Program operacyjny – etap III

remontW okresie od 11.04. do 20.10.2011r. realizowany był III etap modernizacji budynku szkoły – remont dachu papowego wraz z dociepleniem nad budynkiem szkoły. Łączny koszt to 274 172,28 zł. Z programu Infrastruktura Kultury zrealizowanego z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskaliśmy fundusze w wysokości 225 000 zł, z Centrum Edukacji Artystycznej – 45 000 zł oraz 4 172,28 zł ze środków własnych szkoły.

Related Post