Laureaci Przesłuchań Ogólnopolskich

Ogólnopolskie Przesłuchania Klas Skrzypiec i Altówki Uczniów Szkół Muzycznych II st. – Warszawa 16-18.03.2012r.

  • Katarzyna Goliat kl. X a, ucz. prof. Krystyny Jureckiej – III miejsce ex aequo, akompaniament mgr Krystyna Stojek
  • Ewa Jarosz kl. XI b, ucz. prof. Krystyny Jureckiej – wyróżnienie, akompaniament mgr Krystyna Stojek
  • Wyróżnienie dla pedagoga otrzymała prof. Krystyna Jurecka, a wyróżnienie dla pedagoga pianisty otrzymała mgr Krystyna Stojek.

Ogólnopolskie Przesłuchania Klas Wiolonczeli i Kontrabasu Uczniów Szkół Muzycznych II st. – Warszawa 24-25.03.2012r.

  • Maciej Kułakowski kl. X a, ucz. mgr Jadwigi Ewald – I miejsce ex aequo kat. wiolonczela, akompaniament prof. Anna Prabucka – Firlej
  • Rafał Gorczyński kl. XI b, ucz. mgr Beaty Leszczyńskiej – I miejsce ex aequo kat. kontrabas, akomp. mgr Paweł Poterewicz
  • Jan Lewandowski kl. X a, ucz. mgr Jadwigi Ewald – wyróżnienie kat. wiolonczela, akomp. mgr Elena Aleksiejuk
  • Maria Szagżdowicz kl. XI a, ucz. prof. Krzysztofa Sperskiego – wyróżnienie kat. wiolonczela, akomp. prof. Anna Prabucka – Firlej

Wyróżnienie dla pedagoga otrzymały: mgr Jadwiga Ewald i mgr Beata Leszczyńska, a wyróżnienie dla pianisty – akompaniatora otrzymali: mgr Elena Aleksiejuk, prof. Anna Prabucka – Firlej i mgr Paweł Poterewicz. Ogólnopolskie Przesłuchania Klas Gitary i Zespołów Gitarowych Uczniów Szkół Muzycznych II st. – Warszawa 31.03-01.04.2012r.

  • Daniel Egielman kl. XI b, ucz. mgr Joanny Rudnickiej – wyróżnienie
  • Zuzanna Wężyk kl. X b, ucz. mgr Joanny Rudnickiej – wyróżnienie
  • Kwartet gitarowy w składzie: Zuzanna Wężyk kl. X b, Wojciech Mocarski kl. X b, Marek Puchowski kl. X b i Artur Czapiewski kl. VIII b – I miejsce, przyg. mgr Joanna Rudnicka

Dyplom za wyróżniające przygotowanie zespołu otrzymała mgr Joanna Rudnicka.

Related Post