XIV Makroregionalny Konkurs Solfeżowy

Sekcja Teorii serdecznie zaprasza uczniów wszystkich klas szkół muzycznych II st. do udziału w kolejnym, XIV Makroregionalnym Konkursie Solfeżowym, który odbędzie się 14 maja 2011r.

REGULAMIN-XIV MAKROREGIONALNEGO KONKURSU SOLFEŻOWEGO SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA

1. Organizatorem konkursu jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku.
2. Konkurs odbędzie się 14 maja 2011 r. o godz. 11.30 w siedzibie organizatora.
3. Konkurs przeprowadzony jest anonimowo – uczestnicy wylosują godła, którymi oznaczą swoje prace.
4. Anonimowe prace zostaną sprawdzone przez Komisję powołaną przez organizatora, a wyniki ogłoszone tego samego dnia o godz. 15.30. W razie nieobecności uczestnika przy ogłoszeniu wyników będą one przesłane wraz z dyplomami do szkół do dnia 20 maja 2011 r.
5. Decyzje Komisji są nieodwołalne.
6. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas szkoły muzycznej II stopnia – konkurs odbywa się w dwóch kategoriach (kl. I – III oraz IV – VI.)
7. Każda szkoła może zgłosić w każdej kategorii po 3 uczestników wyłonionych drogą eliminacji wewnątrzszkolnych – termin zgłoszenia 4. 05. 2011 , na adres szkoły, faxem lub adres mailowy z dopiskiem KONKURS SOLFEŻOWY
8. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy a laureaci zostaną uhonorowani nagrodami.
9. Wpisowe na konkurs wynosi 25 zł i nie podlega zwrotowi. Wpłatę należy dokonać do 4 maja 2011 r. na:

Rada Rodziców przy OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku
Bank Millenium SA o/Gdańsk 91 1160 2202 0000 0000 5262 7874
z dopiskiem „konkurs solfeżowy”+ imię i nazwisko uczestnika

ZAKRES MATERIAŁU – RODZAJE ZADAŃ KONKURSOWYCH

Grupa I (kl. I – III)
• Interwały od 1 do 8 – rozpoznawanie słuchowe interwałów granych parami, dopisywanie brakujących dźwięków interwału
• Trójdźwięki i dominanta septymowa – rozpoznawanie słuchowe, określanie postaci, dopisywanie brakujących dźwięków akordowych
• Zapis 2-taktowego przebiegu atonalnego o podanym rytmie
• Zapis 1 – głosowego dyktanda pamięciowego
• Korekta błędów w 1 – głosie
• Uzupełnianie brakujących dźwięków w 2 – głosie
• Zapis 1 – 2 taktowego przebiegu rytmicznego
Grupa II (kl. IV – VI) ©  Struktury interwałowe i akordowe (interwały proste i złożone, trój dźwięki, czterodźwięki i pięciodźwięki – określenie postaci i przewrotu)
• Korekta błędów w utworze 1-3 głosowym
• Zapis pamięciowy 1-2 głosu
• Zapis krótkich, zrytmizowanych struktur atonalnych
• Zapis 2-głosu polifonizującego
• Zapis przebiegu harmonicznego nazwami literowymi lub funkcjami (trójdźwięki, czterodźwięki na wszystkich stopniach, akordy wtrącone)
• Uzupełnianie brakujących dźwięków w 2-4 głosie

Related Post