OGÓLNOPOLSKI KURS DLA NAUCZYCIELI HISTORII MUZYKI

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie już po raz siódmy organizuje w Gdańsku Ogólnopolski Kurs dla Nauczycieli Historii Muzyki, który w tym roku odbędzie w terminie 30 czerwca – 4 lipca. Zajęcia dotyczące muzyki XX i XXI w. prowadzić będą muzykolodzy, kompozytorzy oraz doświadczeni nauczyciele – praktycy z Warszawy, Wrocławia, Słupska, Katowic i Gdańska:

Jan Topolski – redaktor naczelny Magazynu „Glissando” – Warszawa

Maciej Gołąb – profesor zwyczajny UWr i redaktor serii „Musicologica Wratislaviensia”

Sławomir Wojciechowski – muzykolog i kompozytor – Warszawa

Marzena Komsta – kompozytorka na stałe mieszkająca w Paryżu

Piotr Orawski – muzykolog i dziennikarz radiowy – Gdańsk/Warszawa

Bartosz Wiśniewski – muzykolog, nauczyciel SM w Słupsku

Ewa Mikołajczyk – nauczycielka SM w Katowicach, ekspert OKE w Jaworznie

Zajęcia teoretyczne (wykłady, analizy, dyskusje) odbywać się będą w sali koncertowej OSM I i II st. Przewidziane są także zajęcia warsztatowe oraz dyskusje dotyczące metodyki nauczania historii muzyki (mgr Aleksandra Wilde i mgr Marzena Komsta).

Jak co roku istnieje możliwość zarezerwowania noclegu i wyżywienia w bursie szkoły muzycznej. Nocleg kosztuje 45 zł. za łóżko w pokoju 2/3 osobowym bez łazienki (pobyt w internacie od środy wieczorem do obiadu w poniedziałek wynosi: 45 x 5 = 225 zł)

Opłata za całodzienne wyżywienie wynosi 25 zł.: śniadanie – 7 zł, kolacja – 7 zł., obiad – 11 zł. Koniec kursu przewidujemy w poniedziałek w porze obiadowej.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w bursie termin wpłynięcia na konto szkoły odpowiedniej opłaty będzie decydował o kolejności zgłoszeń.

 

Wpłaty należy dokonywać na konto szkoły:

NBP Odział Okręgowy Gdańsk 36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

 

Osoby, które nie będą korzystać z noclegu w internacie szkoły zakwalifikowane zostaną na kurs wyłącznie na podstawie zgłoszeń.

Zgłoszenia w formie elektronicznej lub pisemnej prosimy nadsyłać do dnia 22 czerwca 2010 na adres:

OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, 80-847 Gdańsk, ul. Gnilna 3 tel./fax. 058 301-12-72

Szczegółowe informacje o kursie oraz karty zgłoszeniowe umieszczane są na stronie szkoły: www.osm.gdansk.pl

Related Post