Warsztaty Pianistyczne 02.07.- 07.07.2012r.

Dyrekcja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku informuje,

że w dniach 02.07.2012 r. do 07.07.2012 r. odbędą się

pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Gdańska

XIX SPOTKANIA MUZYCZNE WARSZTATY PIANISTYCZNE DLA LAUREATÓW OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW I WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA

Zajęcia indywidualne i zbiorowe oraz wykłady będą prowadzić wybitni pedagodzy Akademii Muzycznych: prof. Monika Sikorska -Wojtacha (Katowice), prof. Elżbieta Tarnawska (Warszawa), prof. Aleksiej Orłowiecki (St. Petersburg), prof. Waldemar Wojtal (Gdańsk).

Organizatorzy gwarantują uczestnikom 3 lekcje indywidualne oraz uczestnictwo w lekcjach otwartych. Uczniowie oraz Pedagodzy wezmą udział w koncertach w sali Auditorium Musicum naszej szkoły oraz w Sali Mieszczańskiej Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku.

Zapraszamy nauczycieli- pianistów do uczestniczenia w lekcjach otwartych, w charakterze biernych obserwatorów. Nauczyciele otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach po uprzednim przedłożeniu potwierdzonych list obecności na poszczególnych zajęciach.

Uczestników warsztatów prosimy o przygotowanie repertuaru do ewentualnej prezentacji na koncercie oraz programu przeznaczonego do opracowania z Pedagogiem.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

INAUGURACJA XIX Spotkań Muzycznych obędzie się 02.07.2012 r. o godz. 9.00 w Sali Koncertowej „Auditorium Musicum” Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, ul. Gnilna 3. Organizatorzy zapewniają uczestnikom całodzienne,odpłatne wyżywienie w stołówce szkoły i zakwaterowanie w internacie.

KOSZTY ORGANIZACYJNE

Wpisowe uczestnika 120 zł (odpłatność dla uczniów i nauczycieli) Pobyt w Internacie – 45 zł x 6 dni= 270 zł (od niedzieli 01.07 – od godz.18.00 do soboty, godz.15.00 – odpłatność dla uczniów, nauczycieli i osób towarzyszących)

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc termin uiszczenia opłaty będzie decydował o kolejności zgłoszeń. ZGŁOSZENIA (wg formularza w załączniku) należy przesyłać pocztą lub e-mailem do 31 maja 2012 r.

Wyżej wymienione opłaty (bez wyżywienia) wszyscy zobowiązani są wpłacić na konto:

NBP Odział Okręgowy Gdańsk 36 1010 1140 0109 5313 9134 0000 do 31 maja 2012 r. ————————————————————————————————————————

STOŁÓWKA -Opłata za całodzienne wyżywienie wynosi 40 zł x 6 dni= 240złWpłaty za wyżywienie prosimy dokonywać na konto ajentki:

Alicja Żarnowska Stołówka Szkolna

Bank Zachodni WBK S.A. 5 O/Gdańsk 05 1090 1098 0000 0000 0910 4293 ————————————————————————————————————————

INFORMACJE dotyczące warsztatów są udzielane pod numerem telefonu 58-320-14-11, kontakt z Lucyną Węglarz e-mail: l.weglarz@osm.gdansk.pl

ZGŁOSZENIA PROSIMY NADSYŁAĆ:

elektronicznie: l.weglarz@osm.gdansk.pl

listownie: „WARSZTATY PIANISTYCZNE” Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku
80-847 Gdańsk ul. Gnilna 3

w załączeniu : FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dyrektor

Katarzyna Poznańska

formularz zgłoszeniowy Pianistyczne 2012

Related Post