Abonament miesięczny za obiady w internacie dla klas I-III – maj 2022r.

ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA OBIADY W INTERNACIE maj 2022 r.

Informujemy, że z obiadów w stołówce Internatu OSM korzystać mogą tylko uczniowie  klas I – III.

Koszt jednego obiadu wynosi 3,50 zł.

Osoby zainteresowane wykupem obiadu zobowiązane są do wpłaty kwoty miesięcznego abonamentu obiadu na konto szkoły numer:

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

imię i nazwisko dziecka,

klasa do której uczęszcza dziecko,

opłata za jaki miesiąc

 Termin wpłaty za miesiąc maj upływa 29 kwietnia 2022 r.

Prosimy o terminowe uiszczanie należności.

Wyprowiantowanie dziecka na dany dzień, musi być zgłoszone najpóźniej do godz. 12.00 poprzedniego dnia na adres mailowy osm.biuro.wioletta@wp.pl

Abonament  za maj wynosi  49,00 zł .

Informujemy, że w tygodniu 02.05-06.05.2022 r.  oraz w dniach 24-26.05 (dni wolne od lekcji) obiadów nie ma.

 

 

 

Related Post