 0000 0910 4293

———————————————————————————————————————

ZGŁOSZENIA PROSIMY NADSYŁAĆ:

elektronicznie :l.weglarz@osm.gdansk.pl

listownie: „WARSZTATY SKRZYPCOWE” Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. F. Nowowiejskiego w Gdańsk 80-847 Gdańsk ul. Gnilna 3

Informacje dotyczące warsztatów są udzielane pod numerem telefonu 58-320-14-11kontakt Lucyna Węglarz l.weglarz@osm.gdansk.pl

w zał.: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dyrektor

Katarzyna Poznańska

formularz zgłoszeniowy Skrzypcowe 2012

Related Post